הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 15 ביולי 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 15 ביולי 2009

*** פרשת מטות-מסעי *** PARASHAT MATOT-MASE'EY

Views

bs'd

"MATOT-MAS'EY'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "מטות-מסעי" להאזנה/הורדה לחץ כאן


פרשת מטות מסעי:

נדרים והלכותיהם, נקמת מדין ופרשת מסעי, מדין וסוד הדינים, המשך סוד נשמת שמעון בר יוחאי

מפרשת פנחס.

פשט: מדוע אדם נודר? לאיזה צורך? כפי שמצינו אצל יעקב אבינו שרצה לחזור לשלום מלבן הארמי, כנ"ל לגבי בועז שנשבע על מנת לכוף את יצרו, השבועה נעשית בכינויים כפי שמביא הרמבם, ילדה שנשבעת בבית אביה ואינה יכולה לקיים ובכלל דוגמאות של נדרים שאדם מעוניין לבטל, מה הכוונה להפר שבועה? הנדר הוא להשם, החומרה באי קיום נדר, חלוקת הגמרא אם כדאי או לא כדאי לדור, הענישה של אי קיום נדר, נדרים בין בעל לאישתו, נדר לא תופס על מצוות שכבר נצטוינו בתורה, מי מפר לבעל? ילך אצל חכם איך נעשית ההתרה? איך נחסם אדם בגלל נדרים? , איך מתבצע בפועל הנדר? , שכחת נדר? אם תזכר שלם במקום! ,

סוד:

נקמת מדין-בגלל שהצטרפו עם מואב ובלעם יחד, למה נקראת נקמה? , בציווי לשרוף את הכל

ולקחת את כל השלל, למה פה התורה מונה את השלל של מדין?, מסעי תבוא ותסביר!

מדין סוד הדינים מתי זה קורה? דינים מקדימים את השפע למשל... עד שאדם לפעמים מפסיד את כל מה שאמור לקבל מהשם, כעס שגורם, מהו כעס לפי הקבלה? , מה הכוונה בסלנג "לא רואה בעינים" , משה התחיל גאולה במדין וסיימה במדין, משה פתח פתח של מדין של הדין לשפע,

ולכן נאמר לו "פה (תנתן) תורה" כלמר "פתורה" ששם גר "בלעם" שהוא הפה שבולע הניצוצות קדושה, ומשה נשלח בדומה לרשב"י במערה, הלך למדין לשחרר כל השבויים שהיו במדין.

לפני השחרור, עם ישראל נפלו בדינים קשים עם בנות מואב כפי שייעץ הפה הרשע הלא הוא בלעם.

פנחס הבין שאם הוא לא ימסור עצמו על קידוש השם ולא ינקום פשוט עם ישראל לא יצא מהשבי הזה לעולם ולכן מתגלה עוד חידוש עצום מפרשה שעברה (פי)נחס :

איפה יוחאי אביו של שמעון בר יוחאי וקשור עם פינחס בן יאיר והוא רמוז בחוות יאיר שהוא אבא של רשב"י כלמר שהנשמות של הדור הזה שהתבררו היו אצל יוחאי בסוד חוות יאיר, שרשב"י בעצם יצא מחוות יאיר בסוד האור שממנו בא ובחייו הגיע לשורשו!

באחד מספרי הרש"ש למעשה אנו נמצאים היום בתוך פה הנחש, סוד בלעם שבלע את הנשמות,

בסוד כל תאוות העולם הזה, זה הנחש שנלחם בו פינחס, מי ראה הנשמות האלה? סבלנות משתלמת להנצל בכדי לא ליפול בפה הזה של הנחש איך? , כל כעס אפילו כלשהו משביא איתו מזיקים לבית וזה סוד הדין וזה מה שרצו המדינים יחד עם בלעם להכעיס את השם בסוד "אל זועם בכל יום" , השלל שנלקח ממדין בסוד צאן שנקלח שהוא צאנו של השם שנפל במדין שנקראים "צאן עמי" זה התחיל מיעקב שנתן שלל לעשו זה סוד נשמות שנפלו אצל עשו בזמן מלחמתו של יעקב,

ואדום הוא ראשית הדין בעולם, מלכי מדין הם מאדום, "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל" ראשי תיבות "אובמה" והוא סוד הדין שהוא גם שחור! ויושב כמו הדין על עם ישראל לפני השפע שיבוא שזו הגאולה!, אם אדם לא יודע למתק דין ברח ממקומך!

ד"א "ברק אובאמה" גימטריה נחש שהוא היצר הרע ועובדה שהוא מעורב נוצרי מוסלמי סוג של עמלק.

פרשת מסעי וחותמת התורה כולה מה הקשר שהיא חותמת לאחר פרשת מטות?

סוד המ"ב מסעות, סגולת מ"ב מסעות למתק הדין מהבית ע"י קריאתה והליכה בכל הבית לפי הקבלה, למה דווקא מ"ב מסעות בערב פסח? מה גורם מסע (נסיעה) ? לפעמים אדם נוסע רחוק בגלל ברורי הנשמה שמחייבת אותך בנסיעה או ההליכה לאסוף ניצוצות אלו כמובן ע"י התחברות לקדושה, בורא עולם מכניס את עם ישראל למצב של דינים ואז נדר מוציא אותם שזו קבלת התורה:

"נעשה ונשמע", החשש מדין שנדבק וגורם טומאה למי שמתעסק בו, הסכנה מכעס בזמן דין,

עיצות להנצל מטומאה זו של כעס, ולכן השם דבר ראשון מבקש מעם ישראל טהרה, וזרקתי עליכם טהורים וטהרתם וזה קרה בזמן שניתנה תורה כשירד משה להוריד לוחות שניים לאחר הכעסת חטא העגל ואז יש כפרה שזה יום הכיפורים! , סכנה בהצלת נשמות מהקליפה-איך זה קורה ואיך מתנהגים במצבים אלו? , כל סודות התורה נפלו בקליפה, רבי נחמן מברסלב מסר כל ילדיו כדי להציל ניצוצות הקדושה, משה רבנו מי כמותו באדם הפסיד ילדיו על הצלת הקדושה מהקליפה,

זו ההקרבה של כל קדושי ישראל שנכנסים לעובי הקליפה להציל נשמות ישראל שנתפסו ולהעלות אותם לארץ ישראל שזה בעצם לאחר התורה יש חתימת "מסעי" לסוע יחד עם ניצוצות הקדושה,

לאחר מכן באות נשמות חדשות שירדו עוד מעט מראשו של אדם הראשון כלמר אנו מסיימים נשמות שבאות מרגלי וגופו של אדם הראשון, נשאר נשמות הראש שהן נשמות "זהירא עילאה",

מתש"ס ועד תש"ע מסתיימים נשמות העקב, כלמר משנת התש"ע לפי הספר הגליא רזא שהוא מגורי האר"י הקדוש מתחילות לרדת נשמות זהירא עילאה, תאורן? תפקידם? כוחם בעולם?

יצר הרע אינו מכיר אותם! , נשמות אלה יגרמו למים רבים בארץ וסביבותיה.

ע"פ השם ויסעו וע"פ השם יחנו מה הכוונה ומה הקשר למ"ב מסעות בסוד "אנא בכח",

ידי השם נקראות מ"ב בסוד 3Xיד (14) = מ"ב , מה גורם שם מ"ב ומאיפה הוא בא?

2Xיד=כח , הכח הזה מוליד יד שלישית ושלושתן אוספין ניצוצות בסוד נטילת ידיים, ולכן מי שיודע סוד נטילת ידיים מביא משיח.

חשיבות פדיון הבן, בסוד פ"ד שהם 2Xמ"ב מסעות שעשו עם ישראל,

פ"ד של פדיון מרפא רפיון ידיים מאמונה שמתקן את הספק שהוא ייצוג עמלק שנקרא רפידים

חידוש: ארצות הברית, בריט(ת)ניה, ברית המועצות, בכל מקום שעלולים למצוא זהב נפט ושפע

שם קיימים אינדינים סוד "אני דין" והם קיימים בכל מקום ששם יש שפע מוסתר, והניסיון שם הוא הברית שהוא היסוד שהוא המפתח לשפע ולכן אלו המדינות שהוזכרו הן מקולקלות בברית,

בריטניה כיום נקראת "אנגליה" כלמר "אינ-גלוי-יה" כל זה בגלל השחיתות שלהם בברית.

eXTReMe

eXTReMe Tracker