הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: ***PARASHAT 'VA'YETZE'

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 21 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YETZE'

Views

bs'd

'VA'YETZE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויצא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מענייני פרשת ויצא:

רבקה מבקשת מיעקב ללכת לבית מולדתה שיברח מפני עשו וימצא שם זיווגו,

חלום יעקב, הבקשות של יעקב מהשם לחם ובגד ?! , מה הכוונה "ויגפע במקום ההוא" ?, תפילת ערבית כנגד יעקב אבינו,

התנועות של צדיקים בעלי ערך וחשיבות, סוד הבאר, מיהם ? , במה היה יעקב אבינו חזק ואיפה למדים זאת? ,

יעקב עובד אצל לבן, הרקע של לבן מיהו?, השפע של לבן בזכות יעקב ללמד שהשפע בעולם הוא בזכות הצדיקים,

הצניעות של יעקב שנלמדת מהחלפת רחל בלאה כפי שרימה אותו לבן, הצניעות של האמהות, העבודה של יעקב אצל לבן בעבור נשיו, השבטים שנולדו מרחל ולאה והסוד שמיצגים שמם, מה עניין הדודאים? , החשיבות של פריה ורביה בעיני האמהות, הכעס של יעקב על רחל שפונה אליו בשל עקרותה, איך רחל הצליחה ללדת?, סוד השכר והעבודה של יעקב אבינו אצל לבן, הבריחה של יעקב מלבן, מדוע גנבה רחל את התרפים, למה עשו לא זכה להתחתן עם לאה? ,

סוד הצאן:עקודים נקודים וברודים-סוד העולמות הרוחניים, סוד הכבשים-צאן עמי שהם ניצוצות הקדושה, הפרשה מרמזת על הולדת משיח צדקנו כיצד? , סוד השמות כיצד ניתן לאדם? , שמות המשפחה נקבעו רק בדורות האחרונים בעיקר לפי שמות בעלי המקצוע

אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker