הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 01/01/2008 - 02/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 27 בינואר 2008

*** 'PARASHAT 'YITRO' - פרשת יתרו ***

Views

bs'd

'YITRO' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "יתרו" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת יתרו:

היציאה למדבר, יתרו הוא התחלה, העולם מחולק ל 2 יתרו ומשה מה העניין?,

העיצה של יתרו למשה איך לנהל את העם, השם מודיע את משה להכין את העם לקבלת 10 הדברות, איך נאמרו הדברות?, התורה כולה רמוזה ביתרו, מה זכה יתרו שתקרא פרשה על שמו?, זכות קטנה מה יכולה לעשות?, מה שמע יתרו?, מה עניין "ראו את הקולות"?, מי הוא עמלק? מה תפקידו?, לעמלק לא איכפת להשרף והעיקר להחליש את עם ישראל מהאמונה, איפה היא האמונה נמצאת?

מה שונה היהודי מהגוי עולם הזה? , סוף תיבות עמל"ק הם סוף שמותם של האבות, מה הכוונה "רפידים"?, במדבר יש רק תורה, ההשגחות של השם שהיו בדור ההוא של מתן תורה, "הסתכל בתורה וברא עלמא" כיצד? , מה פשר השינויים מלפני מתן תורה לבין האיסורים שבאו מקבלת התורה והלאה, הרופא יודע מה אסור ומה מותר-משל ונמשל, בורא עולם פנה לכל האומות והציע תורתו אף אחד לא רצה חוץ מעם ישראל מה קרה באותו רגע?, לכל יהודי היה כתר תורה, למה עם ישראל נקראים בני מלכים? , מה סוד הלבוש שהלביש את עם ישראל במעמד הר סיני –"ואעדך עדי", עם ישראל הם "קישוטים" בלבוש של השכינה הקדושה, סוד עליית השכינה הקדושה בכל בוקר, מה יופיה של השכינה הקדושה, מה גורם ללכלך את הקישוטים והתכשיטים של השכינה, מה קורה לשכינה שהיא נדחקת בשל עוונות עם ישראל "אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש" , כל עוד אדם חי פה בעוה"ז הוא יכול לצאת מכל רשעות שתהיה ולעשות תשובה, בן אדם שמחליט לטהר עצמו די לו רק בקריאה של תורה ועשיית מצווה כלשהי ומיד מקבל סיוע מהתורה, המעשה שארע לאלישע בן אבויה (האחר) ומה עמד לו לזכותו, בשביל מה לסובב את עם ישראל 40 שנה במדבר?

יתרו ע"פ הקבלה מיהו, כל כולו העולם הזה

משה- יסוד אבא שמוציא לפועל דיבורו של השם יתברך

איפה מצוי עמלק?

בתורה אין הגיון, כשתשליך ההגיון מעליך אז תבין את התורה, "מחשבותיי אינן מחשבותיכם", בורא עולם לא מתחלף ולא יתחלף לעולם וכך גם התורה!

10 הדברות הם שורש שמוציא ענפים שמוציא את תושב"ע, דור כמו שלנו שעוד שומר תורה ומצוות היתכן?!, משה מתרגש כשרואה יהודי כיום שומר תורה ומצוות חרף כל הקשיים, בורא עולם מסביר למשה שהוא סוד האמונה, מי שמחזיק אמונה זה מפתח לכל השערים, ענייני מוסר וחיזוק.

התיחסות לסרט "חותם אמת" על מוות קליני- הסבר קצר על מה שסופר ואיך זה מתקשר לעולם הרוחני.Bs"d

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT ITROH- LECTURE GIVEN ON Jan.22.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The desert reality meets the Israeli people.

Itroh, the high priest of Midian, drive's a start that leads also to understand that the world splits into two major rule items named: Moses and Itroh.

Itroh advised Moses some scale degree to handle the folk and than Moses requested by the Lord to prepare the folk to the holy-stand in Mount Sinai to receive the Torah - where it's all included in the Ten Commandments.

How comes Itroh earned "the" reputation of the Parasha? Actually the whole Torah is hinted in his name, cause of a small righteous he rolled on. What really did he hear?

Israel see's the voices – its meaning.

Amaleque didn't bother to get burn. His goal was to weaken Israel faith. Where faith actually located?.....

A Jew and a Gentile –what the differences …..

The Amaleque letters (in Hebrew) are the initials of the Avot ended names. Rephidim – a similar connection as to Amaleque

The Creator referred to all nations to accept the Torah – none but Israel, agreed, so they were ornamentally crowned.

The Israeli people are tied within the secret of the Shchina, when they ornamental decorating her beauty in her morning rises appearance.

God observed the Torah receivers through the transformation of mitzvoth they under went, when they were aloud and now, forbidden.

Unfortunately, our sins causes stains to the Shchina cloth and pushes her away. King Solomon in his book Song of the Songs said: "Do not see my soiling black; it's the sun that burned me". – Nevertheless, as long as the soul alive, she can come out of the evil and be purified just by reading chapters in Torah and holding Mitzvoth . The assistance from heaven will soon come. A well known case happen to Elisha Ben Avoia – Acher when a privilege stood up for him.

40 years Israel circling in the desert, what was the purpose?

According the Kabala, Itroh's essence points our present world.

Moses placed in the everlasting foundation of the father's sphere, he speaks out Gods saying.

Where is the Amaleque catch?

To understand the Torah one should throw out his logic senses, thoughts and mind. - "Neither your thoughts or minds – are not mine"! Said the Lord, the only ever, with his Torah.

The Ten Commandments are the sources of the "by heart" Torah.

It is really amazing that in our generation we still keep Torah and Mitzvoth. Moses himself gets exited about, that his heritages to us never failed despite difficulties in all times. So, God clarifies to him–this is all about ! faith!!! Moses is it sources and symbol! - Emuna! – A gates opener to strength and study.

יום רביעי, 16 בינואר 2008

*** PARASHAT 'BESHALACH' - פרשת בשלח ***

Views

bs'd

'BESHALACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בשלח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בשלח:

פחד העם לצאת ממצרים לתוך מלחמה, מצרים מחליטים עוד פעם לרדוף את העם, ההשגחה של השם בזמן שגואל, העם מגיע לים סוף ומתיאש ומתגעגע למצרים, הים נקרע זכות יוסף הצדיק, עם ישראל מתחיל להסתדר לפי שבטים,

הים נקרע והעם עובר ומצרים עדין רודפים תוך הים, טביעת המצרים בים, העם יוצא מהים ואז משה והעם שרים שירת הים, מה פתאום משה מחליט לשיר?, הניסים הגדולים שהיו בקריעת ים סוף, כולם ידעו וראו את השם, האמונה הגדולה שנכנסה בעם, איך ידע העם את השיר בע"פ תוך רגע? , שירה לעתיד לבוא גם בבוא המשיח, משה מצווה על מלחמת מצווה בעמלק שבא לקרר את עם ישראל, חסר מים העם מתחיל לצעוק למשה, השם נותן מן וסלו, כל אחד כפי הנצרך לו, סגולת פרשת המן לפרנסה, ברכה וקללה בפרנסה של האדם מתי ואיך?, "ויהיו ידיו אמונה", עמוד אש להראות ועמוד ענן להגן.

פנימיות התורה:

סוד מים- מה שנקרע היא אות "י" שנחתכת לשניים, ואז יש שם קדוש שאחראי על קריעת הים כיצד?, סוגי התפילות שקיימות:שירה, צעקה, בכיה, שועה ועוד, משה בוחר כאן בפרשה צעקה, הכל תלוי באופן איך אדם יפנה אל השם, מחיאת כפים ממתקת את הדין, תפילה לעני, קריעת הים שעשה רבי פנחס בן יאיר והכח של חכמים בפרט לגזור ולצוות, גאולה בסוד שם "מה" – "מה תצעק אלי", סוד האדם המתוקן הוא כאשר יעזוב את הרוע, כיצד היה דהע"ה מפריד את הרוע, למה וייצר עם שתי יודין, סוד של "מזמור שיר" לשון מזמרה לרע, השם אוהב תפילה של שיר לכן "כתבו לכם את השירה הזו", סוד התשובה והקשיים שבאים בסוד עמלק, לפעמים אהבת אדם לבוראו נמדד בניסיונות קשים, בורא עולם רוצה להביא את העם למצב אמונה ללא תלות בחומר,

רפידים-משום רפיון יד באמונה, סוד המן שהוא פרנסה באמונה, סוד האמונה בדרך התשובה, סוד כח האדם הנמצא במוח וקשור לידיים ולהרמת ידיים כלפי מעלה.

סוד השיר והשירה, סולם של ירידת שפע למטה היא בצורת שיר, כל אנא בכח הוא שירה, שהם סוד שם ישראל-"שיראל"- הקב"ה כולו ניגון ושירה של מלאכים, כוחו של השיר מהו?, מעלת התהלים לעניין שירה, הזכות בעצם היותך יהודי\ה.BS"D

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT BESHALACH - LECTURE GIVEN ON Jan.15.2008


VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

1. Israel was afraid to get out of Egypt and enter into a war.

2. Divine providence and the people rescue were acting at the same time.

3. The folk stood by the sea confused, despair and homesick for Egypt.

4. The see torn apart towards the sake of Joseph the Tsadic .

5. The Egyptians chasing into the sea and drowns.

6. The folk comes out of the sea and open with a thankful ever lasting song, all together with Moses after the great miracles, and the opportunity to stare the Schina in the wide open sky.

7. A similar song will be sing soon when Mashiach comes.

8. The people get organized by their tribes.

9. Amaleque attacks to chill and lower the faith in God. Moses conducts the war by lifting his hands.

10. Thirst and hunger experiences provide sweet water and the Man- heavenly bread. The folk collects no more than self amount.

11. Parashat ha-Man prays, assist maintenance.

12. How to avoid curse and gain blessing prosperity.

13. The columns of fire and clouds were to lead and protect.


INNER TORAH

The secret of the torn sea was by the letter "Yod" which divided for two and discovered a holy name who is in its responsibility.

Various pray: song, shout, cry, implore, the poor pray. Moses chooses the shout.

The way to appeal to God, depend on the person character.

Clapping hands sweeten the power of judgment

Wise people can cut off or command to change nature like Rabbi Pinchas Ben Yair when he split the river.

A person gets improved after he neglects the bad. King David split apart the evil.

Gods adores singing prayers as it said: "Write down the song for thee."

The repentance difficulties are sourced in the Amalec/Parow, inner feelings of the heart.

The expression of love to the Creator measured and costs by some rough experiences.

God prefer a higher faith rather than being attached to materials.

Rephidim – named after a fall in faith.

The powers in the brain connect to the hands.

A scale of prosperity comes down from heaven through a song. That's why, using songs during the praying is so important.

The secret of Israel is in the song – Shir-el,

We are the notes for God to play the tune.

Mighty God surrounded by singing angels.

God himself is the tune and music.

The psalm book is one huge great song.

It's a privilege to be a Jew.יום שלישי, 15 בינואר 2008

*** PARASHAT 'BO' פרשת בא ***

Views

bs'd

'BO' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת בא:

מה הכוונה בא אל פרעה?, 3 המכות שנשארו, פרעה הפכפך, מכת ארבה,

מה הכוונה "וימש חושך"?, העונש של גהנם לרשעים דומה למכת חושך איך?,

מכת בכורות-השם מבטיח למשה שפרעה ישלח את העם, למה דווקא בכורים מה עניין הבכורים במכה הזו?, הכנת העם למצוות קרבנות,

השלמת פנימיות התורה מפרשת וארא:

למה השם מכביד את לב פרעה ולפי מהרח"ו הקב"ה כביכול מבטל בחירתו של פרעה איך יתכן?, מה פשר ההתעללות של השם בפרעה "והתעללתי בפרעה",

איך יתכן שבורא עולם לא מקבל חזרתו בתשובה פרעה, מהם דרגות התשובה?,

סוגים של תשובה אצל בני אדם לפי ליקוטי "תורה אור" ר' זלמן מלאדי, ההבדל בין תשובה מיראת העונש, יראת הרוממות, ותשובה עילאה, מהי עבודת המקובלים?,

סוד הקבלה מהי? שיר השירים המשלת אהבת השם ועמו, סוד עניין יב"ק- יחוד ברכה קדושה, מה זה גורם? תיקונו של פרעה בפרעה של נינוה, תשובה וכביכול נפילה זה בסוד שבע יפול צדיק וקם כל פעם במדרגת תשובה גבוהה יותר, מה כל היחוס הזה שמוקדש לפרעה בפרשה?!, מכת ארבה לשון פריה ורביה, כיום אנו נמצאים ב 50 השנים האחרונות בעיצומה של מכת הארבה-איך?, פרעה מפחד מהמוות יותר מהבן אדם עצמו, כיום כל הלחימה ברובה של פרעה היא כנגד פריה ורביה בעולם, 30 יום לפני המוות מתחילה הרוחניות של האדם להסתלק, כל 10 המכות הם סוד לידת האדם ומיתתו, כל המכות הם רק עבור חינוכו של פרעה ללמדו מהי האלוקות האמיתית, הצדקת הדים שאדם יעשה לו, הרצון שיעלה אדם לפני השם, ההשגחה שהשם מראה, סדר המכות מהקטן והגשמי ועד לנשמה כדי לגלות את עם ישראל שעלה במחשבה של השם ראשון, האני היחיד הוא השם הוא ראשון והוא אחרון, סוד בכור הוא "בך אור", מה העניין לקדש בכור דווקא?,

או שאתה עבד לשם או עבד של יצר הרע מה הסוד? לאן הולכים לאחר המיתה?,

סוד ארץ העליונה והתחתונה, גן עדן עליון ותחתון, סוד עמק הבכא, חיבור העולם הגשמי והרוחני היא הבינה.

מענייני דיומא: גוגבוש מגיע מה כל כך מיחסים אותו? אלא שיש מצוה לכבד מלך וכמו שמשה מכבד את פרעה כך גם מכבדים מלכי הגויים

בכל דור הס"מ מתלבש תוך בן אדם והוא מלך על העולם הזה "מלך זקן וכסיל" וחושב שהעולם כולו הוא שלו ויכול לעשות בעולם מה שהוא רוצה ואז מידי פעם צריך להזכיר לו מיהו בעל הבית אז בורא עולם מזכיר מידי פעם לכסיל הזה שהוא המלך, ברגע שהס"מ "מתנפח" הראשונים שמציקים לו אלו הם עם ישראל לכן מי שמציק לעם ישראל וגם כיום זה כדי להשמיד את עם ישראל בכל דור ודור וגם בדור הזה (דוגמת תאוריית היטלר עם הזגענות)

גם גוגבוש דואג לרוץ אצל העמים להראות שפני הנוצרי הוא האמת כביכול היום ומנסה להוכיח במרוץ שהנצרות היא האמת של השם מול פני היהדות והאיסלם מפריע לו שיש לנו היהודים חלקת אדמה קטנה כשלעולם מנגד יש מליוני דונמים של שטחים, כל פעם מכתיבים מהלכים שכביכול נראים לטובת העם ומיד מתהפכים כמו פרעה ויוצא שמה שעושים לגרמייהו (לעצמם) עושים ולא לטובת עם ישראל, אנו עומדים בפני מכת חושך בדור הזה בורא עולם יעשה כיבוי אורות כללי וגם רמז על כך בעבר הלא הרחוק שזה יקרה, והגאולה תחתם בבכורות להודיע שיש השם בעולם והיום הזה שיגיע יהיה לא יום ולא לילה אלא אורו של השם יתברך ע"פ הזוהר יתגלה עמוד אחד של אור מארץ ישראל עד לרקיע מאין ארובות אור שיראה לעיני כולם.


BS"D

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT BO - LECTURE GIVEN ON Jan 8, 2008


VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

1. What is the commentary to "COME TO PAROW"

2. The three plagues left over

3. The darkness plague has been felt as thick as
apaper bill, resembling to

the punishment in hall for

the evils.

4. God promised Moses:

Parow will let the

people go after the plague of the First - Born.

5. Why the first born
in deliberately?

6. The people are prepared for the Religious act of
victimizes.


COMPLETION INNER TORAH OF PARASHAT V'A E'RA


1. God crooked Parow's heart into stubbornness.

2. According Rabbi Haim Vital, this above desist him from free choice–how comes?

3. What is the explanation, God held

maltreatment against Parow

4. Is it possible God rejected Parow's repentance? Rabbi Zalman Shnei-or of

La-di classified it into three levels:

a. Punishment fearful.

b. High Praises of Respecting God
Ir-at Ha'rome'mut -

c. Superior, Highest Degree of repentance.


ACCESS DESCRIBE

What is the profound secret of Kabbala ? –

Shir Hashirim , the legend book of the song of the songs that devoted to the love between God and Kn'eset Israel. The deepen case of

"YA'BOCK" brought in there – unify both, bless and holiness: Bra'cha and Kdu'sha – its essence.

The results of Parow's correction –was that he became the Governor of Nin v'eh. –

A kind of repentance that bound to the secret: seven fell's the Tsadic and each time rises to a higher grade.

Why is the Parasha so dedicated to Parow ?

The "subject Parow" is thrown upon our inner nature and expressed in various terms.

In the époque of last 50 years, we, the human kind are within a Locust Plague that means fruitful and multiply but instead, are under birth control to reduce the population all over the world cause the lake of food.

The Ten plagues were given in such order to design and educate our "Parow soul" to recognize the Mighty God – it's showed since the smaller material plague up to the spiritually one. This brought us to discover the heavenly ever guardian of the Israeli people who were first occurred in God's mind and are conceder the prior"First born" –Bechor – Be' cha or–the light in thee- due to its highly holiness requires .

Either one shall worship the Lord or else, become the evil slave. –

The secret of the upper and lower land, Garden of Eden and the Valley of Bacha – (valley of tears).

The materialistic and the spiritual world are comprehensively inserted.


OUR TIMES AFFAIRS :

G.W.Bush was warmly welcomed and fully respected while he visited Israel those last days. It is a religious duly to treat honorably persons in high positions no matter their origin. Moses himself approached Parow very distinguished.

Every generation "Uncle SaM" used a chosen person who become a Governor and plant in his mind to think himself as the ruler of the world of the kind " Stupid and old king. Therefore he should be often reminded who is the real Landlord Creator.

When the SaM gets blow, the first's pressures he turns against Israel to gain a distractive goal, like Hittler racial theory.

G.W.Bush pretends in front of the nations his "Truly" Christianity face, as it is above and beyond the Islam and Judaism.

From his far place away, he strongly disturbed to cut off more of the small piece of the Israel's land. He maneuvers acts that seems on our favor while they are on the contrary, just as Parow did.

The ten plagues are remarks who crossing the humankind époques .

We are standing now to face the universal plague of "darkness " when the Creator will perform a light out – according some previous clues that has been given no long ago in N.Y.C and other places.

The redemption will be signed by its precedence order and shall be announced God is all over !!! in that very day where is nor day nor night – but God's light.

According the Zohar: A huge column of light will be drown from the land of Israel to heaven and will be seen in the whole entire glob.


יום רביעי, 2 בינואר 2008

***PARASHAT 'VA'ERA'

Views

bs'd

'VA'ERA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וארא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וארא:

המשך פרשת שמות במדויק, שאלת משה "למה הרעות לעם הזה?" וכו',

הבטחת השם לאבות שמתקיימת במשה וישראל והתכלית לארץ זבת חלב ודבש,

משה חושש מהסרוב של פרעה, והשם מכין את משה למכות שהוא ינחית על פרעה: "למען שתי אותותיי אלה בקרבו" עד שפרעה יכיר באלוקות, כל זה בגלל שפרעה חושב שהוא ברא את העולם וחושב עצמו לאלוקות, איך היה התיקון של פרעה?, התחרות של פרעה כביכול בכח ועל כן משה נצרך לעשות מופתים בפניו,

ההתמודדות בין משה וחרוטמי מצרים ופרעה במכות, למה צפרדע הכניעה את פרעה?,

צפרדע עושה קידוש השם...ובן אדם לא כל שכן?! , למה במכת כינים הבינו כבר החרטומים שאצבע אלוקים היא?, מה הצורך לדרג בסדר את המכות מגשמי לרוחני?,

מה ניתן ללמוד על השם מההדרגה הזו?, מה פשר קשיות העורף של פרעה?

פנימיות התורה:

איך ייתכן שאומר השם למשה שהוא לא נודע לאבות בפרשה ומה הסוד שבעניין?!

ואלה (אלוה) שמות (נשמות), לפי הרמבם אם אדם היה יודע לקרוא בסדרים נכונים את התורה היה יכול לברוא, כל התורה היא שמותיו של השם, כל אות היא נשמה, וכל צירוף של אות זה שם השם, ע"ב מסעות בסוד "ויסע" "ויבוא" "ויט", הלימוד בפנימיות היא לדעת את השמות של השם, למה יש לשם הרבה שמות? , לפי הזוהר שמיה גרים (השם גורם) לפי שמו כך אורח חייו, השם זה מידות של השם-איך?, הזהירות בין פשט הכתוב (וידבר,ויאמר,וישב,וישמע,וילך כו') לבין ההבנה באלוקות, לפי מהרח"ו ניתן לצייר בראש רק אותיות כשרוצים ללמוד נכון, אופני שמות של הקב"ה כפי שמבוטאים בתורה בצורת פעלים, קיצור ליקוטי שמות שמצויים תוך פסוקים, המלאכים הם צירופים של שמות השם, מה עניין הניקוד בשמות?, אין מציאות רע אצל השם לכן כששואל משה הודיעני את כבודך זה אומר שמשה לא ידע בהנהגה המסויימת שמות שקשורים להנהגה ורצה לדעת, אופן ההתגלות של השם לבני אדם-מתי ואיך זה קורה לרוב?, סוד "לי יאורי ואני עשיתני", הפן של דין ורחמים כיום דין קשה לנשמות ורחמים גדולים לגוף למה?,

למה כיום קשה לחזור בתשובה?, מדוע ברוחניות אין כיום פשרות לדור הזה?,

סוד הסנה גילה למשה שזו היתה מידת הדין, שפת החלומות היא שמות מלאכים איך התהליך מתבצע?, שפת השם היא ע"י שמותיו שמתגלים וזה מה שאומר למשה לאבות התגליתי באל שדי ואליך משה בשם הוי"ה, כיצד השם מתגלה לאדם גדול ברוחניות דוגמת הנביאים.

הסוד שטמון בהדרגת המכות על פרעה והקשר לסוד לידת האדם על סדר המכות-סוד הפריה והרביה, סוד המטה של אדה"ר שהוציא משה מביתו של יתרו, מה הכוונה והסוד ששואל השם את משה "מזה בידך" ומהו "המטה", משה לומד דרך מטה האלוקים

איך לשלוט בטבע, הרע שמתגלה הוא מתוך הכלים מתוך בני האדם ולא מאת השם יתברך, סוד עשרת הדברות, הסוד של פרעה ברוחניות, התורה היא שפתו של השם עם האדם, סוד גילוי האור הרוחני של האותיות, "סוד נפשי יצאה בדברו".


BS"D

RABBI SHIMON DAHAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT VA'ERA - LECTURE GIVEN ON JAN. 1, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

1. Parashat VA"ERA is a continual of P. SHMOT were its ended with Moses question: Why the Israeli's condition worsened etc.

2. Moses worried concerned Parow refusal but the Lord calmed Moses to await the Ten Plagues so that Parow will enlightened to recognize the Mighty God.

3. Up to now Parow regard himself as the divine creator

4. Parow improvement was bound to his, so to speak, "power racing" against Moses while he uses miracles and signs

5. The struggle between Moses, Parow and his magicians at the strokes.

6. Parow submitted to the frog…..

7. If the frog sacrifices for God – how would the human should ?

8. What made the magicians to realized the act of God in the flea stroke

9. What are the needy to grade in order the strokes from reality to spirituality ? and what is the lesson to take .

10. What is the meaning of Parow stubbornness

INWARD TORAH

God spoke to Moses , I have not become known to the Fathers – AVOT- by my Merciful Name but else . What is the secret connect due to the Parasha?.

V'ELEH SHMOT – V'ELEH - in changed letters position = E'LOHA , God's name,

SHMOT = NESHAMOT - means souls. The Rambam explains: If an individual would be able to read the Torah in it correct letters order - he could become a creator. As the whole Torah is the Lord's names and the letters combination are endless, there is also a very well known three phrases who covers the 72 Israeli folk travelers in the desert VA'ISA, VA'YAVO, VA'YET which compounded the 72 different Lord's names .In principle, each single letter in itself , counts a soul .

The Zohar says: "A name causes", the name dictates the life movements of the soul behaviors and character. On the other hand, the angel's names are compound of the Lord's names.

What is the vowel led act.

The burnt bush vision exposed to Moses the Divine Justice

The dream language passes to Zadikim through a trustee angel in variable codes of letters or signals like the profits. Not all the passed away souls aloud to communicate with their families in this world as the permission depend on the angel.

How the Ten Plagues connected to the human birth procedure

The divining Rod (stick) that Moses used , was belong to ADAM (the first person on earth) and has been found by him at I'tro's backyard . The Rod made of diamond appliquéd with God's names. At the bush vision God learned Moses to activate and roll the nature with that Rod..

The Mighty God ever grants plentifully but the human evil avoids to content, like vassals who are not in proper deserve.

Parow spiritual secret

The letters light discoveryeXTReMe

eXTReMe Tracker