הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 26 באוג׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 26 באוגוסט 2009

*** פרשת כי-תצא *** PARASHAT KI-TETZE

Views

bs'd

"KI-TETZE'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "כי-תצא" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

פרשת כי תצא:

תקציר הפשט,

מי יוצא ומי לא יוצא למלחמה?

אם החלטת לצאת למלחמה אתה גם תנצח

תנאי הבעילה של אישה מהשבי בזמן המלחמה

מדוע להזכיר הנושאים הללו המרכזיים:

החיבורים בפרשה נישואין וארוסין של זכר ונקבה,

שמירת הילד מלהיות "סורר ומורה"

שעטנז, כילאיים ושאר תערובות, גדילים,

איסור חרישת שור וחמור יחדיו

גירושין לא יוכל הבעל הראשון לקחתה אלא אם לא נִשְׂאָה לאחר.

יחוד בבית (אז) מקבלת תואר "אשת".

עניין הארוסין (אז).

העולם מתחיל כל בוקר במלחמה מה הצורך?

בשביל מה לומר "על אויבך" ?

למה לומר "כי תצא" ?

מלחמת מצוה ורשות ההבדלים.

מדוע דווקא הערבים דבוקים בנו עד גילוי משיח צדקנו?

ערבים באים כנגד ערבות שעם ישראל מפר מאז הר סיני

איך זה נרמז בחייל גלעד שליט החטוף וקודמיו,

השם בודק כמה מוכנים להיות עָרֵבִים עבור אחד מעם ישראל בדין ערבות

גם כיום ישנה סכנת מלחמה בגלל זה.

הלקיחה בשבי-מה ליפת תואר לעשות בתוך מלחמה?

מהי יפת תואר?

תואר מלשון תורה ונשמה.

סיבת מלחמותיו של עם ישראל מהוסדו לעם אחד.

סוד המלחמה מתחילה מהמילה "צא" שהוא חיבור הויה אדנות,

המלחמה להוציא לכלוך מהפנימיות,

כל דבר פנימי שיוצא מגוף היהודי, לחוץ מטמא.

תהליך יצירת הכלים הרוחניים והלכלוך שנתפס בהם,

הקב"ה העלה ישראל במחשבתו אך בכלי המחשבה הזו היו סיגים מעורבים,

שבירת הכלי וגילוי הסיגים - בסוד הקליפה קודמת לפרי,

כל אומות ארצותם הלכו לגוייהם, נתן להם שפה וכד' ונפרדו מישראל,

עם ישראל מתחיל להתגלות ולצאת מכור הברזל,

כשמוציאים לכלוך הוא תמיד מחפש לחזור למקומו-כך גם אומות העולם.

מי לא יבוא בקהל השם?

שאר אומות העולם שחלקם אדום וישמעאל איתם יש ברור קדושה,

ארצות המסוכנות ליהודי רוחנית ומה הסכנות הטמונות ההסבר.

קליפה רואה אור ביהודי אז מחפשת לקחת חָיוּת ממנו,

מהו השבי? מי שובה ומה שובה?

שבי עולה 312 וזה גמטריה "חדש" וזה חידוש הקדושה.

התכלית היא מלחמה ואין הכוונה להרג אלא מלחמה על קדושה-כיצד?

המלכת השם היא במלחמה בסוד "לחם" שעולה 3X "הויה"

תפילה היא מלחמה וזו מלחמתו של משיח צדקנו בסוד "כלי זיינו של משיח"

נשק ר"ת ניצוצות של קדושה

שמע ישראל באיחוד של כל או רב העם מביא גואל אותה שעה!

הקטנות והקטנוניות דוחות גואל.

אדם מנצח במלחמות כששופטים ושוטרים נוהגים "צדק צדק תרדוף"

שוחד אותיות "חדש" גימטריה "שבי"

דברי הרב נחמני זצוק"ל על השופטים בישראל (כדאי להאזין)

עיוות הדין בעם ישראל, והקשר להפסדים במלחמות כיום.

שופטים ושוטרים הם הראשונים שצריכים תשובה.

כל העולם הזה נוהג בזוג פרט לשם יתברך,

תחילה הזוג היה מעורבב וזה סוד תוהו ובוהו.

וחושך על פני תהום הכוונה שהיו אור וחושך מעורבבים,

אדם הראשון לא ידוע הגדרתו זכר או נקבה.

הפלת תרדמה על האדם סילוק מוחין, התהליך הרוחני.

מתי קימת הנקבה הרוחנית בסוד ובבקר היא לאה.

הנקבה הרוחנית אחראית על הלילה בסוד הלבנה.

הזכר הרוחני פועל ביום.

מכח התפילה בבקר מעלים את הנקבה הרוחנית אל הזכר חיבור.

קליפה מפריד, קדושה מחברת.

חיבורים שאסור לחבר כפי המוזכר בפרשה.

שילוב אצבעות זה בזה מגביר דין למה?

מה הקשר בין ערבוב בשר בחלב ובהגדרת הדין לפי הקבלה ? אפילו בכלים

גוי לא יכול להתחבר ליהודי - אחד הקנאויות הגדולות של השם.

מי שרוצה להנצל מצרות העיקר זה לדעת איך להציל קדושה:

למה "וגלחה את ראשה ועשתה ציפורניה" ?

למה הבכי של אשת יפת תואר ?

בכי יתיר מזיק.

אח"כ באים להוציא את הניצוץ מהטומאה.

פרנסה היא חיבור גם כן.

לפני חיבור איזה שלא יהיה מסירים דין לפני זה.

גם בחיבור בין גבר לאישתו צריך לדעת למתק שהיא מייצגת דין.

דין אינו מושג שלילי.

הדין בונה את הכלי בסוד קריאת שמע שעל המיטה.

מדוע לאישה לא גודל זקן בדומה לזכר?

למה אשת חיל ולא איש חיל?

למה לא מוזכר יפה תואר?

רק אצל יוסף יפה תואר ויפה מראה,

רחל מצאה בשבי את יוסף כי היא היתה יפת תואר.

צדיק נקרא יפה תואר.

ההבדל בין או"ה"ב לאויב היא אות "ה".

" בִּי"ה"וֹסֵף שמו על ארץ מצרים" , זו האות "ה" שנלחם עליה,

קבל אסנת שמייצגת שם "אד-ני" שהיתה בלועה בקליפה.

מה הכונה עבד כי ימלוך ושפחה תירש גבירתהּ ?

כיום עם ישראל עדין לא מתבונן ב "ה" הזו שהיא סוד השכינה,

ואומות העולם עושקים אותה ואצלה כל השפע,

עם ישראל אמור לפעול רק על זה תפילות לימוד תורה והרבה חסד.

זוהי הצלתה וזו השותפות של עם ישראל בקדושה.

ההפחדה של עם ישראל היא ב"אטום" שזו "טומאה" אם אנחנו לא נפעל השם יפעל.

עד סוכות התש"ע יהיה מהלך גדול.

עם ישראל צריך להתכנס לומר ק"ש ואז יוצאת הקדושה מן הקליפות.

יש צורך שכולם ידעו ק"ש מקטן ועד גדול מילה במילה, אות באות.

2 עדים השם מחפש בסוד "עדות ליעקב"

כל כוחות היום והליל צריכים למשוך בק"ש.

כל יציאה וכניסה יש פחד גדול ובשל זה יש מזוזות- הסבר.

רשות היחיד מול רשות הרבים.

מתי למעט חיצוניות? אל תהיה חריג בחוץ.

נשים בפרט מושכות עיניים ועוד עיניים רעות - עיצות טובות לאישה.

זכר ונקבה מקבלים 50/50 יש תלות בינהם.

עיצות למיתוק דין.

צדק הולך עם צדקה

עבודה עם מו"מ באמונה.

נמהר להוציא הקדושה.

לאחר הברור של הקדושה-אין יותר תשובה!

אלול עיקר המיקוד הוא על תשובה והצלה ממידות רעות.

התחזקות במידות טובות.

הכתר בסוד התפילין אם הנחת הנקבה הרוחנית שלך

הביאה לך כתר מעבודתה בלילה.

נקבה - סוד אור מקיף.

זכר נקבה - אור פנימי ומקיף, מה התהליך?

כל הלימוד של דרשה זו ניתן להגיע למדרגות גבוהות מאוד בקדושה

ואך ורק בתנאי שהולכים במצוות התורה בלימוד ובאותיות,

אז מקיים "שיויתי ה' לנגדי תמיד"

מושגים בקבלה הם בהקבלה לעולם הזה.


סיכום מורחב:

בס"ד

הרב שמעון דהן שליט"א פרשת "כי תצא" תשס"ט –

סיכום שעור :

יוסף נקרא יפה תאר ויפה מראה .

רחל נקראה יפת תאר .

יפה תאר הוא יפי תפקידים גדולים ומכובדים .

יוסף הנהיג את ממלכת מצרים ששלטה על כל העולם.

"כי תצא למלחמה על אויביך" היציאה למלחמה שורש אותיות צ"א – אותיות הויה אדנות .

כדי לקיימם בתוכנו , גופנו נדרש למלחמות רבות כדי להטהר מהפסולת:

זיעה, זיבת האף,האוזן, דמעות העינים שמליחותן יכולה לעוור מי שבוכה מדי הרבה.

כן הבאת ילדים לעולם.

הטיהור מן הפנים חוצה אינו אוטומטי לכתחילה.

זו מלחמה להגיע למצב שה -צ"א -הויה אדנות- ישכון בתוכנו.

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

שורש היציאה למלחמת הגוף ו/או למלחמת עם , תחילתה בבריאה .

כשעלה במחשבתו של הקב"ה לברוא העולם רצה לברוא רק את ישראל.

המצב היה כולו אור שהלך והתעבה והצטמצם עד שנתגלו כלים

בהם רצה הקב"ה להשפיע את אורו .

בכלים היו מובלעים סיגים , קלי'.

הכלים הם עם ישראל והסיגים אומה"ע . כל"י – כהנים לויים ישראל.

עם ישראל היה צריך להברא מיד בבראשית ולא אחר 6 ימים .

אורו ית' בעת שנכנס לכלי , עוצמתו היתה כה כבירה ששברה הכלי והתגלו הסיגים קודם לכן,

כקליפה הקודמת לפרי והתפזרו בעולם .

המה "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל ", בראשית פרק ל"ו פסוק ל"א .

עם ישראל נוצר והזדכך בהיותו במצרים ע"י התמרקות העבודה הקשה .

אבל אליה וקוץ בה . מהקלי' קשה מאד להשתחרר.

הקלי' שואפת תמיד להדבק בשורשה ומתנהגת כזבוב , מגרשים אותו וחוזר ,

כן אומה"ע נדבקים בנו לאו דוקא מהכמיהה להרע לנו אלא מרצונם לחזור לכלי שהיו בתוכו ,

מאז שהקב"ה הפריד אותם מאתנו .

רואים איך כל עם בעולם אפילו יש לו צרות משלו, ישראל מדי יום עולים אצלם על שולחן הניתוחים .

גוי הרואה יהודי מזהה בו את הניצוץ של עצמו , היכן שהיה פעם .

לכן הנסיעות למזרח, הסוגדים לקמצוץ רוחניות אשר בידם ,

מסוכן לנו היהודים כי שואבים ומרוקנים ניצוצות הקדושה מאתנו.

הגוי הוא קלי' ריקה השואף להתמלא מאורנו האמיתי , סוד שם צ"א – אדנות הויה .

לעתים , ר"ל, הם מצליחים לשבות מאתנו שב"י= גימט. 312= חד"ש ,

כי נותן להם תעצומות התחדשות .

תכלית העם היהודי היא מלחמת המלכת הקב"ה עלינו .

מלחמה אותיות השורש – ל ח ם .

הויה = 26 X3 = 78= לחם .

" בזיעת אפך תאכל לחם"- ע"י הזיעה.

מהדברים היוצאים מעמנו , דם יזע דמעות, בכולם ניצוצות של קדושה .

בלכלוך יש ניצוצות של קדושה וכן באומה"ע אשר שבו אותם ועלינו לגאלם מהם .

זהו תפקיד המלחמה . איזוהי עבודה זו תפלה – עבודה = מלחמה .

מלחמתו של המשיח "ברוח פיו ימית רשע" ,

בכלי נשקו יפדה ניצוצות הקדושה .

נש"ק , ר"ת ניצוצות של קדושה .

בכוחנו לנצח את אומה"ע בלא יריה אחת אלא בהתאחדותנו בתפלת שמע ישראל ה' אחד - עד.

לפיותינו כח חרב פיפיות ,

כשני חרבות לקריאת וזעקת עדות המלכת ה' עלינו.

כיום, במקום לצעוק לחם עבודה , מפוטרי מקום X, אם היו צועקים שמ"ע היו נושעים קודם .

כל שהתבטאו , ...אין לי כסף לתת לבני לבילויים, אין לנו למי לפנות ???? .... אז מה נותר ?

בפ' שופטים בשבוע שעבר למדנו צדק צדק תרדוף ,

הנה החלה להתמוטט מערכת המשפט,

שופט "עליון" לקח שחד – חד"ש = שב"י – הוא עצמו כלוא בקלי' .

שוטרים מכים שסורחים וטרם סולקו .

המקובל רבי נחמני זצ"ל : המשיח לא יבוא עד שיכלו השופטים הרעים שבתוכנו

והן השופטים מטעם , עת נשאג "השיבה שופטינו כבראשונה" !

רש"י אומר שכל נצחונות ישראל תלויים במערכת המשפט .

"ה' במשפט יקים ארץ " .

הקב"ה מסתלק לרקיע באין משפט יושר, ישר – אל .

כתוב אם ראית צרות רבות באות על ישראל צא ! ובדוק בדייני ישראל.

ההנהגה האלוקית בראה כל דבר בזוגות זכר ונקבה , פרט לעצמותו ית' שהוא אחד .

אדם וחוה תחילה היו מעורבבים, בחינת יום ולילה ולכן היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום .

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד – הוא הפרדת האדם מחוה.

ה' הפיל תרדמה על האדם שלא ידע מה בערבוב.

תרדמה נקראת סילוק המוחין , סילוק אורות הנרנח"י.

כן קורה לנו בעת שהולכים "לישון" – לפעול עבודתנו הרוחנית.

חלק קטן בלבד נותר להחיות הגוף .

על תרדמה זו כתוב "ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה" .

קמה בלילה בסוד, בבוקר והנה היא לאה ,היא השכינה.

הנקבה אחראית על הלילה עת שליטת הלבנה .

בשעות אלו שורה דין בעולם והזכר ישן . בבוקר הוא קם צח ורענן.

הנקבה נקראת איילת השחר, באשר בבוקר היא יורדת לחושך = שחר = שחור.

הזכר, ע"י תפלת שחרית וכל מתפללי בתי הכנסת,

מתחילים להעלות השכינה הקדושה מן השחור

ומגדלים אותה למן גודל נקודה עד תכלית גודלה לחיבור בשלמות עם הזכר

ונעשה זיווג נישואין שלם .

זהו סוד שהמקובלים פועלים בתפלתם .

עכשיו שאנו יודעים , נוכל לכוון לעזור גם כן ולוא בחשיבה/ התבוננות.

אמרנו שהכל נברא בזיווגים בעולם ויש שהם הפכיים , ההפרדה בין בשר וחלב, צמר ופשתים – שעטנז , כן הקב"ה מפריד את הגבר היהודי מהגויה . כתוב ששלושה זועקין ואינם נענים , מי שבועל בת אל נכר, מי שהורג בניו , זל"ב, ומי שאינו נשמר מנידה .

לכתחילה האיסור להיות עם בת אל נכר הוא כשעטנז או לבשל גדי בחלב אמו .

הזכר והנקבה שורשם בעולם העליון ובבריאה הנקבה נוצרה קודם .

ממנה יצאו המלכים שמתו ונוצר מצב דין .

ראה הקב"ה שהעולם לא יוכל לעמוד בדין, שיתף את מדת הרחמים , הוא הזכר .

הדין הוא כלי, הנכון לקראת הזכר שיתן בו שפעו העצום .

הנקבה היא שמייסדת את הכלי בסוד ק"ש על המטה ,

שנאמר ותקם בעוד לילה...בדיוק כאשר האדם ישן היא קמה לייצר כלים ליממה שלו.

שואלים בגמרא מדוע לא גדל לאשה זקן?

מחשש שיתפסו בו יותר קלי' בעת שפועלת חסד בעת שיוצרת את הכלי

ברדתה מטה – רגליה יורדות מות - למצא ניצוצות קדושה .

לאחר שמצאה , מעלה אותם לשרשם בטרם בוקר .

לכן נקראת אשת חיל . מדוע אין איש חיל ? ...

הנקבה מחפשת בניצוצות את יפת התאר .

אין יפה תאר אלא יוסף . על רחל נאמר יפת תאר ,

שמצאה את יוסף בנה בתוך השבי .

אך גם יוסף , הצדיק היסוד, מחפש את יפת התאר .

מה ההבדל בין אויב לאוהב ? האות ה"א .

אות ה"א נוספה ליוסף ונקרא בתהלים פ"א ו'

" עֵדוּת בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם שְׂפַת לֹא יָדַעְתִּי אשמע בצאתו על ארץ מצרים" .

מלחמתו האיומה של יוסף נגד אשת פוטיפר , האשה הכי יפה בעולם ,

היה כפסע בין החיים למוות – או שעם ישראל יצאו ממצרים או חלילה נכחדים .

יוסף ראה את האות ה"א ונלחם בכוחות אדירים,

לֶחֶם אַבִּירִים אָכַל אִישׁ צֵידָה שָׁלַח לָהֶם לָשֹׂבַע. תהלים ע"ח כ"ה .

יוסף הצליח לנצח וקיבל את אסנת שהיא סוד אדנות השכינה הקדושה,

סוד הה"א שחולצה מן השבי , מן השפחה כי תירש גבירתה .

כיום , האות ה"א נמצאת בגלות , היא השכינה אשר ממנה יונקים החיצונים השפע.

לכן הינה מופרדת מהזכר כדי להגבילה משפע אינסופ .

היא זועקת מרה על שעושקים אותה ככתוב " ובעלוני זרים" היא בת ערובה אצלם .

להוציאה משם תלוי בנו , זו אבדת בת המלך .

היא הנשמה הפרטית שלנו והנשמה הכללית של עם ישראל .

האטום – אותיות טומאה- המאיים אלינו , כאילו הקב"ה אומר ,

עדיף שתוציאו אתם את השכינה בתפלות , בתורה וגמ"ח ,

כי כשאני אוציאה , לא יהיה בקל . ה' יציל וירחם אמן .

האדם לא מגלה את כוחותיו רק כאשר הוא מאויים , והאמת שמצב זה דופק בחלונינו .

נצחונותינו המזהירים לא נראים כרגע באופק .

על עם ישראל להתכנס בהקהל כמו בשנת היובל ולקרוא ק"ש בכוונה ,

ואז הקדושה ששוכנת בקלי' תצא.

ככל שנמהר כן נוושע .

לכן בחודש אלול, חודש הרחמים כאשר המלך בשדה ,

הוא קרוב אלינו כל כך . בל נחמיצו .

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה – פנינים – לפני ולפנים ,

לשם השכינה נכנסת ומצליחה להוריד את הכתר , סוד הנחת התפילין בבוקר.

כאשר הגברים מניחים תפילין בבוקר הוא הסימן שהנקבה עבדה כל הלילה וזכתה להורידו אל הזכר .

הכל תלוי באשה . זו עבודתה – ישראל אשר בך אתפאר !

התפילין נקראים פאר והם סוד המקיפים , סוד הנקבה תסובב גבר , עטרת בעלה ,

כל זה מפעולת הלילה שלה .

תפקיד הגבר להגדיל את האור המקיף של הנקבה . אם הצליח – הגיע למה שצריך .

בגשמיות, הדבר צריך להיות מבוטא ביחס נפלא של הבעל לאשתו ששניהם יהיו באותו גודל רוחני. כאשר האור המקיף של הנקבה חופה על הזכר אין שום מקום כניסה לקלי'.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלקים !


eXTReMe

eXTReMe Tracker