הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 9 בספט׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 9 בספטמבר 2009

*** PARASHAT "NITZAVIM-VA'YELECH"

Views

bs'd

"NITZAVIM-VA'YELECH'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "נצבים-וילך" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן


פרשת נצבים-וילך :

כינוס העם, האזהרות שמזהיר משה, הרמז לעולם הנשמות, בריאת העולם,

הולדת אדם הראשון, המיוחדות של כ"ה באלול, העולם הרוחני, מה הקשר אלה שישנם פה עמנו ואלה שאינם פה אתנו היום, הכוונה "וילך משה", העברת ההנגה ליהושע, מיהם משה ויהושע בקבלה?

"אתם נצבים" אותיות "אמת" נצבים הכוונה בדומה למלאכים,

מי עומד ומי יושב בעולם הרוחני?

גן עדן תחתון מה עושים שם?

לפני ה' נלכה מול אחרי ה' נלכה סוד פנים ואחור, הסבר.

סדר העם והלבשתו הרוחנית בעולמות,

מה יש שמשה מזהיר כ"כ מעבודה זרה?

מה הקשר בין הדור הזה לעבודה זרה שבגללה מובטחת הסתרת פנים?

אי אפשר לעבוד את השם רק ברגש ללא מעשה, "אם בשרירות לבי אלך"...

רק כשיודעים את השם אפשר לעבוד אותו, "דע את השם אלוקיך ועובדהו"

עבודת השם מתחילה מאמת, תורת אמת, מתחילים בהעמדת העולמות,

שהם 4 מדרגות גבוהות, בסוד שם "הויה" הסבר.

מחשבה עובדת עם ציור או דמיון או קדושה.

עיקר עבודת השם בקבלה היא במחשבה.

אין צור כאלוקינו- אין צייר כאלוקינו.

"ביד הנביאים אדמה" מה הכוונה?

לפעמים לא מצליחים להדבק עם השם במחשבה אל ייאוש.

לפעמים עבודת השם היא גם בבלבול.

כל שם של הקב"ה מראה הנהגה מסויימת של השם.

כל יום הקב"ה משנה את לבושיו (העולמות)

מה הכוונה "על כן עלמות אהבוך" ?

איך יודעים לבחור בחיים?

השם חי בעולמות שהאדם בונה בעבודתו הרוחנית.

מה בונה את העולמות תפילה.

כ"ה באלול והחיבור לנצבים-וילך:

למה החליט השם לברוא בכ"ה באלול

העולם הזה נברא קודם רוחני ב י"ז האלול

השם ברא גבולות בעולם, ההבדל בין השם לשאר הרוחניות,

מידות נקראים מלכים ונתחמו בגבולות של בני אדם.

דרום - חסד

צפון - גבורה

מזרח - קדושה

מערב - הנקבה הרוחנית ששם גודלת

מעלה- נצח נק ' שתוקנה ע"י עולם התשובה

מטה הוד , בסוד דוד- דוי כל היום דוה

יסוד ומלכות סוד שבת

הנק' האמצעית שמאחורי חזה הזכר הרוחני ששם נגדלת.

עיצה שהראש תמיד יהיה מורם ולא כלפי מטה.

7 ימי השבוע כנגד המידות כאמור לעיל.

בורא עולם רצה מידה אחת אלא שהמלך שמלך נשבר והשאר בעקבותיו.

המוות שהיה בעולם הרוחני בסוד תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.

היווצרות טוב רע חיים ומוות.

י"ז כ"ה, היה תוהו...בכ"ה החליט השם לתקן העולם הרוחני.

ואז החל מעשה בראשית על פי המידות הללו של

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות, עפ"י ימות השבוע.

ההסבר לכל מידה ומידה.

כל הימים יש בהם "ש" חוץ מיום רביעי מה ההסבר לכך לפי ספר היצירה?

יום רביעי הוא יום העיבור הרוחני.

ליל רביעי הוא תמיד מסוכן ללכת יחידי.

המאורות נחסרו ביום הרביעי בסוד "לכי ומעטי את עצמך".

כל דבר שהוא בסוד 3 קוים יש לו חזקה.

שבת מלשון הולדה ועיבור בשבת יכול להביא נשמות קדושות מאוד.

יום שישי להזהר מהפרעות רוחניות.

האישה אחראית על הברור שעושה הנקבה הרוחנית ועל כן צריכה הגנה ושמירה.

ימי התיקון בשבוע והתהליך בבריאה.

למה השם ברא עולמו ותקנם בזכר ונקבה ?

התכלית היא פריה ורביה.

ביום הרביעי נבראו הזכר והנקבה שווים למה?

האיזון וההתאמה רציונליים בין בני זוג.

לעתיד השם הבטיח להחזיר את השוויון בין הזכר לנקבה.

הולדת אדה"ר ביום השישי

ש אחד של הזכר, ש אחד כנגד הנקבה, י כנגד אבא, י כנגד אמא.

חטא אדה"ר, בערב רוה"ש.

למה השם הפיל תרדמה על האדם כדי להביא לו את הנקבה שלו ?

כל מי ששתה יין בתורה השתכר חוץ מיצחק אבינו מה העניין?

סוד היין שהביא חורבן.

כל הסודות הם בלילה.

מה קרה בפועל בחורבן הרוחני ?

כיום בחושך של היום ניתן לגלות את האור של הקב"ה איך לעשות זאת?

סגולת כ"ה באלול מלשון חכמים והחיד"א (מסגולת לשמירה כל השנה).

הנשמה בהלוואה לעשות איתה טוב.

עיצות לשכנע את השם לזכות בדין.

הרווח הכי גדול ליהודי מהו? לדעת את השם ומה שהוא צופן לך.

ההגנות הכי טובות לשנה הבאה.

סוכות הבא בקרוב יתכן שזה יהיה ממש יד על ההדק – לפני כפתור השמדה.

eXTReMe

eXTReMe Tracker