הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 01/01/2009 - 02/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 28 בינואר 2009

*** פרשת בא *** PARASHAT BO

Views

bs'd

"BO'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


בס"ד

עבוד- סיכום לדברי הרב דהן שליט"א לפרשת בא תשס"ט

"בא אל פרעה" , ב"א = ג'. ג' המכות שנותרו להכין את עם ישראל ליציאה ממצרים, יציאה מן הרחם .

ככל שאורכת ההכנה , היציאה משובחת יותר . תהליך הגאולה מהגלות התאפיין בגלות של 420 השנים (לבסוף ארך 210 שנים) בהם צריך היה לשבור את הקליפה של פרעה על מנת שיהיו מוכנים לקבל את אור הגאולה אור התורה. הגאולה היא אור גדול שאפילו הניסים אינם בחינת גאולה . נאמר שלעת"ל יגדל אור החמה שבעתיים . שבעתיים משמעו 7 X 7 כלומר פי 49 , אור הגדול מששת ימי בראשית, אור שטרם היה בעולם .

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי שמתי בם וידעתם כי אני ה'" . מאליו מובן שגם פרעה הוא מן המתיידעים על כך בפרט שהמכות עפ"י סידרן מכוונות ומדוקדקות , ומשמעותן, בניית עם ישראל . המכות באות לפכח הן את פרעה מהכתובים והן פרעה הטמון בכ"א מאתנו.

ראוי לידע שכל מה שעובר אדם בחייו ,על יסוריו , קשייו ומאבקיו , הצלחותיו או כשלונותיו בפרנסה, זוגיות וכו' הם חלק מהדרך לעצבו כבנאדם טוב יותר הצועד אלי תכלית שורשו האלוקי . באם מתכחש להם – יצא שכרו בהפסדו – לא למד לקח ... ? יוצא שקיבל מכות לחינם ויצטרך לבוא בגלגול נוסף לתקן.

פרעה בפרשה "מתקשה" להבין ולכן סופג מכות לעוררו . הוא אינו שועה לדיבוריו של משה הבא להזהירו בטרם כל מכה.

בהשאה לשכנינו הערבים , גם הם שוכחים שוב ושוב את החורבן שנגרם להם מנחת זרוענו . אומר שהע"ה במשלי כ"ו ג' : שוט לסוס , מתג לחמור ושבט לגו כסילים . לחכם גערה תספיק . עזה, כרגע , היא הכסיל הצמא לשבט .

מרע"ה בא להזהיר את פרעה ממכת הארבה . מכה שטרם היתה או תהיה אי פעם . ארבה –אותיות באר ה' . עכשיו יבואר לו היטב ואכן המכה הזו הכניעתו והסכים שרק הגברים יצאו לעבוד את ה' . יש מפרשים שהארבה בא בכל גבולות מצרים , היינו סימן את גבול מצרים , בזה הראה לישראל ולעולם ששליטת פרעה מוגבלת ! אין הוא שליט על העולם כפי שמתייהר .

לפני מכת חושך שוב הוזהר והסכים שיצאו הפעם, אך בלי הצאן והבקר . כידוע במכה זו נלפת כל מצרי בתנוחה שהיה מצוי ולכל ישראל אור במושבותיהם . ולבסוף מכת בכורות .

לכאורה נשאלת השאלה אם הקב"ה הכביד לב פרעה – מה אשמתו ? אלא מכיוון שהמכות היו עשויות לרכך את ליבו , אזי לא היתה זו בחירה שוות משקל לכן הכביד ה' את לב פרעה . הכביד מלשון שעשה את ליבו כבד, היינו הוריד את דרגת הלב , דרגת הרוח , לדרגת כבד שהוא הנפש "למען שיתי אותותי אלו בקרבו" . אל תקרא אותותי אלא אותיותי , היינו, להכניס האותיות בלב פרעה , בעל לב האבן, קשה הערף (בפרעה העצמי ) כמובא ביחזקאל י"א י"ט "והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" – אותיות ברסלב . הקב"ה חפץ בעבודת הלב. רחמנא ליבא בעי.

הכבד הוא מקום משכן הס"א , התאוות והכעסים . כבד גימט. 26 . כבד + וא"ו = כבוד, עליו שואלים המלאכים – איה מקום כבודו – איה ??? הקב"ה מגלה כבודו ששוכן בתורה ואותיותיה .

מסכת ברכות דף ה': שלושה דברים נקנים ביסורים : תורה א"י ועוה"ב.

גאולת עם ישראל ממצרים היתה לשם קבלת התורה וככזו נקנית ע"י צמיחה והתבוננות המחייבת את דרך היסורים , לאו דוקא פגמי גוף חלילה , אלא יגיעה עדי התורה שחפצים להשיגה. אינו מובן מאליו להבין בתורה אלא ע"י התמדה נפתח האור.

אם כן 3 המכות האחרונות הם שלב הסיום לקראת היציאה .

בלתי ניתן להנתק מן האקטואליה של ימים אלה . כאשר נבחר הנשיא ברק אובמה , למחרת התקשר לרה"מ והחל מיד בטיפול בנושא, ישראל ושכנותיה . עם ישראל הוא הענין החשוב שאין בלעדיו, עד כדי כך שהוא הראשון באג'נדה . דבר שמורה שהקב"ה מטריד את הנשיא החדש, לב מלכים ורוזנים ביד ה' , - לא תאכל ולא תישן עד שבני בכורי ישב לבטח ויצא לחרות בארצו. המכות ארבה חושך , מכת בכורות נוטריקון ברק חוסיין אובמה . משמע הקב"ה משתף העולם כולו בשלוש המהלכים האחרונים לגאולת עם ישראל אשר טרם תמו יסוריהם , עודנו משועבד לחומר וללבנים – הראיה, רוב האכולוסיה עובדת סביב השעון כדי להשיג ממון . משועבדת למשכנתאות ורדיפה אחר מותרות . הקב"ה רוצה את בנין הנשמות ולא השיעבוד לחומר . ראינו איך הכלכלה העולמית עברה טלטלה עזה בהרף עין .

פרעה בשיחותיו עם משה תוהה על עצם השתדלותו לחלץ את העם ממצרים , הלוא הם בחינת עם הארץ . אתה משה השגת אלוקות , הם לא . אפשר להם להיות שקועים בעם ארציות שלהם , ברידוד הרוח . מה לך ולהם ...

מקביל המצב אילו היה כעת מופיע המשיח , הדור בלבושו ואף אחד לא היה שועה אליו , כ"א עסוק במסירות לשיעבודו הגשמי . אף אחד בעצם לא מצפה למשיח . כתוב בישעיה נ' ב' " באתי ואין איש – קראתי ואין עונה ", על שום מה טרחתי לבוא ? כזו היא גם ההתייחסות למרע"ה שבא להודיע על גאולתם הקרובה "ולא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה" .

תיקון השיעבוד שלנו מגשמיות לרוחניות יעשה ע"י המשיח . הפלא ופלא , הוא הדבר אשר גם ה' מכביד את לב פרעה, -פרעה דאז ופרעה בתוכנו- , ואכן ליבנו שרוי יותר במצב "כבד" מכובד העיסוקים.

מכת דבר, ומכת ברד – אותיות דיבור . בעליל נראה שדוקא כן ניחתה עלינו ע"י מכשיר הסלולר – רע סולל , ה' ירחמנו .

אם המהלך הולך לקראת חרות , בל נחשוב שחרות זה חופש, נופש בטורקיה או בצימרים בצפון. על הלוחות היה חרוט - אל תקרא חרוט אלא חירות . חירות מממון , ממלאך המוות, משעבוד של בנ"א , ממחלות , מקושי בלימוד . כל העוה"ז כולו עבודה לדורות ודאי, עד החירות . בני זוג ישרדו אם תהיה להם רוח משותפת של קרייריזם . במידה ואחד מהם יתקדם והשני יחליט להשתחרר מ"חולי העבודה" WORKOHOLIC כמעט ואין להם סיכוי ביחד. השיעבוד לחומר אינו יודע שובעה . אם לא פוגע בזוגיות פוגע בילדים , במשפחה. אנשים שהפנו עורף למשמעות הרוחניות של תכלית החיים ורצים לפסגה מגיעים אל הריסוק והנסיגה שלאחר מכן . והכל נובע מקשי הערף – אותיות פרעה. גם מוכים על כל צעד ושעל כי בחרו ב"כבד " כובד תאוות העוה"ז ולא בלב – שם הרוח, שם הבינה.

הכבד הוא הס"א המשליט התאוות והרוגז והטחול היא זוגתו. הטחול , מלבד תיפקודיו הביולוגיים הוא מושל על העצבות . רוב שנות האדם , שאינו שומר תו"מ, מעוצבים מן הרצונות של שני האיברים הנ"ל .

בלב , ליבא בינה בה, שם מתגלה הקב"ה , למען שיתי אותותי /אותיותי בקרבו.

מי שחושב על אותיות הויה ב"ה , כמו שחושבים על אהוב ללא הרף , ממילא האותיות יזרימו לו מידע וידחו כל מחלה. לחולי בלשון – סגולה לחשוב על השכינה הקדושה – שכינה = גימט. 385 כנגד אותיות הלשן באופן הזה –ש ה ל ן – גימט 385 . שפה = 385 . הגימט. היא למעשה גם שפה לתיקון ע"י חשיבה. בידוע שפגם בלשון בפה או בשינים נגרם מלשה"ר , סוד פרעה –פה רע .

אם אין לאדם אותיות הויה ב"ה , היינו אותיות תפילה ותורה בפיו - כולו שטות אחת גדולה . יכול לדבר דיבורי קש וגבבה עד בלי די .

בשמות ל' ל"ד בפרשת הקטורת כתוב "בד בבד יהיה" . ב"ד באתב"ש קש .

החירות והחיבור אל התכלית , אל הי"ת נקנים ע"י דעת דקדושה - אם אין דעת הבדלה מנין – ירושלמי ברכות ל"ט. עם ישראל טרם יציאתו ממצרים קיבל את מצות קידוש החודש , ר"ח ניסן ומצות הפסח "שבעת ימים תאכלו מצות" . כאשר אדם משתחרר מעבדות לחירות היה ראוי שיחגוג באכילת מעדנים וממתקים ולא בפיסות לחם המצות היבש. להלן יוסבר : הדבר הכי פשוט בעולם הוא למעשה הכי נשגב , כתר ! יש הנוהגים לשרבב ולהתהדר בשילוב מילים לועזיות בתוך לשה"ק . המצוה "שלא יראה שאור בכל גבולך" , "כל אוכל מחמצת – ונכרתה הנפש ההיא", ר"ל מוות רוחני נגזר עליו ....

עם ישראל היה בתרדמה רוחנית מאז 400 שנה עת הודיעו לשרה אמנו על הולדת בנה יצחק בערב פסח . בברית בין הבתרים ה' הודיע לאברהם "וגר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינום 400 שנה" . מדוע ? לשם מה? על מנת שיאבדו כל "הרוחניות" שילקטו ולא יבנו מהדמיונות והשיגיונות אשר חוו במצרים . במצב זה אין הם יודעים ה' מיהו . כן פושה הדבר אצלנו כאשר דימויי המיסטיקה רווחים בתפיסות עולם שגויות , תוצר האדם מן הקוף וכו.' לדידם ושכמותם אין אלוה. הנהגת הבורא ? הכל יד המקרה . מצב עם ישראל הן במצרים והן במיצרים דהיום – הינו זהה ולכן נצרכת דרך ההכנה הארוכה להתלמד ולהתפכח גם על דרך המכות . כדי להתחיל ללמוד הכל מהתחלה צריך לייבש קודם את הלימוד הקלוקל הקודם בלא השאר לו זכר ולהתחיל לבנות מחדש האמונה .

חג סוכות נקרא חג האמונה כאשר יוצא בעה"ב מביתו לישב בבית ארעי, עולה לרגל לירושלים ובטוח בה' שמאומה לא יארע לביתו , מבצרו המוצק.

בהמשך לשעור מפרשת "ויחי" נאזכר שוב את סוד שם חוה , נקראה קודם לכן באותיות י – ה – ו- ה . לאחר החטא נכנסה היו"ד והתעלמה בתוך הה"א באופן שסתמה ונעשה חוה. סוד החמץ והמצה הוא אותו היו"ד . באם נשאיר את האות יו"ד לפני הה"א , המצה , בעצם תיקרא י ה מ צ = חמץ .

באותיות אתב"ש מ"ם הוא יו"ד, צד"י הוא ה"א ואז מהמלה ח מ ץ יתקבלו אותיות י ה י ה . בהתגלות משיח צדקנו כתוב : " ביום ההוא י ה י ה ה' אחד ושמו אחד " . במעמד הסנה ביקש מרע"ה מה' המפתח לגאולה וה' גילה לו : "א ה י ה אשר (ראש) א ה י ה – זה שמי לעולם ולדור דור.

אז, בטרם הגאולה הטיית שם ה' א ה י ה מורה על הפועל העתידי. כשעם ישראל יגאל סופית עתה במהרה אמן, לא יהיה יותר הויה ב"ה, לשון התהוות אלא פשוט

י ה י ה שהוא שמו המלה של הקב"ה שכולו טוב. י – ה הוא שם ג"ר ו-ה - ז"ת . המוחין של האדם , הראש הוא י"ה . העבודה והגוף ו"ה . והוא סוד החמץ והמצה ולכן דוקא המצה הוא ענין תיקון המוחין הגדול והעצום לנשמת האדם.

החמץ הוא סוד יצה"ר בעולם שהוא מסיס ותופח . כל המזונות התופחים הינם רעלנים לגוף וודאי שמשפיעים רעה על הנפש והרוח . כל הדברים היבשים בריאים לגוף וודאי המצה היבשה.

בער"פ אנו מבערים החמץ ואומרים כל חמירא וחמירא דאיכא ברשותי – החמירא הוא השאור , השמרים , המחמצת המזיקה ,שהיא קליפה עפ"י הקבלה.

ה"שאור" הזה מאד שכיח בחברתנו, התהדרות בתעודות על לימודים אקדמאיים וקורסים הכי זניחים למיניהם. אם הבגדים עושים את האדם , לתעודות ממש אין שום קשר להיות אדם אמיתי וכן. בדומה לכך הוא השימוש הרווח ב"אני" "אני" "אני" , מי שנוקט תדיר בכך , הס"א מיד מעטה עצמו עליו , אנא אבו נפחא ...

צריך ללמד עצמך לחשוב ולדבר עליך כאין , אותיות א י ן , מאין יבוא עזרי . מה הקב"ה אין סוף , בחינת אין – בלתי מתלבט , ענו שאין מרגישים בו , עאכו"כ אתה. אם כך תנהג, מיד תגיע לכתר , לפשטות , בחינת שטוח וענו כמצה .

מי שמגיע לכך , מה"מ כשיבוא לקחתו , ישאל ממנו קודם רשות. כפי שקרה אצל רבי חייא . אחד בעל עליה עשה עליית נשמה ולאחר שירד נעשה עיוור שאלוהו הת"ח מדוע עלה לו כך סיפר שביקש לראות שכרם של צדיקים והראו לו , וביקש גם לראות שכרו של רבי חייא אמרו לו שלא כדאי לו לעמוד על כך אך הוא הפציר והואילו לקחת אותו שיצפה מרחוק . האור שאפף את המקום היה כה עז שסימאו .

צא ולמד ק"ו איזה עוצמת אור חדש יתגלה בעולם .

לעת"ל יתבטל כל החמץ בעולם.

אנו שבים לשלוש המכות שעוד נכונו לפרעה , כיצד משתקפים בימינו . ברק חוסיין אובמה . אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי (חויא – נחש) היא אשתו של עשו . עשו נחש נושא נחש , הוא שורש הרע של עם ישראל מאז ועד היום . מקרר האמונה .

עם ישראל נכון להיום טרם השתחרר מעבדות אמריקה . איראן, וארצות ערב זניחות ואין חשש מהן . תכולת המוחות של הבית הלבן בוושינגטון מקבילה ללבן הארמי שביקש להרוג ולאבד את יעקב אבינו משום שידע שממנו יצא עם ה' . לא בכדי ביקש יעקב "ושמרני מאחי, מאחי עשו " מהאיחוי שרוצה למזג אותנו עמו על מנת שישלוט בנו . אך לעשו גם כן תפקיד – כאשר אנו זהים לו – הוא רוצה להשמידנו. הוא יניח לנו רק אם ישמע קול יעקב. אמריקה עושה עבודתה נאמנה כבר שנים רבות ודוחקת מעמנו הרוח ע"י שמרעיפה עלינו חומר , כסף לרוב ומשכלות "חכמה". כל עוד מגמה זו נמשכת , קיומה הפיזי של ישראל מובטח . כמוה כפרעה ששאל את משה תן להם להשאר עם הארץ, אתה יודע האלקים , דע לעצמך .

ואכן נראה בעליל שעם ישראל משועבד לאמריקה אותיות רמאי קה –ועוד שרגליה יורדות מוות .

ארה"ב ונשיאה החדש שהוא תערובת ישמעאל ועשו , הוא מסוד עמלק . אביו נולד בקניה - אותיות קין .הרוצח מס 1 של העולם . ברק חוסיין אובאמה הוא סמל העבדות בעולם, עבד כי ימלוך . נראה שהקב"ה הפך הקערה על פיה על מנת לגאול אותנו במהרה ונזכה לומר ככתוב בהגדה "עבדים היינו" בעידן הנוכחי, לפרעה האמריקאי והקב"ה יוציאנו ממיצריהם לאלתר אמן.

הגאולה תתחיל מרגע שנגלה רחמנות כלפי הזולת . רחום – אותיות חומר- חמור . סוד המשיח הבא על החמור . לשלוט בחומר באופן רחום. האכזריות נובעת מן ההחמרה ומניבה יחס קשה לב לעומת הרחמן שחס אפילו על החומר.

זכינו ב"ה לראות שה' נלחם לנו בעזה , רחל אמנו נתגלתה, . בחורים סיפורי שקיימו תפילת ערבית וכאשר כרעו "בברכו" צילף עליהם ערבי והכדורים עברו מעל לראשיהם ופגעו בקיר ממול.

הקב"ה מייעד כל פצצה אך אין זה אומר שנשב בחיבוק ידים ההשתדלות למטה מפיקה הצלה מלמעלה.

עפ"י הספה"ק לעת"ל יתגברו בני אדום על ישמעאל ויחשקו בא"י לעצמם . ותבוא אומה מרחוק מארץ צין / קוריאה – קורא י-ה ובמצב עניינים זה הקב"ה ינערם כטלית

בעז"ה נזכה לכל הישועות שהבטיחו לנו הנביאים ונראה בהתגלות הקב"ה עם צדיקיו ובנחמת ציון המהוללה לאלתר או"א.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלקים.

מעובד ע"י שי"ז .

תודה לך שי"ז.

יום שני, 26 בינואר 2009

במלאת 3 שנים לפטירת זקן המקובלים הרב יצחק כדורי - סרטון

Views

בס"ד

במלאות 3 שנים לפטירת הרב כדורי

קורות חייו ופעולו של הרב

הרב כדורי נולד ב1902 בחג הסוכות ביום השבת ב"אושפיזין של יצחק" בבגדד שבעיראק לאביו רבי כדורי דיבה {= זאב} שהיה סוחר בשמים.

בצעירותו למד בבית המדרש "זילכה" שממנו יצא רוב גדולי ישראל שבבגד ,סדר יומו הוא מרבה ללמוד גמרא ושולחן ערוך, ומאפשר את לימוד הקבלה רק לאלו שמגלים בקיאות בחלק הנגלה של התורה.

לאחר עלייתו ארצה למד הרב זצוק"ל בישיבת "פורת יוסף", הוא היה מתארח בביתו של החכם רבי יהושע שהרבני זצוק"ל.
להורדת הסרטון לחץ כאן (פורמט FLV )

מקור

יום שבת, 24 בינואר 2009

תקציר כתוב מפרשת וארא התשסט

Views


בס"ד

מדברי הרב שמעון דהן שליט"א – בדרשתו לפרשת וארא תשס"ט :

פרשה וארא מלמדת על תחה"מ אותה נלמד גם משיחות שמקיים ה' עם משה ובהתייחס לפרעה .

ה' מדבר אל משה ואהרון וארא ז' ט' " כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת" היינו שיבקש מכם פרעה סימן , מופת , שאדע האם יש מישהו מעלי .

מופת – האותיות החיצוניות מ"ת, הפנימיות פ"ו גימטריה אלהים , אל חי ! השאלה העקרונית ששואל פרעה אותם, האם האלהים נמצא בחיים או במוות , האם הוא חי תמיד ויכול לחיות גם את המוות ? זה מה שרוצה פרעה לדעת.

מאימתי מתחילה כפירה ? כאשר אין אמונה בתחה"מ , חיים כלשהם אחר המוות...? לעובדא ! בחיים אנו בהחלט רואים שה' שולט . כתוב בפ"א : כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב – אכן , אך לא למי שכופר בתחה"מ .

את ענין ה"מופת" הסביר ה' למשה ונתייחס אליו גם בענין הטוב והרע בעולם.

אהרון השליך מטהו ונהפך לתנין/נחש . למרות שגם חרטומי פרעה עשו כן, מטה אהרון בלע את את המטות שלהם אחר שחזרו להיות מטות . תהפוכות המטות ממת לחי (נחש), ומטה אהרון שנוהג כחי ובולע המטות האחרים היא ההוכחה לתחה"מ, שעץ יבש הופך לחי שבולע חי בהיותו עץ . הדבר מקביל גם לסוד הגילגולים. חיים מיתה וחוזר חלילה.

מהו חיים ומהו מוות ? מוחין דגדלות נקראים אצל האדם חיים ומוחין דקטנות נקראים מוות. קטנות משום שערך חייו יורד עד למינימום. לדוגמא, במצב של שינה הדומה כמעט למיתה. שינה אחד משישים למיתה . במיתה מוחלטת מסתלקים כל האורות ומעט מאד מח (מוחין דגדלות) מתרכז בעצם הלוז הנמצאת בין החוליה הששית והשביעית במורד הצואר מאחור . בעצם הלוז נמצאת כל התוכנה של האדם . אפילו מדענים כבר גילו שם את דפוס הד.נ.א. של האינדיבידואל.

הזוה"ק מובא שה' יוריד ט"ל אורות אשר יכנסו לעצם הלוז ויחיו אותה. צורתה כג'ולה, ותיהפך לעיסה באופן שתתפשט על עצמות הגוף היבשות עד שיתרקמו לבשר וגידים והנפטר יוכל לקום. כל מי שיקום , יקום כפי שנקבר אם בחוליו, נכותו, זיקנתו צעירותו . הצדיקים יקבלו מטות או ימצאו כאלה שיכו על הקברים ויפתחום.

מובא בזוה"ק, במדבר קס"ד: שדרתו דברנש כד כפיף קמי מאריה, יזקוף לתחיית מתייא , פרוש: לתחיית המתים ה' יזקוף למי ששדרתו עקומה.

"כיצד הקב"ה מחיה את המתים לעוה"ב? הקב"ה לוקח שופר בידו ותוקע בו וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו .

בתקיעה ראשונה – העולם כולו רועש

ב שניה - העפר מתפרד

בשלישית- עצמות מתקבצות

ברביעית-אברים מתחממים

בחמישית עורות מתקרמים

בששית – רוחות ונשמות מתכנסות לגופות

בשביעית שוכני עפר חיים ועומדים על רגליהם בלבושיהם.

באותיות דר"ע אות ס' : עתידים הצדיקים להחיות מתים במשענתם – אלו הנביאים שהיו מחיים את המתים (במשענתם) ,כגון אליהו שהחיה את המת מ"א י"ז, ואלישע שהחיה את המת שנאמר ושמת משענתי על פני הנער מ"ב ד'.

ארבעים שנה קודם תחיית הגוף ממתנת לו הנשמה בא"י זוה"ק בראשית קל"ו. קיבוץ גלויות קודם לתחה"מ .

אשה אחת שאלה פעם את רבי עקיבא איך יהיה תחה"מ נתן לה את ההסבר על פי החיטה , שנרקבת וצומחת עם מעטה מחודש .

סיפר הרב דהן שליט"א סיפור אמיתי שקרה בנכחותו לפני 14 שנה: הרב טס בשמי הארץ עם עוד 3 אנשים לא דתיים וכאשר טסו מעל הר הזיתים אחד מהם התעלף והיו צריכים לנחות כדי להגיש לו עזרה. כששבה אליו הכרתו סיפר שראה את הקברים נפתחים ויוצאים משם המוני אדם הצועדים לעבר ירושלים ומשום חלישות דעתו מהמראה כנראה לקה בהתעלפות הזו . ידוע שמהר הזיתים תחל תחה"מ.

זהו המופת שביקש פרעה , לדעת אם האלהים רק מחיה בפועל או גם מחיה מתים ואם כך אז יש מישהו עליון ממנו....

כאשר הקב"ה ברא את האדם כתוב " וייצר את האדם ", עם שני יודי"ם . ה' התייעץ עם התורה והמלאכים והתורה אמרה לה' מה תעשה אם האדם יחטא תהרוג אותו? שכתוב בתורה "אדם כי ימות באהל" , "וביום אכלך ממנו מות תמות" , כלומר מפורש הוא בתורה . השיב ה', שכדי שתהיה לאדם זכות קיום נצחית אמרתי לתת לו את הרע בתור עבודה והוא השני היודי"ם . יצר הרע ויצר הטוב.

ה' מסביר למשה : מאחר שכבר טבוע הרע שבאדם בתוך ליבו , אני אכביד את ליבו של פרעה "למען שיתי אותותי אלה בקרבו וידע כי אני ה'". כלומר , פרעה אינו רוצה לעשות עבודה אפילו עם הרע הקיים בו שנתתי לשם כך, - לכן יעשה זאת בעל כורחו.

טרם בריאת העולם, הרע היה קיים בהקב"ה בהבלעה וביטל אותו. לאדה"ר הקב"ה נתן הבחירה וכפי שיבחר כן יהיו חייו . מוזר שהאדה"ר בחר כביכול ברע ומסביר הזוה"ק שמיד שחטא נכנס בו הנחש ובהשאה לחיינו, תינוק שנולד זוחל כמו נחש ולא נעמד על שתיים בדומה לבע"ח שאחרי כמה דקות עומדים על ארבע . לנו לוקח זמן לרכוש הליכה.

על סמך לימוד זה , איננו יכולים לומר להקב"ה , כפי שאמר לו משה,"למה הרעות לעם הזה" כמופיע בסיום פ' שמות. אנו, בני האנוש נצר האדה"ר , הרוע כבר טבוע בנו בבילט -אין built in מאחר שהאדה"ר עשה כבר את בחירתו , בחר עבורנו. כמו ילד שנולד להוריו , האם יש לו בחירה באורח החיים המסויים שמכתיבים לו הוריו לפחות עד שנות בחרותו ? בסוג המזון שמאכילים אותו ? , מה שמוכתב לו מהבית – לכך הוא כפוף ללא שום בחירה. בדומה לבני הקיבוצים שלא יודעים מהות חגים כי לא הורו להם שום מורשת ר"ל.

לא הקב"ה הנחיל את הרע בעולם אלא האדה"ר בחטאו , שאמנם היה קיים אצל הקב"ה אך בביטול . מכאן תדעו שאין להאמין באף אחד . באנוש קיים יותר רע מאשר טוב.

מי שכן !!!! רוצה להכיר את ה', יכיר זאת מליבו , כמה הוא מכירו. כתוב "רחמנא ליבא בעי", ה' רוצה את הלב של האדם לא את הפעימות והזרמת הדם , בלב יש בינה , שכל . כאשר ניזכה להפריד הייצר, את היו"ד הרע ישאר היצר כמו שאמר דהע"ה "ליבי חלל בקירבי" . אומר רבנו נחמן, שדוד עשה זאת בפריטה בחצות לילה (לכשעצמו גם זה משל על ההפרדה, בין הרווחים , דוגמת אש שחורה על גבי אש לבנה כאשר גם ברווח ,מתחת לאותיות השחורות , על המצע הלבן יש אותיות ). לכן נאמר על דוד מלך ישראל חי וקיים דבר שלא נאמר על אף אחד מהאבות.

להבדיל, מת קרוי - מי שמת בו הרגש דקדושה והיראה , זוה"ק בראשית קל"ט

אנו מפקפקים בטוב המוחלט של ה' בגלל הרע שבנו.

היחידי שנולד טוב בעולם ,שכולו טוב, הוא משה. אמו קראה לו טוב-י-ה . כולו מסירות נפש לעם ישראל, מוכן להיהרג עבורו, להימחות מן הספר , "ויפול על פניו" שנאמר בעלילות קרח וכו' . לא נאמר על משה חכם ונבון כמו על יוסף אלא האיש הענו על פני האדמה . משה רצה לעשות רק רצון ה'. רצון גימט. משה (עם הכולל). והוא עומד בין שמד לרצון .שמד 344-רצון-346 משה 345 .

ה' מורה למשה שילך ליאור לדבר עם פרעה שתפס את עצמו שהוא הכתר, היו"ד מעל האור – י-אור. משה מצוה לאהרון ומכה על היאור , הימים והאגמים והכל נהפך לדם .

מהו בעצם סדר המכות , מדוע תחילה דם? דם הוא תחילת יצירת האדם א-דם . הטיפה שיורדת מהמוח נפגשת עם הביצית ברחם והופכת לטיפת דם , גוש של דם נשרש ברחם וממנו מתפתח העובר . מרגע שהאשה נכנסת להריון אינה יודעת ומשערת איזה ניסים רוקם בגופה הקב"ה .

בראיה זו מסביר הקב"ה למשה את סוד החיים ולפרעה את סוד המוות . מדוע שניהם צריכים ללמוד יחד ? פרעה זה משה ומשה זה פרעה. הובא כבר בשעורים קודמים , פרעה ממנו נפרעים האורות , ספירת הבינה , שער ה-50 אליו הגיע משה.

להלן יוסבר היאך מגיעים הצדיקים והמקובלים לפענוח ופרושים בתורה. ישנם צרופי אותיות אתב"ש, אי"ק בכ"ר ועוד ועוד סוגים של אותיות לפנים ואחור, דילוגים וכו'. נסביר כיצד פרעה ומשה אחד : בענין המטות כתוב "וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה . האותיות שלפני פ'ר'ע'ה' הם ע ' ק' ס' ד' =עולים 234

ע=70 , ק=100 ס=60, ד=4 = סה"כ גימט. 234 .האותיות שלפני מ'ש'ה – ל'ר'ד' = 234 (ל=30 ,ר=200, ד=4 ) = סה"כ 234.

לפי החישובים אלה שניהם אותו אדם . מרע"ה הוא הפנימיות של פרעה-הגוף החיצון .

המדרשים וגם בגמרא, מתארים את משה ב 40 השנים שברח ממצרים וצוייר כמלך כוש שכובש ומכניע ארצות - שהיה בעל חזות פנים ואופי קשה ואכזרי כשל רוצח - לעומת הפרשנות הזו, מובא , ששהייתו במדבר היתה כשל דהע"ה שזיכך את עצמו והפריד הקליפה ממנו לחלוטין. לכן אמר משה לא איש דברים אנכי. הפה הרע הוא פרעה -הגוף, הקליפה. מה צריך לעשות כדי להסיר הקליפה , לתת לה מכות שתאמין שיש אלוה .

אם כן מכת הדם היא התהוות הגוף . שכידוע מצרים היא הרחם.

מכת צפרדע- צפור דעה , שכל. אחר שנבנה הגוף שרובו בשר ,יש לו קצת מוחין.

כינים – כתוב כנם ללא יו"ד. כנם מלשון אמת , כנה, כנות , כפי שאמרו אחי יוסף , "כנים אנחנו". עכשיו נשאל מדוע כנים שורצים בראש דוקא ? עם כל שיפלותה של הכינה ושייכותה למדרגה נמוכה הינה קטנה מאד וגודלה כנקודה ! החרטומים אמרו עליה אצבע אלקים היא . להבדיל, קוצו של יו"ד, הוא נקודה , כאשר רואים רק נקודה לא ניתן לראות שום גילוי של דבר כח רוחני בה . מדוע לא הצליחו החרטומים בכינה , כי כנקודה , זו המדרגה הכי גבוהה מעל השכל. הכתר נקרא נקודה אשר יוצרת את עצמה . הכתר מעל לשערות ולכן הכינה דבוקה לראש. בגמרא יש מחלקות האם הכינים הם תולדה של פו"ר או שנוצרות מעצמן משום הזוהמה ?

ערוב – נחשים וחיות רעות . הכינה שהיא החי הנמוך ביותר , אחריה במדרגה עולה, הנחשים והחיות. בדומה לדרך שצומח האדם מקטן לגדול (להבדיל).

מכת דבר – המכה הזו היכתה את הבהמות, הסוסים הגמלים החמורים – מדרגה נעלה יותר מהזוחלים.

שחין - מכה בעלת אופי של מחלה שהקב"ה מראה לנו כיצד מכה באדם .

ברד – קרח עם אש . מכתו בכל הדרגות הנ"ל, עשב, אדם וחיה – מכאן שהקב"ה יכול להכות הכל !!!.

המכות הבאות בעז"ה בפרשה של השבוע הבא.

המכות באות להראות ולהוכיח שה' ברא הטבע ויכול לשגשגו או להכות בכולו .

פרוש יפה של הרב גוטליב : (תתייחס כנ"ל באם תרצה לכלול או לא או להביא באופן שונה): עשר המכות הן כנגד עשר ספירות, כלומר המצרים ניסו לינק אור אלוקי מכל ספירה וספירה, ובכדי להרפות את אחיזתם באותה הספירה, נתן השי"ת מכה, ונתבטלה אחיזתם. למשל: דם היא כנגד ספירת המלכות, כידוע שהדם הוא הנפש, ונפש היא במלכות. השי"ת הפך את כל מימי מצרים לדם. על דרך "תן לשוטה תאוות לבו". כי תאוות החיות היא בדם, שבו יש להם את ההנאה הגדולה ביותר, ולכן טורפות את הטרף בעוד דמו בו.

ברוחניות, שהדם הוא הנפש, חיות המצוות, הקליפות רוצות להאחז בחיות הזו. ועשה השי"ת שיהפך הכל לדם, וממילא כאשר הכל דם אין יותר תאוה וטעם של תענוג. ע"ד שנכתב שיצאו ישראל ממצרים , צעקו לבשר. נתן להם השי"ת כ"כ הרבה בשר, עד שהיה להם לזרא, וכבר לא היה להם טעם בו.

בני אדם לא מאמינים עד שמקבלים מכות.

חושבים שהכסף יענה את הכל , שהכח השכלי או הגופני יעמוד להם. בורא עולם משפיל את כולם במכה אחת . רק הפסד אחד בבורסה .... פרופסורים גדולים מי יודע כיצד ענייני זקנותם . חי דק אחד קטן מושיב את המנכ"ל הכי גדול בבית לשבועיים מינימום ובסה"כ ה' שלח לו את החייל הכי קטן ופחות שלו .

ליקו"מ ח"ב פ"ו "וידבר משה אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". אומר רבנו: מי שלא מחזיק מעצמו שהוא שווה משהו , מעריך את עצמו , חש שהוא בזוי , אם בזוי, אז ראוי לו להתבזות בסיגוף ועבודה קשה . אתה לא מאמין שה' פותח לך דרך קלה של אמונה ובטחון . אתה רוצה להגיע אל ה' דוקא דרך מיצוי הקרביים שלך, תענית ועבודה קשה ? הלא כבר ידוע שעה אחת ביום, שעה אל ה' ותוושע.

האדם צריך גם להאמין בעצמו שהוא חשוב בעיני אלוקים וה' חפץ בעבודתו . כי בד"כ היצה"ר בא לשברו בעבודתו ואם מתגבר ... זכה .

חזק חזק ונתחזק , 3 פעמים חזק גימט. משה . בכל פעם שמסיימים דבר כלשהו צריך להודות להקב"ה ובזה סגולה ללכת מחיל אל חיל ומדרגה לדרגה כפי שאומר האר"י הק'.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים .

עיבוד מהדרשה לכתב: תודה רבה לשי"ז על ההשקעה והמסירות

eXTReMe

eXTReMe Tracker