הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 12 באוג׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 12 באוגוסט 2009

*** פרשת ראה *** PARASHAT RE'E

Views

bs'd

"RE'E'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN : האזנה:

פרשת "ראה" להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן


פרשת ראה:

בחירה בין ברכה לקללה, מהי ברכה ? , מהי קללה ? , הברכה והקשר לעין,

הקללה והקשר לעין, "טוב עין הוא יבורך" מה הכוונה? , העניין של נתינת הצדיקים את עיניהם בבני אדם, השעור הזה יעסוק בעיקר לגבי סוד העינים בקבלה,

התכלית היא לתקן מידות בלימוד,

תמיד שורשם של דברים יהיו מאדם הראשון כי אנו הם תולדותיו, זו התחלת כל התקשרות בשורשם, איך מקלפים את השקר מהאותיות, יש להמשיך את ידיעת האותיות מפרשת עקב התשס"ט, ה' הסתכל בתורה וברא עולם בראיה שראה קב"ה את הספרים, באור הזה היו מובלעים האותיות, השם קיים בכל המימדים היה הוה ויהיה, סוד הלידה והסבר הלידה הרוחני והגשמי "וראיתם על האובניים" איך זה מתבצע? כב' האותיות הם הולד ו-מנצפך הם האלוקות שבראה, מי תקן את המנצפך בתורה? , אותיות הנכתבות ע"י אדם בקדושה הם בעלות עוצמה, עד כדי פחד ויראה איך?,

לאחר תהליך הלידה ישנה טומאה כך גם באותיות שנולדו וזה סוד הנחש-כיצד?,

הנחש קדם את האדם בעולם בסוד "והנחש היה ערום" הוא הראשון שהיה מחובר לרוחניות עד שהביט השם וברא את האדם, הנחש חכם להרע,

חכמה להיטיב מהי? הכוונה לנקות את העולם מלכלוך איך?, חכמה להרע מהי ?

אותיות בכתיבתן במצוות השונות, העין: אישון שחור ולבן סביב, כח האש היוצא מהאישון

והראיה ממהרח"ו, האישון הוא "בת עין", הכח בהסתכלות הוא חלש, הכח באש העין אצל לומדי תורה, "להט החרב המתהפכת מהו" ? , הבדלת החושך והאור "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" 3 אלמנטים בהסתכלות על האותיות מהן ואיך לנהוג איתם כדי לגלות רוחניות האותיות ? , כל הקורא ואינו שונה זרע ולא קצר, הלימוד צריך להיות ע"י החדרה לזכרון פנימי תמידי, הנס הוא חיבור פנימיות וחיצוניות, הפחד מהדמיון כשמתעסקים עם קבלה,

הסכנה בציור של לימוד רוחני, העולמות הרוחניים הראשונים והשתלשלותן,

העינים הם הראשונות שהוציאו כלים (אותיות), אדם לא מת לעולם-רק הגוף,

ידיעת העולם הרוחני את העולם הזה הגשמי, האר"י ובקיאותו בראית הרוחניות,

רצון שהוא כִּיסוּף מחיה את אדם איך?

הצפונות והמפתחות בלימוד הקבלה, נבואה באה ע"י אותיות בצירופים מגוונים,

כח דיבור של צדיקים עם רוחות מאין? כמה דוגמאות לגרוש מזיקים מהבית, סוד הקריאה

ישר והפוך מה הכח?, כל לימוד מפרה את האדם וזו הברכה, נולדת עוד דעת מזיווג הדעת האישית שלו, קללת הנחש להיות "ארור" שזה "אור רב" זה רוב הבעיה של חולי נפש וזה אור ללא כלי, התיקון והעיצה להנצל מ"ארור", שינה יוצרת כלים,

דמי טומאה וטהרה של נידה לאחר הלידה, לאחר מכן שכתבו אצלה "ותראה כי תאוה הוא לעינים" , ראייתה של חוה תחילה היו פנימים ולא לחיצוניות בדומה להיפוך עינים בזמן השינה של היום שזו הכניסה לעולם הרוחני,

ברגע הזה בשינה מה שיראה האדם זה רוחני, מה הכוונה "ונפקחו עינהם" ? , "הנחש הִשִּׂיאַנִי" הכוונה שהנחש התחתן עם חוה שזה חיבור 358+19= 377 שזה "שעו" עם הכולל שהוא "עשו" ומשם יוצאות כל התאוות השקריות שנולדו, לעמת זאת ההיפך הם האותיות המשכילות את האדם היהודי, התורה היא המחברת בכח האותיות,

שפעת החזירים בא ממעבדות בני אדם שפתחו ב"טעות" כמענה לצינים ופחים הצטננות,

אין הגנה להצטננות בתורה אלא אדם ישמור עצמו ועל חום וקור גופו,

אובמה שורשו אהליבמה שמעורבב נוצרים וערבים ואינו שייך ללבן הארמי, ולכן אינו שייך לאמריקה, אלא לנחש בעצמו , נחש תפקידו לכסות את האור כדי שמשיח לא יתגלה

ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך (משיח צדקנו) בישראל" מה הכוונה? הוא יְשׁוּפְךָ ראש ואתה תְשׁוּפֵנוּ עָקֵב מה התהליך מפגיעת הנחש בעקב אדה"ר

ועד היום ? כפות הרגליים הם עיקום האור הרוחני-כיצד? רק משיח יודע לישר את הנוּן שהוקשה ע"י הנחש, שכתוב "ויהי בּיְשׁוּרוּן מלך" "ישר נון", ואז הבינה מתגלה, ומי מפריע לתהליך הסוד הזה ? הארופאים והנצרות שמנסים לעקם את האור הזה שהוא מתחיל באור העינים, אמריקה-הם "ארמי עובד אבי" והוא רמאי ובתיקון יהיה מאיר, גילויים הוא חורבנם, הם עושים הכל כדי לקלקל את עם ישראל במה שקשור לראיה.

eXTReMe

eXTReMe Tracker