הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 27 בינו׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 27 בינואר 2008

*** 'PARASHAT 'YITRO' - פרשת יתרו ***

Views

bs'd

'YITRO' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "יתרו" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת יתרו:

היציאה למדבר, יתרו הוא התחלה, העולם מחולק ל 2 יתרו ומשה מה העניין?,

העיצה של יתרו למשה איך לנהל את העם, השם מודיע את משה להכין את העם לקבלת 10 הדברות, איך נאמרו הדברות?, התורה כולה רמוזה ביתרו, מה זכה יתרו שתקרא פרשה על שמו?, זכות קטנה מה יכולה לעשות?, מה שמע יתרו?, מה עניין "ראו את הקולות"?, מי הוא עמלק? מה תפקידו?, לעמלק לא איכפת להשרף והעיקר להחליש את עם ישראל מהאמונה, איפה היא האמונה נמצאת?

מה שונה היהודי מהגוי עולם הזה? , סוף תיבות עמל"ק הם סוף שמותם של האבות, מה הכוונה "רפידים"?, במדבר יש רק תורה, ההשגחות של השם שהיו בדור ההוא של מתן תורה, "הסתכל בתורה וברא עלמא" כיצד? , מה פשר השינויים מלפני מתן תורה לבין האיסורים שבאו מקבלת התורה והלאה, הרופא יודע מה אסור ומה מותר-משל ונמשל, בורא עולם פנה לכל האומות והציע תורתו אף אחד לא רצה חוץ מעם ישראל מה קרה באותו רגע?, לכל יהודי היה כתר תורה, למה עם ישראל נקראים בני מלכים? , מה סוד הלבוש שהלביש את עם ישראל במעמד הר סיני –"ואעדך עדי", עם ישראל הם "קישוטים" בלבוש של השכינה הקדושה, סוד עליית השכינה הקדושה בכל בוקר, מה יופיה של השכינה הקדושה, מה גורם ללכלך את הקישוטים והתכשיטים של השכינה, מה קורה לשכינה שהיא נדחקת בשל עוונות עם ישראל "אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש" , כל עוד אדם חי פה בעוה"ז הוא יכול לצאת מכל רשעות שתהיה ולעשות תשובה, בן אדם שמחליט לטהר עצמו די לו רק בקריאה של תורה ועשיית מצווה כלשהי ומיד מקבל סיוע מהתורה, המעשה שארע לאלישע בן אבויה (האחר) ומה עמד לו לזכותו, בשביל מה לסובב את עם ישראל 40 שנה במדבר?

יתרו ע"פ הקבלה מיהו, כל כולו העולם הזה

משה- יסוד אבא שמוציא לפועל דיבורו של השם יתברך

איפה מצוי עמלק?

בתורה אין הגיון, כשתשליך ההגיון מעליך אז תבין את התורה, "מחשבותיי אינן מחשבותיכם", בורא עולם לא מתחלף ולא יתחלף לעולם וכך גם התורה!

10 הדברות הם שורש שמוציא ענפים שמוציא את תושב"ע, דור כמו שלנו שעוד שומר תורה ומצוות היתכן?!, משה מתרגש כשרואה יהודי כיום שומר תורה ומצוות חרף כל הקשיים, בורא עולם מסביר למשה שהוא סוד האמונה, מי שמחזיק אמונה זה מפתח לכל השערים, ענייני מוסר וחיזוק.

התיחסות לסרט "חותם אמת" על מוות קליני- הסבר קצר על מה שסופר ואיך זה מתקשר לעולם הרוחני.Bs"d

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT ITROH- LECTURE GIVEN ON Jan.22.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The desert reality meets the Israeli people.

Itroh, the high priest of Midian, drive's a start that leads also to understand that the world splits into two major rule items named: Moses and Itroh.

Itroh advised Moses some scale degree to handle the folk and than Moses requested by the Lord to prepare the folk to the holy-stand in Mount Sinai to receive the Torah - where it's all included in the Ten Commandments.

How comes Itroh earned "the" reputation of the Parasha? Actually the whole Torah is hinted in his name, cause of a small righteous he rolled on. What really did he hear?

Israel see's the voices – its meaning.

Amaleque didn't bother to get burn. His goal was to weaken Israel faith. Where faith actually located?.....

A Jew and a Gentile –what the differences …..

The Amaleque letters (in Hebrew) are the initials of the Avot ended names. Rephidim – a similar connection as to Amaleque

The Creator referred to all nations to accept the Torah – none but Israel, agreed, so they were ornamentally crowned.

The Israeli people are tied within the secret of the Shchina, when they ornamental decorating her beauty in her morning rises appearance.

God observed the Torah receivers through the transformation of mitzvoth they under went, when they were aloud and now, forbidden.

Unfortunately, our sins causes stains to the Shchina cloth and pushes her away. King Solomon in his book Song of the Songs said: "Do not see my soiling black; it's the sun that burned me". – Nevertheless, as long as the soul alive, she can come out of the evil and be purified just by reading chapters in Torah and holding Mitzvoth . The assistance from heaven will soon come. A well known case happen to Elisha Ben Avoia – Acher when a privilege stood up for him.

40 years Israel circling in the desert, what was the purpose?

According the Kabala, Itroh's essence points our present world.

Moses placed in the everlasting foundation of the father's sphere, he speaks out Gods saying.

Where is the Amaleque catch?

To understand the Torah one should throw out his logic senses, thoughts and mind. - "Neither your thoughts or minds – are not mine"! Said the Lord, the only ever, with his Torah.

The Ten Commandments are the sources of the "by heart" Torah.

It is really amazing that in our generation we still keep Torah and Mitzvoth. Moses himself gets exited about, that his heritages to us never failed despite difficulties in all times. So, God clarifies to him–this is all about ! faith!!! Moses is it sources and symbol! - Emuna! – A gates opener to strength and study.

eXTReMe

eXTReMe Tracker