הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 6 ביוני 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 6 ביוני 2008

*** PARASHAT 'NASO' SHAVUOT- פרשת נשא - שבועות ***

Views

bs'd


PARASHAT 'NASO' & SPECIAL PREPARING TO SHAVUOT HOLIDAY PART TWO MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "נשא" והכנה לחג השבועות חלק שני

MP3 להאזנה/הורדה לחץ כאן.

מעניני פרשת נשא: משפחת לוי ובניו ותפקידם, מעניני "אישה סוטה", תהליך בדיקת האישה הסוטה, מדוע הנזירות מיין מתוך איזה חשש?

חג השבועות:

מגילת רות: הרקע, מקום ומשפחתה של נעמי, מחלון וכליון מתים נעמי נשארת עם כלותיה, נעמי היא "איוב" מצד הנשים למה הכוונה?, נעמי מחליטה לעלות לא"י, רות מקריבה ומחליטה לדבוק בנעמי בכל מצב, נעמי חוזרת לא"י חסרת כל ומרת נפש, עניין השדה לקט פאה ושכחה שהסבירה נעמי לרות, הצניעות הרבה של רות שנכרת מליקוטיה בשדה, בעל השדה –בועז- מיהו?, למה בועז מטיב עם רות?, "בועז הוא מגואלנו" למה הכוונה?,

גאולת קרקע וגאולת אישה, נעמי מסבירה לרות שיש לה זכות ייבום ע"י הגואל,

בועז מבטיח לרות גאולה בין שגואל קרוב ממנו יגאל או הוא בעצמו, שליפת הנעל כחוזה למשפט הגאולה של בועז, רות היא אם סבו של דוד – ההשתלשלות

בית דוד 10 דורות מיהודה ועד דוד המלך, תכלית המגילה היא גילויו של דוד המלך, שמות הדמויות הם מיצגים נשמות (אור רוחני), מתי אדם הוא נחשב כטיפה סרוחה?, מה הכוונה להדבק בשורש?, איך ייתכן משה איש האלוקים?

סוד מגילה מלשון לגלות ההסתר שהיא כאן רות, המשיח נקרא "זמיר" שהוא סוד זמרי בן סלוא לפי מהרח"ו, זמר מלשון שמזמר וקוטע חיות הקליפות מהכרם, "איש השדה" מיהו ומהי אחריותו ועבודתו הרוחנית ? (דרש), "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" – תפילה היא כנגד הנקבה הרוחנית והתור (רות) היא התורה והיא כנגד הזכר הרוחני, חידוש: הקשר בין מגילת אסתר לרות הוא "תר" שהם גמטריה 600 שהם 600 אלף רבוא נשמות, למה דווקא 600 רבוא? ,

תפקיד העולם הזה הוא לעבוד בששית ולשבות בשביעית (באלפים), נשמות האלף השביעי, תפקידם, כיצד נקראים ועליהם לא חלה קללת "בזעת אפך תאכל לחם",

תהליך השתלשלות הגאולה של הדור הזה, סיפורו של דוד המלך ע"ה בהקשר,

למה שמה רות כך?, למה עגלון זוכה לבת כזו כמו רות?, אם רשעים המעט שעושים זוכים לשכר כה גדול ק"ו שגם עובד השם, שכר מצווה בעולם הזה-אין,

מיהו בלק בשורשו?, "אב" בקבלה הוא בסוד החכמה, חידוש: חתימת מקבץ נדחי עמו ישראל ר"ת "נעמי", "ברכת השיבה שופטינו" שזו הברכה שברגע שתתקיים יגיע משיח צדקנו כפי שאמר הרב הגאון לוי נחמני זצ"ל, כל תפילת 18 היא תכנית הגאולה של השם לפי הרב נחמני זצ"ל, עם ישראל סובל כיום רוחנית, באופן שאין שובע גשמי לספק הצרכים הרוחניים ומנוחת הנפש,

סוד נעמי רות מחלון וכליון שמביא את משיח צדקנו, מיהם הדמויות הללו וחיבורם לפי הקבלה, תכלית הירידה מא"י לפי הקבלה, נעמי מלשון נעם העליון והיא התשובה, מה עשינו 2000 שנה בגלות בסוד איסוף נשמת עם ישראל והחזרה בתשובה אל הבינה, מיהו נחשון בן עמינדב בהקשר של נעמי?, בורא עולם הבטיח ליהודה שמשיח רק מזרעו, ואם כן מה הקשר של רות המואביה ליהודה? , סיפור שלבי לידת דוד המלך- ילדותו והרקע שממנו בא- עד המלכתו למלך ע"י שמואל הנביא, המוסר הגדול שיש ללמוד מאמו של דוד ששמרה את הסוד "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", דוד בקש לדעת זמן פטירתו קבל רמז מהשם "ש-ש" הרומזות לשבת שבועות, , תורה היא שירה ואדם הלומד תורה נקרא ששר, שבועות סגולה גדולה לגילוי אור משיח צדקנו שהוא אור הכתר הרוחני.eXTReMe

eXTReMe Tracker