הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** 'PARASHAT 'KORACH - פרשת קורח ***

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 2 ביולי 2008

*** 'PARASHAT 'KORACH - פרשת קורח ***

Views

bs'd


PARASHAT 'KORACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"קורח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת קרח:

המשך התגברות לשון הרע בפרשה זו, המחלוקת בפשט, קורח תוהה מה פתאום משה ואהרן מתבדלים מעם ישראל בקדושתם?!, קרח חולק על כהונת אהרן, וכן על מצוותיו של משה שאותן נותן, המחלוקת לדעתו של קרח לענין הציצית, משה משיב לקרח "בקר ויודע ה' את אשר לו"- השם יכריע במחלוקת, אם המחלוקת היא על מהות התורה היכן היא כפירתו של קרח שאמר "כולם קדושים" ? ,

גם אשת קרח היתה מעורבת במחלוקת "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת תהרסנה", אשת און הצילה אותו מהמחלוקת כיצד עשתה זאת?, "מחלוקת" הם אותיות "חלק מת" שאין בהם רווח, מחלוקת של בית הלל ובית שמאי להבדיל,

ר' נחמן מברסלב כותב שיש מחלוקת כדי להרים את הצדיק, למרות אזהרותיו של משה קרח מתעקש בצדקתו ועל כן יצאה אש ואכלה את קרח ועדתו, משה מגביר את הדין על קרח ועדתו מה הענין ? , כל מה שבא לקרר את עם ישראל מהתורה זו אכזריות ואין לרחם על כך, הנס שקרה שהאדמה בלעה רק מקרח ועדתו.

הפנימיות בענין הציצית והשיער בקשר למחלוקת:

באדם 5 חלקי רוחניות נרנח"י- נפש רוח נשמה ומקיפים שהם חיה ויחידה,

קרח הוא סוד החוורתא שהיא הלבנונית העליונה סוד רבי עקיבא שהיה קרח,

המחלוקת היא אם הציצית הבנויה משיער לבין קרח שהוא שורש יותר גבוה מהציצית שראה ברוח קדשו שממנו עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול לפחות כמשה אם לא יותר ממנו אך היכן היתה טעותו?, משה רמז לקרח שרק ב"בוקר" קרח יצדק "בקר ויודע ה' את אשר לו" במחלוקתו וכי זמן המחלוקת שלו שאתה קרח בא בזמן "חושך" לעתיד הנהגתך לעולם הבא תהיה נכונה כרגע עם ישראל עדין לא יכל לקבל את דין הקדושה של קרח בכוונתו.

בכל מקום בגוף יש תחושה אולם בשערות אין תחושה וזה סוד ה"שעור" בעניין המלכים שמתו בעניין עולם התוהו ובוהו שהיה, ולכן אור השיער אם מגיעים לשורשו הוא מעניק הארה רוחנית לאדם, שיער הגוף סתום, שיער הזקן חלול (כצינורות דקים וחלולים), השיער נקרא מותרי המוחין והוא סוד ההגנה על האדם כפי שלמדים ממצות ציצית- כיצד? , מז"א לראות שערות הציצית ומתוך זה לזכור כל מצוות התורה?!?, טלית גדול וציצית קטן הגנה בפנימיות ובחיצוניות, ע"פ הקבלה ציצית קטן צריכה להיות על האדם כל הזמן, ציצית מלשון הצצה לאור הרוחני לשם יתברך, ציץ של כהן גדול מהו? והוא כנגד ציצית שהיא הנקבה הרוחנית, שבירת המלכים היתה בעניין "שעור" שהוא מידה ותיקונם הוא באותו עניין של "שיעור" וזה מה שחשב קורח שהעולם כבר נתקן בענין, קורח ממשיך דרכם של המרגלים, קורח כביכול שואל מה יש יותר מעולם הבא?! והתשובה שרמז לו משה, המדרגה שקורח לא הכיר, נשים שותפות לאור הרוחני הנקרא "חיה", הפרדת שערות הטלית לפני התפילה מה ענינה והקשר לשיער האדם שמורה עליו ועל אופיו וכו', עם שערות לא מתעסקים בלילה כדי לא לערב דין בדין, שערות התפילין לאיזה צורך?, חיוב ציצית רק בתנאי שיש ארבע כנפות בבגד, איך ציצית דומה למקוה ולסוכה?, בהמות ושערותיהם, למה יעקב איש חלק?, עשו נקרא עשוי מלשון שלא הגיע למעלתו ולכן הוא שעיר, יעקב עבד ויוסף מגלה את עבודתו של יעקב אצל לבן בדרך עשו עוצר את יעקב בסוד מאבק על הכתר שרשום "ויאבק איש עמו" יעקב כנגד מלאכו של עשו שאז קבל קבל ראש בסוד "לי ראש" - "ישראל".

סוד השערות שמתהפכות ללבן בזקנה והקשר לכתר, סוד "ויצץ ציץ ויגמלהו שקדים".

משיח מתגלה רק בגלל מצוה אחת שנשארה והיא שילוח הקן, ומשיח הוא סוד הכתר שמתגלה או בכתר לבן או בכתר שחור-דין לאומות ורחמים לעם ישראל כיצד?, הציצית מגינה מהדין הזה שקיים כיום, סוד "ופרוש עלינו סוכת שלומך" שהוא אור הגנה רוחני וקשור לציצית


אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker