הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 31 באוק׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 31 באוקטובר 2007

***PARASHAT CHAY'EY SARA

Views

bs'd

'CHAY'EY SARA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE
פרשת "חיי-שרה" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת חיי שרה:

פטירת שרה אמנו וקניית מערת המכפלה, הכתובים מראים ביופיה של שרה בכל הגילאים שלא השתנה, אברהם סופד את שרה בא לבכותה באות "כ" קטנה , מה הטעם? , כיצד קרה שנפטרה שרה לפני אברהם?, אברהם שומע על מקום קבורה במערת המכפלה כמו שהתגלה לו אדה"ר ואמר לו היכן לקבור את שרה, בחברון מתחברת הנשמה ומתפרק לו הגוף-הפוך מלידה לעולם הזה, לאברהם נודע שהמערה שייכת לעפרון אברהם מתעקש לקנות מקום הקבורה בכסף, עפרון הוא סוד העפר, למה התורה האריכה בעניין קניית קבר? , אחרי הקבורה של שרה אברהם דואג ליצחק וקורא לאליעזר משרתו להשיג ליצחק בת זוג ליצחק, אברהם מזהיר את אליעזר לבל ישדך ליצחק מבנות כנען ורק ממקום מולדתו של אברהם, אברהם שולח עם אליעזר שפע גדול ובדרך אליעזר עושה חשבון כיצד ידע למצוא בת זוג ליצחק?!?, ומבין שיש צורך גדול באמונה בת זוג ליצחק עם יראת שמים, כיצד ניכרת אשה בטובה והסימנים עליהם מסתמך אליעזר כדי לקבוע התאמה, אליעזר קובע לפי הסימן שקבע כי רבקה היא האישה, אליעזר מציג עצמו בפני משפחתה של רבקה ומבקש לקחת את רבקה, כשמביאים לאליעזר לאכול בקש לעשות נט"י וע"י זה ניצל מסם רעל ששם לו לבן (שרצה לגנוב הרכוש והכסף), מה שמובטח לאדם מנטילת ידיים, על רבקה כתוב יפת מראה מאוד שנסוך עליה רוח הקודש, רבקה הולכת עם אליעזר לכיוון א"י, בינתיים יצחק יוצא לשוח בשדה, לשוח לשון תפילה, הצניעות של רבקה, יצחק לוקח את רבקה לאוהל של שרה ובודק האם רבקה מתאימה לו לפי הנר שנדלק והעננים שחזרו מעל האוהל, אברהם מביא עוד ילדים מהגר לאחר שנפטרה שרה, אברהם משלח את בני הפילגשים כפי ציווי שרה עליו שלא יירש יצחק עמם (ע"י נתינת שמות טומאה) סוד "המתנות" זה סוד השמות העולם הרוחני של הטומאה שנתן להם אברהם ובדור הזה השמות האלה נמצאים במזרח הרחוק וזה הסוד שהשפחות האלה הם כל אותם אלה תאילנדים וסינים שבאו מרחוק וכיום משרתים תמורת כסף כדי להשלים הברור הזה הרוחני והתיקון של "המתנות" תמורת כסף הערך הרוחני הכי נמוך שקיים לפני הגאולה וזה חותם ומביא גאולה.

סוג עפרון הוא סוד עין הרע מאיפה והיכן זה בא בשורש? הראשון זה עפרון החתי, השני עשו, השלישי עמלק, הרביעי בלעם, והחמישי זה פרעה....אם נוציא לכל אחד מהם האות "ע" "חמסה" זה סוד נגד 5 העיניים של אלה, וגם סוד בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, שכן 400 זה סוד "רע עין" בגימטריה, בכל מקום שמוזכר 400 זה סוד עין הרע ועפרון עשה עין הרע בכסף שראה שקיבל אברהם ביום שעשה מסיבה ליצחק, והוא חישב כמה כסף קיבל לפי כמות האנשים שספר ובזה הכסף לא היתה ברכה בכסף הזה עד שהגיע הכסף הזה לעפרון בזה שאמר לו מהי ביני ובינך, להראות שבכסף הזה שולט מוות שכן אברהם קנה בזה קבר עבור מתו

איך ידע אדם שנפגע בעין הרע? וכיצד לתקן פגיעה מעין הרע? סוד "סר" שמחזיר את הראיה שהיא הדעת, "והיו עיניך רואות את מוריך"

סוד "פרון" ללא "ע" הוא סוד פורים וקשור לעפרון וקשור להמן האיראני שמחכה לנו בפינה בסוד "נפול תיפול", ולמבחן הקשה של חלוקת ירושלים, השם יפיר עצת אויבנו....

eXTReMe

eXTReMe Tracker