הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 11 בפבר׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 11 בפברואר 2009

*** פרשת יתרו *** PARASHAT YITRO

Views

bs'd

"YITRO'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "יתרו" להאזנה/הורדה לחץ כאןבס"ד

עבוד מדברי שיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א על פרשת יתרו תשס"ט

פרשת יתרו הוא מעין לידת עם ישראל . פתיחה חדשה שנעשתה עם בקיעת ים-סוף ע"י יוסף , יו"ד סוף- סוף וקץ לשעבוד דאז. כמו"כ התחדשות כבחג השבועות וקבלת התורה. מועד זה הוא זמן מסוגל מאד לעשות התחלה חדשה בכל מגוון לימודי התורה.

יתרו זכה לפרשה על שמו על שום שיחד את שם ה' לעיני כל העולם ועשה ק"ה גדול .

הרבי מלובביץ אמר שזמן הברורים נגמר. אפשר לראות היום בשקיפות מהו רע ומהו טוב רק ע"י פתיחת הטלביזיה או עיון בעתונים . כעת הזמן ליחודים . ליחד כל דבר לש"ש , כי אם לא , כל מה שיש לנו יעלם , לא תהיה לו ממשות . אור הבורא ית' זה שמים וצריך לחבר הכל אליו .

הפרשה הקודמת מסתיימת במלחמת עמלק שנאמר "ויחלוש יהושע" שאמנם החליש את עמלק אך לא איבדו לתמיד... וה' נשבע להכריתו ולמחותו. כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור.

בפרשה זו אנו מקבלים את התורה . סמיכות העניינים של מחיית עמלת וקבלת התורה-היא היא התכלית !

יש לנו ראיה גם מפורים הקרב ובא שסוד נתינת התורה הוא לאחר המלחמה בהמן , עמלק, אשר לווה בצום וזעקה 3 ימים . כתוב קיבלו התורה וקיימוה ! חזרו לקבל כל התורה מחדש . מכאן, שכדי לקבל התורה צריך למחות קודם את עמלק.

ונעמוד כאן על שורש הנפשות הפועלות , יתרו ומשה :

אומר מהרח"ו: יתרו, טרם שנתן את צפורה למשה כבר גמר עם כל הע"ז והיה בחינת גר. החל לשמור שבע מצוות בני נח . אך מאחר וטרם היתה האומה הישראלית שה' פרש חסותו עליה במוצהר לעיני כל העמים – שכן עם ישראל במצרים היה אז בשלבי כינוס והתהוות – ויתרו, ולאחר ששמע שהקב"ה כבר פועל עמם בהבדלה מוחלטת ומראה השגחתו הצמודה ביציא"מ וקריע"ס , אז החליט להצטרף אליהם ולכן בא עם בתו ובניה.

ויאמר אל משה אני חותנך יתרו – ר"ת אחי . אני בא אליך אחי. אני בא לתקן את שפגעתי בך ומחזיר לך את התאומה שלך . יתרו הוא קין ומשה הוא הבל. מדוע חשק קין בתאומה הנוספת של הבל ? מסביר הליקוטי אמרים:

משה נולד מזיווג דאבא, קין מזיווג דאמא . נעשה זיווג בתוך אבא ונולדה נקבה ששייכת למשה/הבל. נעשה זיווג נוסף הפעם אבא לאמא ונולדה נקבה נוספת ולכן חשב קין שאם נולדה מאמא היא שייכת לו . כי קין נולד מזיווג בתוך אמא (ללא אבא) .

אך השייכות הראשונית של אבא בזווג אבא ואמא שייך למשה וכאן היתה טעותו של קין . לפי המדרש הבל רצה להרוג את קין כאשר פרצה ביניהם המריבה על האחות וחלוקת הארץ אך קין אמר לו אתה תצער את אבא והבל חדל. אז קם קין והרגו. במפגש הנוכחי ביניהם – יתרו/קין בא להשיב את התאומה למשה/הבל.

ננסה להבין עוד יותר את עמקות החשיבה והמוטיבציה של יתרו : רח"ו: כל עוד עם ישראל לא היה מוגדר, היה בהתהוות, להוציא את שבט לוי , עמרם ובניו - הם היחידים שליוו את רוח יעקב סבא בקיום התורה והמצוות .-

יתרו כהן מדין, היה אחד מבני הפלגשים של אברהם, מדיין שמו, שמסר להם מתנות, שמות טומאה והחכמה החיצונית העצומה הידועה כחכמת בני קדם. לא בכדי תופסת היא היום מקום נכבד ברפואה ובשאר תחומים מיסטיים (רוחניים לא מבוררים) . אי לכך, יתרו, שמצאצאי מדיין, הוא ראש החכמה , הגדול שבכולם – כהן מדין חותן – ר"ת חכ"ם וככזה עמד על האמת והתגייר לבד.

"וישמע יתרו" – שפעל עליו בחינת ונתת לעבדך לב שומע . מרגע שהתגייר הבין שעליו לעשות ג' תיקונין :

א. על שום שהיה כהן לכל הע"ז , שהקטיר לכל הכוכבים המזלות השמשות וכו' , ובזה פגם בכבודו של הקב"ה , שרק הוא לבדו בעל הניסים והנפלאות.

ב. הבין שמשה שלוח ה' ומלך על ישראל והוא חבשו בבית האסורים שבע שנים בביתו , עכשיו הכיר בגדולתו ששקול כנגד כל ישראל , מופתים וניסים נעשו על ידו ובגינו.

ג. על שום העצה שנתן לפרעה לשעבד ב"י ונעשתה להם רעה עקב כך . יתרו רצה לחזור בו אך פרעה לא קיבל ורבו ביניהם לכן נאלץ לברוח למדין.

עכשיו שראה כל העונשים שמקבלים המצרים ועמלק הבין שאם לא יתקן ויסתפח אל משה וקהלו כגר אמיתי – יקבל גם הוא עונשים ועל כן התחרט ועשה תשובה.

כל עוד לא בא בינות קהל ישראל נקרא כהן מדין שם שהוא גנאי לו . לאחר שהחזיר את צפורה, אשת משה לא כונה יותר בשם זה.

ישנה סברה שאומרת שמשה שלח לצפורה גט ממצרים , הא כיצד מביאה עכשיו יתרו למשה? אולי משה רוצה לשאת אשה מכובדת ממנה שלא בת כהן ע"ז ? סברה אחרת : כאשר משה חזר למצרים לגאול ישראל , פגש אותו אהרון והוא ששילח את צפורה . משה אהבה . אי לכך סבר יתרו שבעצם שמביאה אליו , משה יודה לו ויכופרו לו העוולות שעשה כלפיו.

"ויחד יתרו" נחדד עוד יותר את הראיה וההשגה בדבר יתרו :

בני הפלגשים של אברהם נמנים על זרעו של עמלק ויתרו בכללם . מדין אותיות מ-דין . גם בלעם ובלק מאותו אזור מ-דין.

עמלק הוא סוד השכל שאינו בקדושה . עמלק אותיות עמל –ק , עמל לקוף או עמל כקוף אחר בנ"א. זהו השכל של האדם שאינו מצד הקדושה.

השכל מורכב מחכמה בינה דעת, חב"ד, ומתחיל מפרעה , האמא של השכל בקליפה . לפרעה היו כידוע שלושה יועצים יתרו איוב ובלעם . יתרו חכמה , איוב-בינה, בלעם- דעת, לכן נאמר עליו יודע דעת עליון. פרעה חכך בשיכלו מה לעשות שעם ישראל הולך ומתעצם , כלומר, ישראל הם עם הארץ, השכל הפשוט , באם יתעלה לקדושה, יגבר עליו, על פרעה דס"א. במילים אחרות : מה יהיה אם כל הטבע יתעלה לקדושה עליונה, , מה שבימינו נחשבים האוניברסיטאות, המדע, המושתתים לרוב באי הכרת הבורא ית', אך אפשר ואפשר ע"י יגיעה מרובה כן להגיע בסופו לדעת דקדושה . הוא שחכך פרעה בדעתו בשכלו. יתרו- בחינת צד החכמה יעץ לו שישעבד אותם, הפעל אותם בחומר כדי שיזנחו את הדעת בכך לא יהיה להם סיכוי להגיע לדעת דקדושה.

מאחר ועם ישראל התרבה במאד מאד מאז אותה עצה, התיעץ שוב פרעה , (בינו לבינו) ועכשיו כיצד לחסלם . זה היה השלב בוא ברח יתרו אך איוב- חלק הבינה באותה עת, שתק ולכן לקה ביסורים . בינה ממנה מתערים הדינים, היסורים, הגבולות . בלעם – בחינת הדעת , סוד הגבורות הקשות, קטנות דמוחין , רשעות , מדת הדין הקשה . הוא הרשע שיעץ להשמיד את ישראל .

ואנו יודעים מה עלה לאיוב ובלעם.

יתרו כקין לשעבר בא לתקן תיקונו . משה כהבל תיקן את שהציץ בשכינה ופגם בדעת כאשר סר לראות את הסנה וכיסה פניו . דוקא בפעם זו לא היה צריך להסתיר פניו אלא להישיר פניו . הזדמנות פז שהחמיץ כי דוקא הקב"ה רצה שיתבונן בו. עכ"פ – תיקן. הבל = גימט. 37 . כדי לתקן קומה שלמה נצרך לתקן בעשר ספירות –37 X 10 = 370 – ש"ע . יתרו מחזיר את צפרה . אותיות צפר – גם בוקר –צפרא (הה"א/אלף נשמעת אך לא נכתבת) עולה גם 370 . ש"ע הם ה370 אורות שיתרו החזיר למשה/ הבל אותם החסיר ממנו בעת שהרגו . בזה נתתקן מרע"ה בסוד החכמה.

יתרו, הוא גם סוד הכתר ממנו באים הש"ע אורות , הולדת צפרה –צף אור – כלומר שהאור בא מיתרו, מהכתר, וניתן למשה עתה, מאחר והוא צריך לשימושו והתגלותו כמנהיג . המנהיג הקודם היה יתרו ... כהן מדין .

לכאורה תמוה ביותר איך הקב"ה רוקם זיווג בין קדושה לצד האחר . דבר זה נשגב מבינתנו . דמו בנפשותיכם שגדול הדור יתן בתו לבן האפפיור...

סברה אחרת לגבי יתרו ומשה : משה בחינת אמונה, יתרו בחינת ידיעה . אמונה ודאי גבוהה יותר מידיעה מפני שזו מוגבלת במידע. האמונה היא אינסופית , יכולה להרקיע שחקים . להיות חכם לאור ידיעה .....? לא חכמה להסתמך על עובדות כפי ששמע יתרו , מה שנעשה למצרים , המכות, קריע"ס, מלחמת עמלק – לעשות תשובה ברמת ידיעה אינה בעלת אותה איכות כמו מי שמאמין בכל ליבו ואז זוכה בהמשך שהידיעה תכלל גם באמונה . לכן משה ודאי שענק הוא לעין ערוך מיתרו . עם זאת יש לחבר בין האמונה לידיעה .

האמונה היא למעלה מהשכל. יתרו פעל על סמך שכלו, ועבודתו את הבורא הושתתה על בסיס זה . בעקרון, קשה מאד לאדם לפעול למעלה משכלו. המציאות מלמדת שאכן נכשלים רבות בכך, מהסיבה שקשה לעמוד בהשתדלות –העל הנוגדת את הטבע בד"כ.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלוקים !

עובד ע"י שי"ז

eXTReMe

eXTReMe Tracker