הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 3 ביולי 2013

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 3 ביולי 2013

הרב שמעון דהן - פרשת מטות מסעי ומוהרן התשע״ג

Viewsפרשת מטות מסעי ומוהרן:
נושאי הדבור, איך יתכן קדושה לאנשים כמו בלעם? , נדר ושבועה, לבטל נדר או להתיר או להפר נדר ההבדל, אשה שנדרה נדר, אסרה על עצמה, הבטחות בגדר נדר, למה תתן פיך לחטיא את בשרך, אשתו היא בשרו, למה יקח משכבך תחתך, מעלתו של נדר, שורש הדבור, גבהי הדבור: דעת פשוטה, נדר אם הדבורים, נדר בגדר מצוה בלבד, אסור כנדר גם כן, חסדים וגבורות מוליד הדבור, נדר תלוי בגובה הדבור ממנו חבר החסדים והגבורות שהולידו דיבור זה,
נושא נקמת מדין ע"י משה הנשוי למדינית וכך גם פינחס ושורשו, מדוע הציווי לנקום נקמה זו?,
מיתוק דין ע"י שורשו למשל דין ממים מיתוקו במים, כך נטמא כך נטהר, הגורם שהכניס את הטומאה,
הבדל בין דין לטומאה, התחלת הטומאה מדין, ריבוי הדין מצטבר עד היותו לטומאה גמורה,
משה מתק את הדין כיצד? , זמרי נסה למתק קליפה גמורה שגרם הכשלון,
מהו דין? , שיש דינים מורידים מוחין גדולים, גם לתפילה יש צורך במתוק הדין שלה, משה מפחד מאף וחימה יגורתי מפני האף והחימה, התפרטות מצוות עשה ולא תעשה לפי הניסיון בדבר כך גם משיכת המוחין שכנגד גובה הניסיון, מתי נקרא שאדם עשה תשובה שלמה? ,
הרש"ש הקדוש גדלותו בזכות הניסיונות שעבר, כשרוצים כתר צריך להשמר על הדבור לא לקבל לשון הרע ולא לדבר לשון הרע, זיווגים מדעת של קדושה לבין להבדיל מדעת דקליפה, המשכת המוחין דרך התפילין והולדת הדבור, סגולה לילדים שהרוחניות שלהם מתעכבת בעניין הולדת הדבור,
עמלק מקרר ועל כן פעמים מוציא דבורים ארסיים המקררים האדם מעבודת הבורא,
כשיש כח בקדושה כנגדו חייב בצד הטומאה, משה מנצל לקדושה את קדושתו ואילו בלעם עבור כבודו ועושרו, 5 חמורים מוזכרים בתורה וכל חמור יעוד משלו והחמור החמישי יהא זהה לאדם,
אדם אחד יכול להוריד מוחין לעולם כולו, אין עד היום אדם אחד מתוקן לגמרי, המחטיאו יותר מן ההורגו, מדין שורש עיצת החטאת עם ישראל לפיכך נקמת מדין ולא מואב, פה התגלות הדעת,
אל זועם בכל יום השם כועס בלעם ידע זאת, אדם כועס ישלם, אין לכעוס בשום מחיר

eXTReMe

eXTReMe Tracker