הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 14 באפר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שני, 14 באפריל 2008

*** 'PARASHAT 'METZORA - פרשת מצורע ***

Views

bs'd

'METZORA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"מצורע" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת מצורע:

המשך מפרשת תזריע, מהלכות לשון הרע, תהלכי תיקון ללשון הרע, עיצות להנצל מלשון הרע, המשיח יושב בין המצורעים- בתוך דור מצורע מה הכוונה?,

צרעת הכוונה צר-עת, תקנת המצורע, תהליך טהרת המצורע, למה ציפורים דווקא לטהרת מצורע?, מתי הצורך של אדם לדבר לשון הרע? וממה זה נובע?,

למה עץ ארז?, למה שני תולעת? , לעולם אדם ינהג במיצוע-כיצד?, למה בחר השם להשתבח במשה דווקא על ענוותנותו?, אדם השומע בזיונו-ישב וידום בזה נתקנת הענווה, היה "מן הנעלבים ולא מן העולבים", הנזקים של לשון הרע נראים קלים, רוב החורבן בעולם הוא מלשון הרע, מה הרעיון של תהליך הטהרה שעושה הכהן?, לשון הרע לא רק בדיבור אלא גם בכתיבה וכמובן אם זה בפרהסיא, אוזן יד ורגל מתחברים ללשון הרע ובגלל זה תהליך הטהרה הוא דרך איברים אלו, למה בעזרת שמן והקשר ל "שם טוב", יש מצבים בהם גירושין פרוד והרס משפחות נגרם בקלות ממילים בודדות ר"ל, בלעם הוא בסוד בולע-עם בדיבורו, הזוהמה שהטיל הנחש על חוה הוא לשון הרע, מהרח"ו בשער פסח מדבר על סוד פסח שהוא פה שח, החטא הוא זה שמייסר, הסוד של פרעה שבא בגלגול הנחש, כל יציאת מצרים ופסח הוא תיקון הפה כדי שיהיה משיח שהוא משיח בפיו, דור הזה הוא דור העקב מה הכוונה עקב?, המשיח נקרא "חיים" כי חיים ניתנים לאדם השומר על פיהו ולשונו ושח בדברי תורה, למה המצורע צריך להוריד שערותיו?, החשיבות של זקן, הסוד של האור הרוחני שנכנס דרך השערות, ההבדל בין שערות גוף לשיער הזקן, האור הרוחני שהתהפך לעור בזמן החטא של אדה"ר, אור מקיף תפקידו לזכך כיצד?, שם טוב, טוב יותר משמן טוב-כיצד?, אדם בפיו יכול לאבד כל הטוב שבנה ברגע קט בגלל לשון הרע, צרעת נולדת ומתחלת במחשבה ע"פ בחירתו טוב ורע ע"פ "עץ חיים", הרצון הוא דבר גדול מאוד וצריך לדעת איך לבנות אותו-איך?, כשיש צרעת מתקנים כלי למה הכוונה?, חיי המציאות והתורה מתקנת את הצרעת-כיצד?, שם טוב ושם רע לפי הקבלה מהם?, הפרדת הצרעת מהאדם בפנימיות, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר"-מה הכוונה?, טומאת לשון הרע היא קשה ומצריכה תשובה יתרה ויותר מכך רק המוות מנקה מהטומאה הזו של לשון הרע בצורה מוחלטת, אדם ירגיל עצמו "סור מרע ועשה טוב", אם אדם פגש מישהו רע זה לא מקרה הכל הולך לפי הרצונות במחשבה "לא סתם הלך העורב אצל הזרזיר", מרים קיבלה צרעת-רק מאבק לשון הרע-איך ייתכן?, ק"ו שהמדבר לשון הרע מוחלטת שמקבל נגע במקום עונג, מה הכוונה נגע בפנימיות?, מחלת הסרטן של הדור הזה מאוד דומה לצרעת בפנימיות וניתן להרפא ממנה ע"י קבלה שלא לדבר לשון הרע ולא לקבל לשון הרע, עדיף כל נזק בעולם הזה ולא בושה כתוצאה מלשון הרע בעולם הרוחני, אדם לא יגמד עוון לשון הרע מול עוונות שמהם הוא מקפיד כמו להנצל מאש, לשון הרע ועוד על צדיקים חמור פי כמה וכמה והנגע יכול להגיע עד לדורות על המדברים והמקבלים ראיה מדוד המלך. "אדם יעשה תשובה יום אחד לפני".........(ההמשך של הפסוק כבר תלוי בו ובבחירה שלו!!)


eXTReMe

eXTReMe Tracker