הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 2 בינו׳ 2013

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 2 בינואר 2013

תיקון היסוד התשע"ג

Views
בס"ד
תיקון היסוד התשע"ג

תיקון היסוד בישיבת "זוהר הרקיע" עם הרב שמעון דהן,
סוקולוב 14 רמת גן, ימי חמישי בשעה 12:00
ייערך במשך 6 שבועות וכל שבוע תיקון אחר. (תאריכים למטה)

פרשת שמות, יום ה', בשעה 12:00 תיקון היסוד על שז"ל

פרשת וארא, יום ה', בשעה 12:00 תיקון היסוד "על נידה"

פרשת בא, יום ה', בשעה 12:00 תיקון היסוד על "אשת איש"

פרשת בשלח, יום ה', בשעה 12:00 תיקון היסוד על "זכור"

פרשת יתרו, יום ה', בשעה 12:00, תיקון היסוד על "גויה"

פרשת משפטים 7.2.2013 , יום ה', חתימה של השובבים, נסיעה לחרמון ולרשבי,
תיקון היסוד וכרת על הכל, כולל עבור נשים שבצעו הפלות.
למעוניינים נא להרשם בזמן!! מספר מקומות מוגבל!!

גברים/נשים, שרוצים לבצע פדיון תענית בכסף,
הרשמה והשתתפות לנסיעה בחתימת השובבים יפנו:
  052-2521030 יעקב
  050-5484111 גיא

פרשת "שמות"
   3/1/2013
יום ה', 12:00
: תיקון היסוד על שז"ל.
פרשת "וארא"
 10/1/2013
יום ה', 12:00
: תיקון היסוד על נידה.
פרשת "בא"
17/1/2013 
יום ה', 12:00
: תיקון היסוד על אשת איש.
פרשת "בשלח"
24/1/2013 
יום ה', 12:00
: תיקון היסוד על זכור.
הפרשת "יתרו"

31/1/2013 
יום ה', 12:00
: תיקון היסוד על גויה.
פרשת "משפטים"
7/2/2013
יום ה', כל היום
: חתימה של שובב"ים, נסיעה לחרמון ולרשב"י. תיקון היסוד וכרת על הכול, כולל נשים שבצעו הפלות.להלן מס' הבהרות בנושא התיקונים :


1. מי שקשה עליו תעניות כמו שנקבע ופודה תענית בכסף. המחיר לכל
תיקון ותיקון בנפרד הוא 180 ₪.

2. מי שרוצה לבוא ולהשתתף בתיקון היסוד ולמשל עובד על תיקון שז"ל
ביום שבו עושים תיקון היסוד על גויה, אין זה מעכב!! 
יכול לבוא
ולהשתתף בתיקון היסוד כרגיל לפי איך שבוחר.
3. גברים/נשים, שרוצים לבצע פדיון תענית בכסף,
הרשמה והשתתפות בחתימת השובבים יפנו:
  052-2521030 יעקב
  050-5484111 גיא


יש לקבל התענית ביום רביעי במנחה, כמו כן, טוב לעשות התיקון בטלית ותפילין.

הרב שמעון דהן - פרשת שמות ומוהרן התשע״ג

Views

eXTReMe

eXTReMe Tracker