הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 10 בדצמ׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 10 בדצמבר 2009

וישב חנוכה - התש"ע - VAYESHEV

Views
bs'd

'VAYESHEV-CHANUKA' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

וישב-חנוכה - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


בס"ד חנוכה תש"ע

הרב שמעון דהן שליט"א :

תהליך גילוי משיח לאור פרשת וישב .

בקבלה מסמל הוא"ו קצוות את הספירות חג"ת נה"י . כל עוד לא נולד יוסף , היה יעקב, רק ה"א – 5 קצוות , היינו, חמשה חסדים אשר התהוו מאמירת הקב"ה חמש פעמים "ויהי אור" במעשה בראשית. ה"א (5) הקצוות התכללו ונולד הששי , סוד יום הששי . על ימי הבריאה הקודמים לא נאמר יום הראשון, או יום השני אלא פשוט , ראשון, שני וכו'.

התכללות פרושה חיבור האחד עם השני. האחד נוטל את של זולתו , זולתו את שלו, ובכך נעשה זיווג .

מהתכללות ה"א הקצוות הנ"ל , התווסף ה"יסוד", הששי . לכך נתכוונה רחל באמרה בעת לידתו של יוסף , "יוסף לי ה' בן אחר" . כלומר , שהוא הנוסף, המשך ליעקב . ואין הכוונה כאן לבנימין . אלא באופן של "אלה תולדות יעקב יוסף".

בעקרון, כאשר חיי הבן והאב מתנהלים בקודים דומים , מורה הדבר שהבן הוא חלק מעצמות האב , עד כדי שיכולים להיות אפילו נשמה אחת המחולקת בשני גופים ואכן תלאות חיי יעקב וחיי יוסף היו זהים בעליל.

לאיזה צורך נולד הקצה הששי ? לצורך השבת ! כי השבת מקבלת רק דרך היסוד , המכיל כל ה- וא"ו הקצוות. השבת מתעברת ביסוד ונולד עוד שבוע . התכלית היא ההולדה.

אנו רואים אצל יהודה שגם הוא מזהה תכלית ההולדה ברדתו ליקח לו אשה ממנה יוולד המשיח . היא בת שוע ממנה נולד גם שלה / שילה . עד כי יבוא שילה . סוד המשיח.

התורה לא מגלה את שם בת שוע אך אפשר לבטא שמה גם כבת שבע . ולא בלתי מקרי הוא שבת שבע אשת דוד מכונית בת שוע בדברי הימים א פרק ג : "וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָּוִד אֲשֶׁר נוֹלַד לוֹ... בִּירוּשָׁלַיִם, שִׁמְּעָא וְשׁוֹבָב וְנָתַן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת שׁוּעַ בַּת עַמִיאֵל" . תרגום רב יוסף שם : בת שוע היא בת שבע בת אליעם . אליעם מתחלף עם עמיאל.

לביאת משיח דרוש ניצוץ נוסף המגיע מתמר . שכן, ביאת משיח היא תופעה של גילוי הדרגתי כבשרשרת , חוליה אחר חוליה . בכל פעם נחשפת חוליה נוספת בדרך להוצאתו מבית האסורים .

בתה"ק אין עונש כליאה בבית אסורים . אם שגג בורח לעיר מקלט וממשיך חייו המלאים שם. אם הזיד ואין לו לשלם נמכר לעבד אצל משפחה טובה על מנת שיעבוד ובשכר עבודתו יחזיר חובו . תוך כדי, הוא מתחנך אצלם וחוזר למוטב. לעומת זאת בצד האחר, העונש העיקרי הוא בית סוהר , היכן שנשללת כל אפשרות להיטיב.

משיח נמצא בשבי ! " עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר" עפי מאחז״ל. (יומא ק״ט ע״ב).

רח"ו : אשתו של יהודה כנענית היתה , משמע יהודה התחתן עם הנחש, ארורה בת ארורים . ער-רע ואונן נולדו לפני שלה.

תמר בת כהן , אביה הינו שם , ילדה את פרץ וזרח המרמזים למשיח – בחינת פריצה וזריחה.

המשיח הוא זכר ונקבה . הפריצה תעשה מצד הנקבה שבו, אור הירח /מלכות, והזריחה מאור השמש / ז"א . פרץ וזרח גימט 585 , השופר = 586, בו יתקע משיח צדקנו ככתוב "תקע בשופר גדול לחרותנו" = גימט. מנצפ"ךX 2 = 560 . הופעת משיח תהא ע"י תקיעות שופר בסוד התכלית להוליד המוחין בעם ישראל והוא שיוציאנו לגאולה.

יוסף הוא גלגול קין. אופיו היה טו"ר כנחש שקינא לאדה"ר, כן קינא קין להבל . חוה נותרה עם זוהמת הנחש ונולד קין . לדאבוננו, טרם התנקנו מכך. בקנאתו הרג קין את הבל . אמר ה' לקין בראשית ד' ז': " "אם תיטיב שאת, לפתח חטאת רובץ" = ר"ת רחל ., "שאת" – אותיות "אשת". אם תטיב שאת, אם תחזור בתשובה , תבוא בגלגול עד שאשה תנסה להכשיל אותך , אשת פוטיפר (בספר הישר מופיע שמה , זליכה) , והיה אם תצליח לא לחטוא עמה , כתוצאה מכך יוולד המשיח.

מה שיוסף שפך דם הבל בעת שהיה קין , ביקשו אחיו לעשות לו ולבסוף שחטו עז והכתימו בגדיו להראות לאביו . יוסף נמכר ויצא לגלות. גלות מכפרת על רצח ועמד יוסף בנסיון אותה אשה .

יש ברור תחתון וברור עליון : מאחר שקין הרג את הבל וממנו היו צריכים לצאת אוכלוסין רבים בעולם , יוסף בתפקידו כמשביר במצרים , פרנס מליוני בנ"א .

פעולותיו של האדם מצביעים על גילגוליו הקודמים. מי שנטייתו ליתן הרבה צדקה למשל, חלילה גרם שיהיו הרבה עניים. הבאת ילדים רבים לעולם , יתכן וגרם לנפלים קודם וכיו"ב.

יוסף בורך ע"י אביו "בן פור"ת יוסף" , מהותו הוא הפריה והרביה בעולם , כן מעיד שמו , יוסף , מלשון מוסיף , להוליד. עם זאת הוא עומד בנסיון של אשה ודוקא אינו מוליד בנים רבים משלו אלא אחראי כאמור, על פרנסתם של רבים מעם ישראל והעולם משך שנים. יוסף עמד בנסיונות הקשים הללו.

סוד החלום – גימט. חנוכ"ה . יתכן ויש מי שתארו לעצמם שבלילה הנשמה יוצאת אך לא כן הוא . אם היתה יוצאת לא היתה שבה... דוקא בשינה הנשמה נכנסת עמוק יותר אל תוך המוח , שם נמצא העולם הרוחני ולא בחלל כלשהו כפי שאנשים מדמים . ככל שנכנסים עמוק יותר אל המוחין שם יותר אור וככל שיוצאים – חשוך . אדם שחולם נקרא אדם טוב . מי שאינו חולם נקרא אדם רע "שבע ילין בל יפקד רע " מסכת ברכות י"ד, אל תקרא שבע אלא שבוע . אם אדם לא חלם שבוע ימים חלום שזוכרו , נקרא רע. ה' מטיב עם האדם בזה שנותן לו לחלום . אם היה יודע לפתור החלום היתה המתנה מושלמת. מתנה זו ניתנה ליעקב (חלום הסולם , האבנים למראשותיו) ומסרה ליוסף לכן בעודו צעיר בבית אביו ידע לפתור חלומותיו .

כיצד חולמים ? כדרך שמתבצעת ההולדה , מאברי הרביה עולה הנשמה עד הגרון דרך מעבר שלושת השרים שר המשקים שר האופים ושר הטבחים . הם נקראים מוחין דקטנות סוד שכ"ם=360. המוחין דקטנות גורמים לחלימה דבר המסביר מדוע הלכו האחים לרעות צאן אביהם בשכם שהיו בקטנות מוחין לעומת יוסף שהיה בגדלות מוחין. באם האדם מתגבר על המוחין דקטנות , אזי הנשמה , לאחר שעברה את שלושת השרים הנ"ל בדרכה לכיוון המוח , בהגיעה לגובה השפתיים החתומות הן משמיעות קול בקיעת אויר "פה" (פק) ובזה נכנסת לפנים עומק המח שם מתעדנת עד כדי יכולת השגת נבואה .

להשגת מוחין והתקדמות , באם נדמה לאדם שלא הולך לו ומזלו "חסום" ... יפתח וירשום את צרופי שמו הפרטי על כל אופני צרופיו וישים בארנקו כפי שמובא בספר יצירה ששלוש אותיות בונות 18 צרופי אותיות ( שש מילים) , ארבע אותיות – בונות ששים וארבע צרופי אותיות ,(שש עשרה מילים) חמש אותיות בונות – 125 צרופי אותיות (עשרים וחמש מילים) וכן הלאה . אם יעשה כן , מזלו יאיר ויצמח בהדרגה. יכול לקחת גם חודש , חודשיים . רק צריך לכתוב את כל צרופי השם . אם אדם נקרא בשתי שמות יעשה בשניהם.

השם "אלהים" (המורה על דין) X צרופי אותיותיו X 3 כנגד חד"ר- חסד דין רחמים, הוא סוד ענין שכם , שם מקום הדין הקשה והמועד. שם נעשה דין בגין דינה שם גם הורד יוסף לבור . שם ירבעם מזרע יוסף פילג את עם ישראל במונעו לעלותם לרגל לירושלים כאשר ריבץ במות בעגלים .

שואלת הגמרא מהי חנוכה : " ויסעו ויחנו בחשמונה" ! סוד החשמונאים . חנוכה החל אצל יעקב אבינו עוד כאשר יצק שמן על האבן שהתכנסה למראשותיו ולאחר מכן הוציא נשמות ישראל מלבן והעבירם בנח"ל יב"ק - סוד הויה , אקיה , אדנות . אנו, הדור האחרון, סוד נשמות הפכים הקטנים שכמעט נשכחו ואותם חזר יעקב לקחת .

היצה"ר יודע שכל עוד חלק מעם ישראל חי וקיים, הננו נחשבים כשמני המנורה המביאים אור לעולם ,- גם לו יש חיים . אנו כביכול בני ערובה שלו . עם זאת , מטרתו הבלעדית לטמא את נשמותינו.

במצב הפוליטי של התקופה האחרונה , כל אומה"ע חוברים אל הס"מ הלז לעטות עלינו השפעתם הרעה בכל אתר ובלבד שיפגם הברית.

רעה חולה נוספת שחדרה לביתנו הן העוזרות הנכריות אשר בישולן הוא איסור מוחלט , מה שאומר , שנזקי הרוע פושטים כיום בכל בית . הימצאותם הנוכחית באה כדי לטמא הדור האחרון .

ההנהגה המקומית והעולמית , טחו עיניהם מראות כיצד מובילים העולם להרס וחורבן . במקומותינו במיוחד, נוקטים בדרכים לסמא הצבור . "מאמצים אלה" , לדאבון לב נורא, אינם לריק ור"ל מלחמת עולם שלישית בפתח.

נראה שמלחמת עולם ראשונה היתה כנגד חורבן בית ראשון, מלחמת עולם שניה כנגד בית שני . מאחר ועומד להיכון הבית השלישי לעד בב"א , יוקדם לו סדר תקון עוצמתי מתאים שיכשיר וינקה את העולם על מנת שיהיה ראוי לו .

הראשונים ללקות יהיו האומות המייצרות , סוחרות ומפיצות את מירב הנשק הקטלני ביותר בעולם . אין פניהן לשלום . כל ארסנל זרע הפחד הקיים בעולם, האטום , מכוון להשמדה נגדנו. טרם נואלו להשכיל שלא ניתן לחסלנו . עצתם, עצת פרעה המן והיטלר ימ"ש.

בחנוכה יורד כח האור עד מתחת לעשרה טפחים , אלי טומאת הגויים להכניעם ולהשפילם , שם נמצאת גם רחל המבכה והלוחמת מלחמותינו . כפי שפעלנו נגד היוונים , כן בעזרתו ית' יעמוד לנו כוחנו בזכות האבות והאמהות להאיר את ישר – אל .

סגולה בחנוכה לכוון את שם המלאך טפטפיה , השומר כל השנה והעוזר להשיב את טיפות הקדושה שנפלו לצד האחר.

נח"ל – להדליק נר חנוכה , טוב שיכוונו האמהות המניקות , כי הוא שם המלאך הנותן שפע הזנה לתינוק .

חג החנוכה הוא סוד הולדת הנשמה כתינוק חדש .יה"ר שיקויים בנו והיינו כחדשים קדושים לה' או"א .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים.


eXTReMe

eXTReMe Tracker