הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 1 באפר׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 1 באפריל 2009

*** פרשת צו-פסח-ברכת החמה *** PARASHAT TZAV-PESACH

Views

bs'd

"TZAV-PESACH-BIRCAT HA'CHAMA'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "צו-פסח-ברכת החמה" להאזנה/הורדה לחץ כאןבס"ד

עבוד תקציר דרשת הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת צו, תשס"ט

נושאי ליל הסדר וברכת החמה

בביהמ"ק אסור היה להביא אש מבחוץ רק אש שירדה משמים והדליקה הקרבן. מאש זו עשו שימוש לשאר הצרכים .

ליל הסדר עיקרו : יין ומצות . אכילת ארבע כזית מצה כנגד ברכת המוציא, על אכילת מצה , כורך ואפיקומן . המצה היא רפואה לכל וזמן אכילתה בין 4-7 דקות . ראוי להתרכז באכילתה יותר משאר המאכלים על מנת שהמלאכים המצויים בה יניבו בנו חכמה ושמחה לכל ימות השנה .

יין – לגמוע בהסבה כבן חורין אמיתי .

נעמוד על ענין היין בהמשך, בגילומו יחד עם המגיד, סיפור יציא"מ.

מיצרים לשון מיצר ים הוא סיפור הולדתנו ולא בכדי רוצה ה' מאתנו לזכור ולהזכיר דוקא את יציא"מ ולא זמנים קודמים מאחר ובה סוד ההתחדשות . אדם בכל גיל מבקש להראות צעיר לשמר בריאותו ולהחכים. מה מונע בעדו? המיצרים , הכח "המלאכותי" של היצה"ר השולט המכניענו עשרות בשנים ומביא אותנו עד זקנה ויאוש כאילו היה מחוייב המציאות.

ההגדה מדברת על ארבעה סוגי אדם חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול . הם כנגד 4 מוחין חכמה בינה ודעת המורכבת מחסד וגבורה . בהיותינו במצרים – האמא הרוחנית, ספירת הבינה, היתה בהריון עם נשמת עם ישראל. הריון לכשעצמו הוא זמן ידוע כקשה ומסוכן אשר שיאו משבר הלידה . יצה"ר אורב דוקא במצבים הקריטיים האלה של החולשה ומחכה לשעת כושר ליטול הנשמה בעת שיוצאת להיות תחת שליטתו . מסיבה זו לא טוב להשאיר חולה לבדו ולשם כך תוקנה מצות ביקור חולים , כי שעת החולי הוא מצב מועד חלילה. כן גם במצבי סיכון אחרים כמו חלילה תאונה דרכים או להבדיל

חתן וכלה לפני חתונתם . היצר מתקנא בהם מאד כי ע"י החתונה הם עולים מדרגה להשלים עצמם מה שמבקש דוקא היצר לתקוף ולהזים.

האמא הרוחנית – ספירת הבינה , עומדת על סף לידתה את הנשמות הקדושות , נשמת עם ישראל שהגיעו לבשלות לצורך היציאה ממצרים . אחר החטא ביקש האדה"ר לתקן ופרש מחוה ל 130 שנה . הנשמות שיצר בזמן פרישותו נוצרו מהם שדים. אלו המשיכו קלקלתו בדור המבול, דור הפלגה, דור סדום ועמורה , עד שהופיע אברהם ומל עצמו וכידוע טיפת הדם היא סוד היו"ד שמתחילה לזרום בישות . מכאן ואילך התהוו נשמות שדי . במצרים , במיצר האחרון, הבשיל תיקונם אשר לא מומש מאז בריאת האדה"ר .

האדה"ר בהיותו בעל בחירה מעצה"ד טו"ר , היה אמור למשוך את המח עמו נעבוד בעוה"ז אם בחכמה אם בבינה או בדעת . הוא משך את מח הדעת, המוח הקטן והטביעו באנושות לשימוש בעבודת ה' . המזיקים נאחזים בדעת . בחכמה ובינה אין להם אחיזה ובכח של אלו הספירות גם לחסלם . סודם הוא סוד היין והמצות .

יין – בינה, מצות- חכמה.

וכך התבצעה היציאה ממצרים: נשמה שמתחילה להתגדל בגוף הריהי קטנה, תינוק, נער, איש, זקן , כן הוא דרך חיינו בעוה"ז . לידתנו במצרים לא היתה עפ"י הסדר הנ"ל , שידוע מגידולו של תינוק רגיל כיצד סובל בינקותו ממחלות שונות אותם מסב הס"א העומד אצל הנחשלים, התינוקות שטרם התחזק כוחם. התינוקות בשבועות הראשונים לחייהם מחייכים ללילית העומדת עליהם ומפתה אותם , לאחר זמן מה התינוק אינו חש בטוב מפועלה זה.

על מנת שהעם במצרים לא יוולד כתינוק בדרך הטבע כנ"ל , הקב"ה הגדילם בבת אחת רוחנית כבני 20 שנה , חסונים ועמידים להדוף נזקים . כזו גם היתה לידתו/ יצירתו של האדה"ר, כבן 20 , ונקרא גדלות . הפועל הזה התרחש בליל הסדר לצורך היציאה /לידה. עם ישראל הומרו מעבדים לאדונים מופלגים בחכמה לכן נקראו דור דעה אך מיד למחרת שבו לגיל הינקות לצמוח עצמאית מחדש דרך 40 ימי ספה"ע. בדרך הזו הטעה הקב"ה את הס"א .

פרעה אמר למשה "מי ה' אשר אשמע בקולו" , והתכוון לספירת הבינה שהיתה באותה עת בהריון , על כן מה לי לפחד אפילו מהילוד הקטן שיוולד.

פרעה היה מודה באלהים אך כופר בה' מצינו אצל יוסף שאמר "הנמצא איש כזה אשר רוח אלהים בקרבו" , משמע שהודה בשם אלהים וידע פרעה את סוד הנשמה העומדת להוולד . פרעה הוא הבינה ממנו מתפרעים האורות , ודאי שידע על לידתו של המשיח ולכן פגע בילודים דוקא.

בליל הסדר , עפ"י המודעות של האדם יכולים לזכות לראות את ה'. אנו חוזרים ונוגעים בלילה זה באותה נקודת זמן ובמיוחד בשנה זו מוצאי שביעית שהינה גם שנת ברכת החמה – סיום מחזור ה- 28 שנים, מנין כ"ח – כח מעשיו הגיד לעמו . המה העשרים ושמונה האותיות בהם ברא הקב"ה שמים וארץ.

קדש- להלן כוונות השוות לכל נפש להשלים מוח הבינה השייך ליין: נראה לנגד עינינו 4 מוחין או 4 קומות- חכמה בינה ודעת הכוללת חו"ג. נתמקד בבינה בקו הימין שלה . בזמן בריאת העולם שרר תוהו ובוהו בלא סדר וקווים . קו מורה על דרך, תשתית, יעד . העוה"ז בנוי על קווי אורך אחרת לא יחזיק מעמד נקרא גם שתי . ערב הם קווי הרוחב בהם אוחז הקב"ה ובתורה הנעלמה. העולם הקודם טרם הבריאה היה עולים ניקודים –נקודות . נקודה הוא דבר שאינו נתפס בשכל מפני שמכיל אין סוף . הקו מפשט הנקודה ומשתלשל ממנו ולכן ברא הקב"ה קווי ימין חח"ן – חכמה חסד נצח , קווי אמצע דת"י – דעת תפארת יסוד , וקווי שמאל בג"ד – בינה גבורה הוד. 3 הקווים הם 3 צנורות. בזמן שתיית כוס ראשונה , קדש, יש לכוון את החח"ן של הבינה , היינו צד הימין שלה. כוס שניה במגיד יש לכוון קו שמאל של הבינה בג"ד. בברך (בהמ"ז) לכוון בקו אמצעי דת"י של הבינה . בהלל כוס רביעית גם כן לכוון קו אמצעי דת"י של הבינה .

באכילת המצה באמירת "המוציא" אנו מכוונים לקו הימין של מח החכמה – חח"ן , בברכה ש"על אכילת מצה" קו שמאל של החכמה – בג"ד , באכילת כורך – לכוון הקו האמצעי של החכמה - דת"י . באפיקומן לכוון 3 הקווים.

ע"י כוונות אלו אנו משלימים הקווים והדרגות להמלא בהם לשנה הבעל"ט מן החכמה ומן הבינה אכיה"ר .

הכרפס , מח דקטנות , הוא קומת המרתף של המח הנקרא דעת , עליו נבנים החכמה והבינה . טבילת הכרפס במי מלח מסמלת גם את קריע"ס .

אשרי המכוונים כנ"ל . יה"ר שמכח מלאכי עליון אלו נשכיל בדעת ללמוד ולהבין בחכמה עליונה שהיא כל תשוקתו של הי"ת שבניו יהיו מופלגים בחכמה "והיא חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים" . "לילוד" האהוב הזה שנולד במצרים דבר ראשון שה' נתן לו על עבודתו, 49 ימי הספירה , נתן לו את התורה אשר היא שמחתו וגאוותו עלינו .

יה"ר שנזכה לחפון את אור הקדושה השורה עלינו בליל הסדר ונרבה להלל ולשבח את נפלאות ה' אשר עשה עמנו כצדיקים רבי עקיבא ורעיו , אמן.

ברכת החמה

בגמרא במסכת ברכות דף נ"ט : הרואה חמה בתקופתה מברך "עושה מעשה בראשית". לא נסתפק בתמצית מקוצרת זו ונאמר שכדי לדעת מתי אכן תקופתה נדרשים לאמצעי מדידה . אחת הברכות שאנו אומרים בקידוש בחגים "מקדש ישראל והזמנים" . את זמן היממה כ"ד שעות , מקדשים ע"י שעות תפילות שמ"ע . בשבת נכללים ששת הימים בעליית העולמות ע"י הקידוש שהוא סוד הזמן, הוא התיקון . כל השומר זמניו- מוחו יפה . הי"ת נתן לנו את סוד הזמנים "אשר תקראו אותם במועדם" ולא הוא שקבע לנו אותם.

כפי שאנו מקדשים החודש , כן מקדשים ר"ה . מחזור חישוב הלבנה בשנה הוא של 354 ימים. מחזור חישוב החמה בשנה הוא של 365 ימים . ההפרש מתעדכן ב7 חודשי שנה מעוברת אדר א' ואדר ב' , כדי שפסח יצא בחג האביב . כאשר מסתיים מחזור זה משך 28 שנה , השמש חוזרת למקומה היכן שנבראה ומתחילה מהלכה מחדש . השמש והירח נבראו ביום הראשון לבריאה אך נתלו ביום ד' . באותו יום ראשון לבריאתם האירו בשווה . מאור אחד היה זכר והשני נקבה . הנקבה באה להקב"ה וכידוע שאלה מדוע ישמשו שני מלכים בכתר אחד , ענה לה לכי ומעטי עצמך ונעשתה לבנה השולטת בלילה. כאשר השמש חדלה מלהאיר לנו , היא מאירה ללבנה המאירה לנו. השכינה נקראת לבנה. תפקיד עם ישראל להשיבה ממיעוטה בששת הימים לגודלה המקורי , פי 7 על מנת שתהיה שווה לזכר לעמוד עמו פב"פ בזווג.

השכינה יורדת כל ערב לבקר את כ"ד תכשיטיה - כ"ד שעות היום – שנפלו ולעת בוקר בתפלת שמונה עשרה של שחרית היא משתווה אל הזכר ונולדים מזיווג זה נשמות חדשות.

השלמת גודלה המקורי של הלבנה כרוך בנסירה מפני שהולכת לקראת התעצמות כבירה , בחינת ירידה לצורך עליה המבוצעת ודורשת תרדמה . בדומה לתרדמה שהפיל ה' על אדם להסיר ממנו את חוה . זוהי שינה רוחנית והיא מסוכנת ביותר כי דוקא בשינה מתעורר הנחש להשמיד . שינה 1/60 למיתה , הוא אורב לפיתחה של יציאת הנשמה לעשות בה כרצונו , מכאן גם החלומות המבולבלים. דוגמת השינה הזו התרחשה ביציא"מ , בזמן המן, היטלר ימ"ש ועומד לקרות שוב לנרדמים בתקופתנו . צריך עינא פקיחא כפי שהיה למרדכי בעת שעמד יחיד בדורו ושמר על אסתר , "ותלבש אסתר מלכות" – היא השכינה שהיתה בהסתרה כי רגע ההחיבור בין הלבנה והחמה הוא רגע של זיווג פב"פ שהס"א לא מעוניין שיתרחש כי נולדת מכך דרגת המוחין הקדוש של עם ישראל.

הזיווגים הללו התרחשו כבר כמה פעמים: כאשר ה' רצה להוריד המח העליון אך האדם חטא. פעם שניה היה ביציא"מ, פעם שלישית בזמן מרדכי ואסתר , פעם רביעית בזמן שלמה המלך ע"ה ופעם חמישית, בעז"ה , אנו מאמינים שהינו בזמננו, בתקופתנו , מפני שהזמן מסוגל וכשיר מהרבה בחינות והן מפאת שסוגרים עלינו מכל מיני כיוונים צדדים ושטחים. אילו רק נשמיע את קולנו באופן שהצניעות והמידות הטובות בין אדם לחברו ובין אדם למקום יבואו לידי ביטוי כפי שעשינו במצרים או בשושן, עת שחברו כולם בצומות וכל אחד הרגיש את כאבו של השני כאילו היה שלו ,- נכונה לנו התגלות שאי אפשר לתאר ולדמיין השפע הרוחני לו נזכה , הדרגה העילאית של "כ"ח מעשיו הגיד לעמו" .

האיום האירני כיום זהה לאיום של המן תרתי משמע , להשמיד את ישראל. אירן גימט. ארמי , "צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו , שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל , שנאמר ארמי אבד אבי" הגדה של פסח.

למרות האיום , עולם כמנהגו נוהג כאילו מאומה לא קרה. זוהי התרדמה בה נופלים רבים . ברכת החמה שמגיעה לסוף מחזורה יוצרת או התחלה חדשה או תרדמה ולכן כרוכה בסכנה עד כדי שדברים יעשו בניגוד לדעתנו ונגד רצוננו , ויווצר מצב של איבוד שליטה חלילה.

רק האוחזים בתו"מ ומע"ט יחושו בדעת ובשפע שיתער ממרום. ה"ישנים" אפילו לא ידעו או יחוו את גילוי המשיח ויש חשש שלא ישרדו.

אנו צריכים לקחת היטב בחשבון את העומד להתרחש שמצב של שינה אמור ליפול עלינו ולכן יש לשמור על ערנות מקסימלית של קביעות באמונה ודבקות כדי להתעלות ולמשוך מוחין במצות ה' היינו להיות בקשר עם המצווה שאין צו אלא לשון זרוז וכפי שאומר רבי שמעון ברש"י שלא יווצר חסרון כיס , כלומר, חסרון כלי / כלי ריקני כי השנה הנוכחית ממש קריטית לגאולתנו .

הקב"ה מראה לנו הצפות , שרפות והעלמות של עמים ותרבויות כהרף עין . בעבודתנו הצרופה נוכל למנוע ההכחדה בסוד השינה האוחז בלא מעט אומות בקצווי העולם ואנו בכלל זה כאשר ההמן הפרסי דורך את נשקו מולנו ומסית כל העולם להשמידנו - היתכן שנלך לישון , נשאר שווי נפש ? !!!!!

מרדכי היה יחיד בדורו שלבש שק וזעק . אנו כבר למודי נסיונות כל הדורות הקודמים לא יאה שתיקה או אדישות . לא לזעקות חיצוניות אנו נצרכים אלא לתיקון הלבבות, לבטשם ולכוננם על צער הצבור כצערנו אנו ממש.

במלחמת יוהכ"פ ריחף עלינו איום השמדה טוטאלית ע"י הרוסים שהביאו עד גבול ישראל פצצת אטום , היה ענין של שניות לזריעת המוות , אלמלא יוהכ"פ שמכפר . נקודת זמן זו מעיבה עלינו היום פעם נוספת ליול"י , "והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם" .

עתה משעומדת נשמת עם ישראל להשתלם במלואה, חסרים חמשת האחוזים האחרונים שנקנה את דרגת היחידה . מי יתן ובברכת החמה הבעל"ט נקבל במסר ובאות על התגלות הקב"ה ומשיחו ויקומו האבות בגאולה הנצחית ללמדנו ההשגות הנפלאות ולהעשות יחד כולנו אגודה אחת בלבב שלם אכיה"ר.eXTReMe

eXTReMe Tracker