הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 9 ביולי 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 9 ביולי 2008

*** PARASHAT BALAK - פרשת בלק ***

Views
bs'd


PARASHAT "BALAK" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בלק" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת בלק:

הרקע והקדמה, כל מה שנרמז ע"י בלעם לרמז על גאולת ישראל העתידית,

בלק מחפש מישהו שבכוחו בטומאה לקלל את עם ישראל, בלעם בכוחו נביא בגוים יודע דעת עליון שווה למדרגת משה, כבר מראש בורא עולם אומר לבלעם לא לקלל את עם ישראל, דעת עליון יודע-ודעת חמורו אינו יודע-איך ייתכן? ,

בהקשר לפרשות קודמות עד עתה רואים מידת הדין הולכת וגוברת בעקבות דיבור עד שכאן בפרשה זו למדים בעמקות ערבוב דין וחסד ע"פ הזוהר הקדוש,

וזה גורם חורבן, כשהשם רוצה חסד פה מוכים דין וכשהשם נותן חסד פה מוכים דין, חמורו של בלעם, הנחש דבר עם חוה-החמור עם בלעם, מצד אחד בל ובלעם מאמינים השם ומצד שני רוצים לקלל בנו יחידו של השם-איך יתכן?,

בלעם בא לקלל ויוצא לו ברכות, עם לבדד ישכון ערב רב לא מתערבב בו, מה הכוונה "ולא הביט און בישראל"...?, לקראת הסוף בלעם נותן עיצה "אלוהיהם של אלה שונא זימה ובזה כן הצליח להכשיל את עם ישראל בזימה וע"ז עד למעשה זימרי בן סלוא שאמור היה להיות משיח.

מיהו בלק בסוד?, מיהו בלעם בסוד?

ציפור סוד האור, מואב סוד החסד בסוד אב שהוא בחכמה, רשעים מערבבים דין עם חסד וגורמים להחטיא בני אדם, שורש מואב הוא זנות (בנות לוט) ובלעם ממדין בסוד הדין התערבבו דין וחסד ומנסים להביא חורבן, בלעם ובלק משלימים שמו של עמלק כשהם ביחד ומקררים באמונה ונרמזים בשמותם שהם אורות גבוהים וכאשר מזמינים אותם ללא כלי מתוקן מגיעים לתאוות דוגמת ימינו, נחש (הראשון) בגימטריה עם הכולל שטן הטיל זוהמתו בחוה וגם כאן בפרשה התגלה בכח פיו שהוא "פעור" בקליפה כנגד פאור שהוא בקדושה שזה ירמוז לנפילת 70 מדרגות בלבושו של אדם הראשון מאור לעור, נ-חש שיש לו 50 חושים ובכח זה מחטיא בני אדם, מהרח"ו כותב שהנחש מגרה לחטא בעזרת לבוש אדם הראשון שנפל אצלו, בחטא הזימה מתו יותר מחטא העגל,

ההתקללות ב"ארור" והיפוכו לברוך–הקצנה למיצוע, הנחש התקלל בכך שיש לו הרבה אור אך ללא כלי, שני ציפורים בסוד מוחין של הקליפה שצריך להביא אותן לקדושה, כתוב שמשיח הוא "עני ורוכב על חמור" –ענ"י בסוד "על נטילת ידיים" צריך להמשיך חסד שהם סוד המים (דוגמת נטילת ידיים ומקוה שמושכים שפע וטהרה על האדם) וכיום זה חסר המשכת החסדים הללו וזה מרומז בכך שהכנרת נחסרת , סוד הנטילה להעלות ולהוריד מים רוחניים שנקראים מים עליונים ותחתונים שזה ממשיך השפע הרוחני וזה הולך יחד עם תורה ואם אין את זה יש חושך על האדם, חד"ר בסוד חסד דין ורחמים שהם המיצוע, כדי להגיע למשיח צדקנו צריך להתחבר לקו אמצעי וממנו מתחברים לכתר, ימי בין המצרים הם הימים הכי קשים בכל תקופה, פרשה קודמת "יען לא האמנתם בי להקדישני "אמר הקב"ה למשה דבר וכך תגרום לחסד ולא בכח ההכאה ולכן מאחר שמשה לא עשה זאת, בא המצב בפרשה זו בלעם שהוא שיא הטומאה ודרכו מעביר השם את הברכות, מה קשור בלעם לראש שבט שמעון זמרי בן סלוא ?!, את מואב אין מצווה להחריב בגלל שמשם בא משיח צדקנו שנמצא וחי בתוך הקליפות וכך כל פעם וגם כיום יש דין ורק בגלל משיח צדקנו השם לא מחריב עדין את העולם, ההתיחדות בציוני צדיקים ומעשה בקבורתו של ר' עבדללה סומך רבו של הבן איש חי ק"ו אפשר ללמוד על צדיקים מדורות יותר מוקדמים כדוגמת רשב"י.

כיום לדורנו אנו נמשלים בידי מושלים מצד אחד חסד ענק ומצד שני דין עצום הם סוד ערב רב מצד אחד נותנים כסף לישיבות ומצד שני מגבירים הקליפות בצורה עצומה, במשפחה אחת מוצאים כיום מלא הפכים בין קדושה והיפוכה,

ההקצנה גדולה והאמצע והמיצוע לא נמצא, רגע אדם למעלה ופתאום למטה,

כל זה מובן בפרשה זו מצד אחד קדושה ומצד שני זנות וזימה, היום השכל המודרני של הדור הזה של אוניברסיטה לעניני התגאות ותארי אצולה ושחיתות ובזה הורסים את הדור עם מוחין של סטרא אחרא גמור (ולא הכוונה למי שמגיע למעמד ונושא ונותן באמונה), נגעים של הדור הזה בכל במיני תחומים ששורשם בהנהגה הקלוקלת, מביאים הרג בעולם בגלל עיוות המשפט, מים ודלק הם סוד חסד ודין ושניהם חסרים והכנרת שהיא השכינה הולכת ומתמעטת כל יום בשל כך שאנשים מעוררים וממשיכים דין, בגלל זה גם להבדיל ממוחין של קדושה מהתורה הקדושה שנותנת ענוה לאדם וצניעות גדולה, צריך תשובה וטהרה, כיום כל העולם מחפש לטמא את עם ישראל ועם ישראל צריך להבין "עם לבדד ישכון" שיש לו רק השם יתברך ורק תורה ולא ערבוב עם תרבות הגוים, בנות מואב של היום באות בפה רך משתלבות בבתים במקום שהילדים של אותו בית יעשו חסד עם הוריהם וכך טומאה שורצת בארץ

ציפורו של בלק הלכה לשאול הנפילים שנפלו בהררי קדם והם נמצאים בהרי החושך שהם הודו, סין קוראיה ושאר האזורים הללו שכלל אינם מאמינים ברוחניות כלשהי, שהם כמעט שני שליש מהעולם ויחרבו קליל מן העולם והם הנפילים הללו מהם יוצאים כל הטומאות והכישופים שגם היום קשורים אליהם בני אדם מצד הקליפה וכך עושים נזקים בעולם מכח הנפילים, אנו חיים בשתי קצוות ומערבבים דין וחסד ובגלל זה שורה הפחד הגדול בעולם חוסר אמונה, בורא עולם עומד להעביר רוח הטומאה מן הארץ השם לא ימיר עמו לעולם ולכן בתקופה הזו יש להוריד פרופיל, עיצות לדתי ולחילוני כאחד כדי למתק הדינים.
eXTReMe

eXTReMe Tracker