הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** 'PARASHAT 'CHUKAT - פרשת חקת ***

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 2 ביולי 2008

*** 'PARASHAT 'CHUKAT - פרשת חקת ***

Views
bs'd


PARASHAT 'CHUKAT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"חקת" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת חקת:
פרה אדומה, מיתת אהרן ומרים, הפסקת המים לעם,
מיתוק הדינים הנלמדים בפרשה.
מה עושים עם הפרה האדומה כשמוצאים אחת כזו?, פירוט דיני פרה אדומה,
אדם טמא לא יכול להכנס לעולם הרוחני בקשר לאיסור לשימוש במלאכים,
מים בזכות מרים עוד פעם העם מתלונן, משה מצטוה לדבר לסלע-משה מכה,
אהרן לא נכנס לארץ-"יען לא הקדשתם אותי", מיתת אהרן קשה היה על העם.

פנימיות

מרים גימטריה "הפרה", שורש הדין ממתק את הדין-דוגמא בפרה האדומה חטא העגל נתקן בפרה אדומה שהיא שורש העגל, חטא העגל החזיר את הטומאה ואת הטומאה מסלקים ע"י האמא השורשית היא סוד הבינה בסוד
תבוא האמא ותנקה את מה שהבן מלכלך, טומאה מטהרה-לעמת טהרה מטומאה "מי יתן טמא מטהור לא אחד הוא", למצוות פרה אדומה אין היגיון והבנה ואפילו שלמה המלך אמר "אחכמה והיא רחוקה ממני"-מה הכוונה?, ככל שאתה מתקרב לשם החכמה מאירה-כיצד?, "פר" יורה על פירוד ודין, אותיות "םןץףך" והקשר ל"פר" שהם דינים, הטומאה נאחזת בדינים הללו,
הצורך בהזאה כדי להרחיק הטומאה בעניין נט"י, במרים גימטריה "הפרה" וגם אותיות "מים" שהם גם "מי מריבה", שורש ממתק שורש למה הכוונה?
נער בסוך ש"ך דינים הבאים מאותיות "םןץףך" שהם הדינים השורשיים שמיתוקם ע"י כ"ב אותיות, המוות הוא הדין הקשה של האדם בסוד המוות שמפריד 4 יסודות שהתחברו במערת במכפלה בקרית ארבע ששם קבורים 4 זוגות כולל אדה"ר שהם 4 יסודות שבטבע שמהם תולדות העולם,
"למוות תוצאות"-למה הכוונה?, מיתת הצדיקים לעמת אדם רגיל, וכפר אדמתו עמו-לרמז שיום המוות מכפר על הכל וזה הדבר הכי קשה לאדם שלא קיים מצוות להבדיל למי שדבק בתורה ובמצוות, למה לא רשום על מרים שמתה על פי השם?, מיתת מרים ואהרן לכפר על כל עם ישראל, "ירדתי לגני"-מהי הגינה ולמה הקב"ה יורד לגינה הזו?, לקיחת צדיקים לרוב היא למיתוק דינים, פרח הוא סוד הרפ"ח שאותו מעלה צדיק במיתתו-כיצד נעשה התהליך?, יש מצבים לאחר פטירה שנשמות חוזרות לקחת תפילות, מעשים טובים שנתקעו במשך חייהם.
איך קורה שהשם מדבר למשה אומר לו דבר לסלע ומשה מכה?, ואיך לומר על משה "יען לא האמנתם בי להקדישני"? , אם לדבר לסלע אז למה נצטווה לקחת גם מטה?!, כל התהליכים ממצרים הכל נעשה תחת מכות וכאן נסה הקב"ה להסביר למשה מדרגה חדשה ששם כבר לא צריך הכאה כהכנה לכניסה לא"י,
קדוש כנגד חכמה בינה ודעת שהוא בסוד יען לא האמנתם להקדישני-מה הקשר?, א-ד-נ-י היא הנקבה הרוחנית ונגדלת ע"י הגבורות, "תמו-ז" סוד מיתת שבעת המלכים בשל כך בתמוז גם מתחילים הדינים הקשים ויש שם במקביל לדינים האלה בבד בבד גם היכולת למתק אותם-מעשה ברב ושכנו, אדם ינהג לרוב "דום לה' והתחולל לו"-למה הכוונה?, אדם ירגיל עצמו למחול, עיצות למיתוק הדין, אודות מצוות שילוח הקן שהיא גורמת לגילוי משיח צדקנו אם עושים זאת כראוי-מעשה שהיה,
"האכזריות" כביכול במצוות שילוח הקן,
כל הפרשה באה לתקן "קח" של קורח, בסוד "קח" של "חקת", אות "תיו" היא דין קשה, ברית מילה ממתקת דין כמו פרה אדומה, "תולה ארץ על בלימה" ממתקת דיני ריב, ההבדל ריב ומריבה-נחש ונחושת.

כיום לעניין הפרשה הכנרת נחסרת-כשחסר מים יש דין חמור מאוד והשם מסביר בצורה פשוטה שאם אין מים אז ח"ו הכל מתחיל להתפורר כמו שכתוב בק"ש, הכנרת היא בסוד השכינה שהיא מתמעטת, דלק חסר, ואח"כ ציפיה ואיום לרעידת אדמה,
חשש לטילים שרמוזים בזוהר "נחשים מעופפים"
ששורפים בני אדם והדמיון הכי קרוב להם הוא טילים,
ואנחנו מאוימים מכל הכיוונים....אז מה נעשה?????!

מה עשה אז משה?- נצטווה לקחת נחש הנחושת הרים אותו על נס העם ראה את זה והתרפא והכוונה שעיני אדם מורמים כלפי שמים ויבינו "מי ברא אלה" (אותיות אלה-ים ברא) ודי לנו בהרהורי תשובה, חסדים ותפילות כיום למתק הדינים מעל עם ישראל, הכל אפשרי שיעשה השם וגם כנגד הטבע, יום ליום דינים גוברים מהממשל מהחינוך ובטבע סביבנו, עוג הוא סוד דין הקשה ומיתתו בברזל ומשה פחד ממנו בשל בריתו שמהל אותו אברהם אבינו גם הממשלה הזו מחזיקה כמו עוג וגם משיח חייב לבוא ולהפיל את הממשל הזה.

בחודשים אלו תמוז-אב אלו חודשי דין קשים ומיתוקם בדין קשה של הקדושה דוגמת ברית מילה כמו שנאמר, ודוגמת שילוח הקן, ישנם רמזים עבים שהולכים לקרות תהליכים בלתי הפיכים ולכן אדם עכשיו ימתק הדינים הללו ולא יבטח בבני אדם, ולא בכסף ומיני הבלים אלא ישא עיניו באמונה אל השם בריבוי תפילה ולימוד תורה.


אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker