הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: ***PARASHAT "HA'AZINU"

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 בספטמבר 2007

***PARASHAT "HA'AZINU"

Views
bs'd


PARASHAT 'HA'AZINU' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "האזינו" להורדה/האזנה לחץ כאן

מענייני הפרשה: האזינו, שבת שירה, תוכחה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים ע"י משה, יש הבדל בין הושע הנביא לבין משה רבנו בהעמדת התוכחה, מה ההבדל בין שמיעה להאזנה , משה היה קרוב לשמים ורחוק להמארץ לעמת הושע שהיה קרוב לארץ ורחוק מהשמים, משה פותח בדיבור חזק את התוכחה, מה ההבדל בין גשם לטל המוזכרים בפרשה, מה עניין הדיבור שעם ישראל מבקש גשם ובורא עולם עונה להם שיבקשו טל ע"פ ר' יהונתן אייבשיץ, למה תשובה קשורה לטל וגשם, גאולה תמיד תהיה גאולה (בין אם תהיה תשובה או לא) לעם ישראל למען שמו כמו שכתוב ביחזקאל, אם כך למה צריך את רוה"ש וכל המשפטים והדינים? , יש להבין עניין החתימות לחיים שיש אצל הקב"ה, מה עניין "הכתיבה" שהשם "כותב" , מה בין כתיבה לחתימה? , מה בין רוה"ש לשאר השנה כולה? ראש השנה הוא ראש ושורש, תרכיז של השנה כולה ושאר השנה הוא הגוף והענפים המסתעפים ממנו, אדם יכול לשנות גיזרה, אין מציאות להבין עומק המשפט של השם יתברך אלא מה שגילו לנו חכמים מהכתובים, המשפט שעשתה שרה לאברהם, השם שופט "באשר הוא שם" ולמה הכוונה באשר הוא שם? , משפט הבנוניים עד יוה"כ, בזמן תשובה אדם נחשב צדיק גמור וזה מה שעשה ישמעאל כשנזרק בשיחים, וגם עשה תשובה באחריתו, אדם ישפוט עצמו תחילה, קצת מדרכי המשפט של השם? קבלת ייסורים לפני רוה"ש? כפרת עוונות לא לבעוט, סוד איוב ואברהם אבינו, אברהם הוא סוד הנשמה שמגלה את השם יתברך, איוב הוא סוד הגוף שבא לתקן חטא תרח אבי אברהם שרצה לטמא את הנשמה שהיא אברהם, ההבדל בין רע לרשע, מהי תקנת הגוף? היכן קבור משה רבנו? מהם הייסורים וכיצד מצדיקים את הדין? כיצד מתלבשת הרוחניות בגוף? שוב יום אחד לפני מתתך-מקבל חיים, לאדם יש תוכנית אבל גם לשם יש תוכנית ולא תמיד יוצא מה שהאדם מתכנן, סוד הפסוק "הם קנאוני בלא אל ואני אקנאם בלא עם" זה הדור האחרון לפני המשיח יהיה אתנו "עם" שהוא לא עם והוא ירגיז אותנו ואי אפשר לבוא איתו למו"מ וכל זה בגלל שלא מקיימים רצון השם, אלפי טילים נחתו על שדרות ומלא ניסים וביום אחד לפני רוה"ש פתאום טיל אחד זורע נזק והרס גדול בנפש, רשום "ישוב ורפא לו" , כל אחד ילך ישר עם השם יתברך ויחשוב מה לבקש ולהתפלל ויעשה חרטה ותשובה שלמה ולאן שרוצה לילך מוליכין אותו.

אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker