הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** פרשת יתרו *** PARASHAT YITRO

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 11 בפברואר 2009

*** פרשת יתרו *** PARASHAT YITRO

Views

bs'd

"YITRO'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "יתרו" להאזנה/הורדה לחץ כאןבס"ד

עבוד מדברי שיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א על פרשת יתרו תשס"ט

פרשת יתרו הוא מעין לידת עם ישראל . פתיחה חדשה שנעשתה עם בקיעת ים-סוף ע"י יוסף , יו"ד סוף- סוף וקץ לשעבוד דאז. כמו"כ התחדשות כבחג השבועות וקבלת התורה. מועד זה הוא זמן מסוגל מאד לעשות התחלה חדשה בכל מגוון לימודי התורה.

יתרו זכה לפרשה על שמו על שום שיחד את שם ה' לעיני כל העולם ועשה ק"ה גדול .

הרבי מלובביץ אמר שזמן הברורים נגמר. אפשר לראות היום בשקיפות מהו רע ומהו טוב רק ע"י פתיחת הטלביזיה או עיון בעתונים . כעת הזמן ליחודים . ליחד כל דבר לש"ש , כי אם לא , כל מה שיש לנו יעלם , לא תהיה לו ממשות . אור הבורא ית' זה שמים וצריך לחבר הכל אליו .

הפרשה הקודמת מסתיימת במלחמת עמלק שנאמר "ויחלוש יהושע" שאמנם החליש את עמלק אך לא איבדו לתמיד... וה' נשבע להכריתו ולמחותו. כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור.

בפרשה זו אנו מקבלים את התורה . סמיכות העניינים של מחיית עמלת וקבלת התורה-היא היא התכלית !

יש לנו ראיה גם מפורים הקרב ובא שסוד נתינת התורה הוא לאחר המלחמה בהמן , עמלק, אשר לווה בצום וזעקה 3 ימים . כתוב קיבלו התורה וקיימוה ! חזרו לקבל כל התורה מחדש . מכאן, שכדי לקבל התורה צריך למחות קודם את עמלק.

ונעמוד כאן על שורש הנפשות הפועלות , יתרו ומשה :

אומר מהרח"ו: יתרו, טרם שנתן את צפורה למשה כבר גמר עם כל הע"ז והיה בחינת גר. החל לשמור שבע מצוות בני נח . אך מאחר וטרם היתה האומה הישראלית שה' פרש חסותו עליה במוצהר לעיני כל העמים – שכן עם ישראל במצרים היה אז בשלבי כינוס והתהוות – ויתרו, ולאחר ששמע שהקב"ה כבר פועל עמם בהבדלה מוחלטת ומראה השגחתו הצמודה ביציא"מ וקריע"ס , אז החליט להצטרף אליהם ולכן בא עם בתו ובניה.

ויאמר אל משה אני חותנך יתרו – ר"ת אחי . אני בא אליך אחי. אני בא לתקן את שפגעתי בך ומחזיר לך את התאומה שלך . יתרו הוא קין ומשה הוא הבל. מדוע חשק קין בתאומה הנוספת של הבל ? מסביר הליקוטי אמרים:

משה נולד מזיווג דאבא, קין מזיווג דאמא . נעשה זיווג בתוך אבא ונולדה נקבה ששייכת למשה/הבל. נעשה זיווג נוסף הפעם אבא לאמא ונולדה נקבה נוספת ולכן חשב קין שאם נולדה מאמא היא שייכת לו . כי קין נולד מזיווג בתוך אמא (ללא אבא) .

אך השייכות הראשונית של אבא בזווג אבא ואמא שייך למשה וכאן היתה טעותו של קין . לפי המדרש הבל רצה להרוג את קין כאשר פרצה ביניהם המריבה על האחות וחלוקת הארץ אך קין אמר לו אתה תצער את אבא והבל חדל. אז קם קין והרגו. במפגש הנוכחי ביניהם – יתרו/קין בא להשיב את התאומה למשה/הבל.

ננסה להבין עוד יותר את עמקות החשיבה והמוטיבציה של יתרו : רח"ו: כל עוד עם ישראל לא היה מוגדר, היה בהתהוות, להוציא את שבט לוי , עמרם ובניו - הם היחידים שליוו את רוח יעקב סבא בקיום התורה והמצוות .-

יתרו כהן מדין, היה אחד מבני הפלגשים של אברהם, מדיין שמו, שמסר להם מתנות, שמות טומאה והחכמה החיצונית העצומה הידועה כחכמת בני קדם. לא בכדי תופסת היא היום מקום נכבד ברפואה ובשאר תחומים מיסטיים (רוחניים לא מבוררים) . אי לכך, יתרו, שמצאצאי מדיין, הוא ראש החכמה , הגדול שבכולם – כהן מדין חותן – ר"ת חכ"ם וככזה עמד על האמת והתגייר לבד.

"וישמע יתרו" – שפעל עליו בחינת ונתת לעבדך לב שומע . מרגע שהתגייר הבין שעליו לעשות ג' תיקונין :

א. על שום שהיה כהן לכל הע"ז , שהקטיר לכל הכוכבים המזלות השמשות וכו' , ובזה פגם בכבודו של הקב"ה , שרק הוא לבדו בעל הניסים והנפלאות.

ב. הבין שמשה שלוח ה' ומלך על ישראל והוא חבשו בבית האסורים שבע שנים בביתו , עכשיו הכיר בגדולתו ששקול כנגד כל ישראל , מופתים וניסים נעשו על ידו ובגינו.

ג. על שום העצה שנתן לפרעה לשעבד ב"י ונעשתה להם רעה עקב כך . יתרו רצה לחזור בו אך פרעה לא קיבל ורבו ביניהם לכן נאלץ לברוח למדין.

עכשיו שראה כל העונשים שמקבלים המצרים ועמלק הבין שאם לא יתקן ויסתפח אל משה וקהלו כגר אמיתי – יקבל גם הוא עונשים ועל כן התחרט ועשה תשובה.

כל עוד לא בא בינות קהל ישראל נקרא כהן מדין שם שהוא גנאי לו . לאחר שהחזיר את צפורה, אשת משה לא כונה יותר בשם זה.

ישנה סברה שאומרת שמשה שלח לצפורה גט ממצרים , הא כיצד מביאה עכשיו יתרו למשה? אולי משה רוצה לשאת אשה מכובדת ממנה שלא בת כהן ע"ז ? סברה אחרת : כאשר משה חזר למצרים לגאול ישראל , פגש אותו אהרון והוא ששילח את צפורה . משה אהבה . אי לכך סבר יתרו שבעצם שמביאה אליו , משה יודה לו ויכופרו לו העוולות שעשה כלפיו.

"ויחד יתרו" נחדד עוד יותר את הראיה וההשגה בדבר יתרו :

בני הפלגשים של אברהם נמנים על זרעו של עמלק ויתרו בכללם . מדין אותיות מ-דין . גם בלעם ובלק מאותו אזור מ-דין.

עמלק הוא סוד השכל שאינו בקדושה . עמלק אותיות עמל –ק , עמל לקוף או עמל כקוף אחר בנ"א. זהו השכל של האדם שאינו מצד הקדושה.

השכל מורכב מחכמה בינה דעת, חב"ד, ומתחיל מפרעה , האמא של השכל בקליפה . לפרעה היו כידוע שלושה יועצים יתרו איוב ובלעם . יתרו חכמה , איוב-בינה, בלעם- דעת, לכן נאמר עליו יודע דעת עליון. פרעה חכך בשיכלו מה לעשות שעם ישראל הולך ומתעצם , כלומר, ישראל הם עם הארץ, השכל הפשוט , באם יתעלה לקדושה, יגבר עליו, על פרעה דס"א. במילים אחרות : מה יהיה אם כל הטבע יתעלה לקדושה עליונה, , מה שבימינו נחשבים האוניברסיטאות, המדע, המושתתים לרוב באי הכרת הבורא ית', אך אפשר ואפשר ע"י יגיעה מרובה כן להגיע בסופו לדעת דקדושה . הוא שחכך פרעה בדעתו בשכלו. יתרו- בחינת צד החכמה יעץ לו שישעבד אותם, הפעל אותם בחומר כדי שיזנחו את הדעת בכך לא יהיה להם סיכוי להגיע לדעת דקדושה.

מאחר ועם ישראל התרבה במאד מאד מאז אותה עצה, התיעץ שוב פרעה , (בינו לבינו) ועכשיו כיצד לחסלם . זה היה השלב בוא ברח יתרו אך איוב- חלק הבינה באותה עת, שתק ולכן לקה ביסורים . בינה ממנה מתערים הדינים, היסורים, הגבולות . בלעם – בחינת הדעת , סוד הגבורות הקשות, קטנות דמוחין , רשעות , מדת הדין הקשה . הוא הרשע שיעץ להשמיד את ישראל .

ואנו יודעים מה עלה לאיוב ובלעם.

יתרו כקין לשעבר בא לתקן תיקונו . משה כהבל תיקן את שהציץ בשכינה ופגם בדעת כאשר סר לראות את הסנה וכיסה פניו . דוקא בפעם זו לא היה צריך להסתיר פניו אלא להישיר פניו . הזדמנות פז שהחמיץ כי דוקא הקב"ה רצה שיתבונן בו. עכ"פ – תיקן. הבל = גימט. 37 . כדי לתקן קומה שלמה נצרך לתקן בעשר ספירות –37 X 10 = 370 – ש"ע . יתרו מחזיר את צפרה . אותיות צפר – גם בוקר –צפרא (הה"א/אלף נשמעת אך לא נכתבת) עולה גם 370 . ש"ע הם ה370 אורות שיתרו החזיר למשה/ הבל אותם החסיר ממנו בעת שהרגו . בזה נתתקן מרע"ה בסוד החכמה.

יתרו, הוא גם סוד הכתר ממנו באים הש"ע אורות , הולדת צפרה –צף אור – כלומר שהאור בא מיתרו, מהכתר, וניתן למשה עתה, מאחר והוא צריך לשימושו והתגלותו כמנהיג . המנהיג הקודם היה יתרו ... כהן מדין .

לכאורה תמוה ביותר איך הקב"ה רוקם זיווג בין קדושה לצד האחר . דבר זה נשגב מבינתנו . דמו בנפשותיכם שגדול הדור יתן בתו לבן האפפיור...

סברה אחרת לגבי יתרו ומשה : משה בחינת אמונה, יתרו בחינת ידיעה . אמונה ודאי גבוהה יותר מידיעה מפני שזו מוגבלת במידע. האמונה היא אינסופית , יכולה להרקיע שחקים . להיות חכם לאור ידיעה .....? לא חכמה להסתמך על עובדות כפי ששמע יתרו , מה שנעשה למצרים , המכות, קריע"ס, מלחמת עמלק – לעשות תשובה ברמת ידיעה אינה בעלת אותה איכות כמו מי שמאמין בכל ליבו ואז זוכה בהמשך שהידיעה תכלל גם באמונה . לכן משה ודאי שענק הוא לעין ערוך מיתרו . עם זאת יש לחבר בין האמונה לידיעה .

האמונה היא למעלה מהשכל. יתרו פעל על סמך שכלו, ועבודתו את הבורא הושתתה על בסיס זה . בעקרון, קשה מאד לאדם לפעול למעלה משכלו. המציאות מלמדת שאכן נכשלים רבות בכך, מהסיבה שקשה לעמוד בהשתדלות –העל הנוגדת את הטבע בד"כ.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלוקים !

עובד ע"י שי"ז

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם יו"ד ה"י (י-ה) בוא"ו ה"י (ו-ה) ביחודא שלים בשם כל ישראל.
הריני מקבל עלי אלהותו יתברך ואהבתו ויראתו, והריני ירא ממנו בגין דאיהו רב ושליט על כולא. וכולא קמיה כלא ו"מלוא כל הארץ כבודו".
והריני אוהבו שהכל מאיתו יתברך "לית שמאלא בהאי עתיקא (כתר,מקור), כולא ימינא" וכולו טוב ומטיב בתכלית הדיוק האמת והצדק
והריני בוחר להידמות לו וללכת בדרכיו ובהנהגותיו , כנאמר "קדושים תהיו כי קדוש אני י-ה-ו-ה אלוהיכם"
ואני מאמין , יודע ומאמין - "וידעת היום והשבות אל לבבך"
שי-ה-ו-ה הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" -
שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכמו שנאמר "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא" "ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית" ומהוום בכל רגע מאין ליש בחסדו הגדול יתברך.
והוא מניח העליונים ותחתונים ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, ועלי בפרט,
"וכמים הפנים אל הפנים", כן אהבתי המצומצמת לאהבתו האינסופית.
וגם נאמר, "בשבילי נברא העולם" "ולא נבראתי אלא לשמש את קוני" ,
הריני בראשית, מקבל עלי מלכותו, וממליכו על כל אבר ואבר וגיד וגיד מרמ"ח אברים ושס"ה גידים של גופי נפשי,רוחי ונשמתי,
והריני עבד לי-ה-ו-ה יתברך ," והווי הווי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי" לעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד
והוא ברחמיו יזכני לעבדו בלבב שלם ונפש חפצה, ולעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך, ולפעול בכל פעולה את כוונתה הראויה, ולמשוך אורות עליונים על כנסת ישראל, ועל נשמתי, עד גילויו לעיני כל חי,"ביום ההוא יהיה י-ה-ו-ה אחד ושמו אחד" בגאולה האמיתית והשלמה, במהרה, תיכף ומיד ממש,
אמן ואמן כן יהי רצון.


שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד
בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֵד
בָּרוּךְ יְהוָה לְעוֹלָם וָעֶד,אָמֵן וְאָמֵן.כְּאֵשׁ לֶהָבָה
חובר בעהי"ת החונן לאדם דעת
ע"י הצב"י סָרִיס יְהוָה יִשְׂחַק הַתָּמָר-בֶּן-יְהוּדָה, בֶּן-מֹשֶׁה,בֶּן-יְהוּדָה הַלֵּוִי.

וְהָיָה, כְּבֹא מֹשֶׁה הָאֹהֱלָה, יֵרֵד עַמּוּד הֶעָנָן, וְעָמַד פֶּתַח הָאֹהֶל וְדִבֶּר, עִם-מֹשֶׁה. (שמות ,פרק לג,ט)


למנצח בנגינות שיר חדש
לירושלים הבנויה.


וְיָעַל א-ד-נ-י אל יושבי בית ציון קדשך, מהר המור ישמע קול שופר, ביום דין ומשפט.
הריעו בקול רם השמיעו תרועות לפני מלך הכבוד כי בא לדון כל בשר מעשה פיו.השתחוו ,כירעו לפניו חסידיו עושי דברו שומרי שבתותיו מקדשי שביעית שמחי לבב אוהבי יי.ברכו את י-ה-ו-ה בקול רינה ושיר הודיה זמרו לו צאן מרעיתו בניו כורתי ברית אברהם חסידו,גדלוהו גומלי חסדים מצדיקי הרבים מאירי הפנים אהובֵי אבינו יצחק שֶׂה העקידה חביב אלהים.שורו וראו את יום יי הגדול והנפלא כי האור ימלא עצמותיכם ויחי לבבכם נכונה.זרח בחושך ראשכם ועטרת קדקדכם יהלל שם כבוד אלהי יעקב.מים רבים ישטפו אדמת גויים ורגליכם על ארץ זבת חלב ודבש תְרקדנה לפני יי.פיהם ימלא מים ופיותיכם יאמר שיר חדש לרומם הדר שם י-ה-ו-ה מלך מלכי המלכים עיניהם בבוץ תשקענה ואישונם בחול תכסנה ואתם עָם קדושי נפלאות יד אדון כל הארץ תראנה.בשר אברֵי גופם לחית השדה נתתים ודמם לזוחלי האדמה מתנתי ואתם שומרי תורתי ההולכים בנתיב משה נביאי אַל תִּירְאוּ מפני שיא הזוועה וגודש הרעה אשר שמתי בכל הגויים כי את שם
י-ה-ו-ה אלהי ישראל חרפו וְעַם בחירי ניאצו והיו לשממה ואתם בוטחי י-ה-ו-ה בשלום תצעדו.יען כי עבדתם את י-ה-ו-ה בשמחה וגידלתם שם אלהי אברהם,יצחק ויעקב אבותיכם ואמרתם אין לנו אלוה מבלעדי י-ה-ו-ה צבאות אשר נתן לנו תורת משה בהר סיני.ואתם יְדעתם כי אל רחום וחנון י-ה-ו-ה וגדל חסד ואמת,מרחם וסולח לכל השבים ותשובתם מקבל וכל חטא ילבין כי רוצה י-ה-ו-ה בטוב בניו ושמחתו בשובו אל הר קודשו.תקנו היטב כְּלֵי נגינתכם בְּנֵי לֵוִי,מיתחו מיתר אשר בנבליכם,צחצחו צלילכם וחצוצרותיכם בְּנֵי קְהָת,כיתבו שירי הלל לַי-ה-ו-ה בְּנֵי אָסָף כי בא אדון האדונים אלהי תפארת יעקוב אל היכלו וַיָּשֶׂם מלכי גויים בתחתיות עפר ונשיאי ארצות לאבק דרכים ואת חכמיהם יתן דשן לרגבים וּבְנֵי עַמָּם מאכל לדגת הים והנהר.גילו שומטי השמיטה וקוראי היובל כי שָׁב י-ה-ו-ה אל שדהו וארצו נתנה יבולה לזוכרי פקודיו.הללו כבוד גאון הוד שם אלהי דויד,שבחוהו נוגנים בתוף וחליל,רננו עַבְדֵי י-ה-ו-ה בקולות אהבת עולמים כי ישרים דרכיו וכל נתיבותיו פלאים.אמרות י-ה-ו-ה קדושה,ציווי א-ד-נ-י חיים,מעשיו הגיד לעַם סגולתו,בחר בו לנחול ארץ שבעת עמעמים עושי סטים ,לנתוץ פסיליהם ולשבר מצבותם להכרית אש זרה ולרשת נחלתם ולעשות חוקותיו ומשפטיו אשר נתן ביד משה עבדו למען יטב ויטיבו עד עולם לעולם.האזינו אחים דִבְרֵי אלהינו,ותשמע בת עמי מאמרי נביאנו.שבחי אחותי אלהי ישראל כי הוא אבינו יוצרנו לאלף דור ציוונו זָכַר שבועתו לִבְנֵי בָּנִים עַם עולי רגלים האומרים לקוצר עַשֵּׂר לַלֵּוִי ותן לֶקֶט לאביון ,שִׁכְחָה ליתום ולאלמנה.אשרי האיש לאל עליון נשא קולו ושם י-ה-ו-ה לְנֵצַח נְצָחִים נשבע.נפשו בתהלות י-ה-ו-ה בַּטֻחַה וְאֶל מְשִׁיחוֹ קִוָה,בדרך צדיקים בחר ואת אורם דר,עינו נתן בתורת י-ה-ו-ה ובריתו שמר בקודש.ישא ברכה ושלום מחסהו ודבר גדולת א-ד-נ-י הודיע ברבים.רגליו כאייל נאוו,לדך עֵזְרוֹ ובצדקה בסתר הטיבה ידו.רוחו לְאֵל בָּרוּךְ צמאה ולא פחד ביום מוות.

יה אדיר קדוש ומרומם בכל העולמות מברך אנשי תשובה מהולל בפי שבים שבורי לבב.גדולתך אספרנה בכל עת ומקום כי אתה מושיעי,מגיני,מצילי,נותן מזוני ,מלביש מערומיי,מבין מחשבותיי,מוליך רגליי אל מצוותיך,מחיש צעדיי למקום קודשך,מחפה חיי ואורך ימיי,מסתירני מאוייבים ומקטרג,מרפא תחלואי נפשי,מעודד רוחי בזמן משבר,מחייה נשמתי בכל רגע ועת,משביר כל מחסור בלי די ושובר עצמות שוטני.
אתה י-ה-ו-ה אלהי הינך משפחתי ואהבת חיי,ממך הטוב והטובה.תורתך נעשה ונשמע ודבריך תנחנובמדבריות הבלי עולם.אבי זרע מולידי החרימני ואמי רחם נושאתי התעלמה ממני.אחי שארי סר מאיתי ואחותי כיחשה לקיומי.חבריי ורעיי פשטו בגדיי מעליי אמרו דברי כזב ובליעל,זממו לבוז בז להכחידני מעימך,כל תעלוליהם הפרת אלהי י-ה-ו-ה מעוזי צור ישועתי.מבטך לא הפנת מעימדי,נשארת לעזרני,להושיבני בתוככי משכנך על אף כאביי ויסוריי,ליטפתני,שימחתני,זיככתני היותי לך,אודך בוראי ,יוצרי,עושי הנופח ומשמר נשמתי בקרבי.עשני כלי ראוי לעבדך,להיות משרתך,הדום לרגליך,שימני כחותם על כתבי צוויך,אוויר בתוך ארמונך.
רצה י-ה-ו-ה תפילתי,קח נא מנחות לשוני ושפתיי ירננוך כי אתה מלכי אדוני ומלכותך מלכות כל העולמים ממשלתך עדי עד ריבון הכל.

הנני,אבי אֵלִי מוכן לעשות רצונך ומוצא פיך.הנני נושא כליך,לחמי מצוותיך,תורתך אור נתיבתי,ברוכים מעשייך כולם בחכמה רבה כיסית,עין לא תשורך.רב אמן נשגב על כל יצירותיך,אציל האצילים מציל עבדיו מיד פורעים,קורע ים לגזרים,מעביר בני מדבר נהר איתנים,מכה מלכי גויים,לחם שמים שלח לרעבים.מוציא מים חיים מתוך צורים,שם אותות ומופתים בבני חם,שיקע חילם במעמקים.בכורותיהם המית ובחיפזון בני ישראל הוציא לחופשי למען יעבדוהו לעולמים.

כתר תורה משוש לכל החיים לומדיה מאושרים,תומכיה שמחים ,אבות וגם בנים ירקדו לפניה כל יום ביומו עליה חולמים,תגים ואותיות טעמים ונקודות לטנא מכניסים.תורת י-ה-ו-ה מחייה מתים,צדיקים גדולים וגם קטנים אותה מקדשים ועליה למות מוכנים.הדבקים בה כולם חיים,ברוך משה נביאנו איש האלהים,קדוש עליון עלה למרומים, תורת אמת הביא לנו מן העליונים.
מלך יושב על כסא רחמים בורא כל הנבראים,מבדיל בין מים למים כונס לימים צבאות ביום דין בבואו לשפוט עמים וחיל גויים.ישחקם דק על ניאצו שם אלהים חיים ועַם ישראל יזכה לחיי עולמים.זכור ושמור ציווה בנים וגם אבות,יום שבתון אין לשכוח מקדשה בשמחה ישמרהו י-ה-ו-ה בכל הכוח.השבת במלכות אל שדי מעלת הניחוח,שירו לַי-ה-ו-ה תודה ביום מנוח.

ברוך י-ה-ו-ה ושלום שמך מלך קדוש רם ונישא,שבת סגולה יהלום בראש כתר מלכותך,אוצר גנזיך מתנת פלאות נתת לעַם אומרי שבח תהלתך.ברית בין הבתרים עִם אבינו החסיד אברהם עשית להביא עַם עבדים אל ארץ שופעת תמרים וזיתים,רימונים ,חיטים ותאנים.הבטחתך קיימת לדורות הילדים,שלח נא גואל משיח צידקנו ליהודים אליך אנו מפללים.רעות רבות את עמך ישראל היכית ביד צרים וצוררים,חטאנו לך יושב רקיעים,הנה עת הזמיר הגיע מחל לנו כי אנו מצטערים,קבל תשובתנו אבינו,מלך שומע תחנונים.

אלהינו,בורא מעשה בראשית לך אמונים אנחנו נשבעים בני יעקוב הקדושים,כוהנים לך קורבנות מקריבים ולויים לך שרים ומנגנים,עשה נא ונזכה לעלות שוב ברגלים ומועדים למכון שבתך מקדש אלהים.מה רבו מעשיך אל-חי העולמים ,בין דפי ספרים שוכנים יצורים זעירים לך מספרים למי ועל מה כותבים סופרים ומשוררים.לך השבח אלהים חיים ולך התהילה והתפארת ,בך שמנו מבטחנו למשמרת אלהי אבותינו הקדושים.על ראש ההרים מאסו אבן הבנים,בית מקדש בנה לך שלמה המלך חכם מכל אנשים,לעבדך באמת ובתמים.חטאנו לפניך בעוונותינו הרבים,שלחת נביאים ומגידים לרכך עורפנו ולהשיב לב חוטאים קשים.

מקבל שבים ומתחרטים,סלח נא לנו ולדורות קודמים,הסר נא כל נגע וחולאים ונטע בנו לב בשר טהור ורוח נכונה חדש בקרבנו יושב הכרובים.הפר עצת אוייבים והשמידם ללא רחמים.ממשלתך בכל משלה ודרכיך לא נדע רק אתה יודע נתיב אניות ודרך עלם בעלמה ומעוף נשרים.נכלם מוכה תימהון עבדך כי אייך אוכל רוב גדולתך לתאר חוכמתך אין איש ישכיל,נורא אתה מלך ראשון וקדמון לכל דברים.תודה על תורתך ולשמך אקרא כה לחי , מלכי, מלך חי העולמים.


שלחת לנו את מֹשֶׁה, עָנָו מכל אדם ,הרועה הנאמן גואלנו המיוחד ולא שמענו לדבריו ובגללנו לא נכנס לארץ הבחירה.סלח לנו מלך העולם,הקם במהרה את נביאנו לתחיה לכפר עוונותינו כלפיו וביחד נשיר לך שיר חדש להמליך אותך למלך לעולמי עד לומר זה אלי מקור כל הנבראים,לכרוע ברך ולהשתחוות לאלהינו י-ה-ו-ה לעשות רצונך בשמחה ובאהבה ליראה את שם יה מלך מלכי המלכים .אתה גדול מכל גדולה,משבר הרים והופכם לחלוקי נחלים,מחולל ימים ומרקידם כאיילים,מכניע כובשים ביד חלשים וחֵלכָּאִים,כוכבי רקיעים לך משתחווים בעולמות עליונים לך משוררים אליך צדיקים ונביאים ובני אלהים בגיל ורעדה דבריך עושים,בשירה חדשה אותך מהללים,חיות הקודש והאופנים,לך השכינה מרקדת בשמחה ,לך המלוכה והגדולה מלכנו עושה מעשה בראשית.

הללו-יה ליושב מרומים לפניך עוברים ברון מלאכים,כסאך מעטרים אבותינו הטהורים,חן אימהותינו הַזָכּוֹת רק אתה יכול לראות,השמים מספרים כבודך אתה המלך אלהים.ביום בראת שמים וארץ וכל צבאם, היללוך עצים ובעלי כנף,חיות קטנות וגדולות בקול צהלה ושירת נעימים.והיום הזה עָשֵׂנִי נא ברצונך זמיר בהיכל קדשך,לזמר לכבודך ולהודות ולהדר פועלך וחכמת יצירותיך,לשבח גדולת מלכותך,לשעשעך ביום הולדת ארץ טובך.הדבקים בַּי-ה-ו-ה חיים כולם היום ואוהביך שומרי מצוותיך לעולם יהללו שמך אֱלֹהַי.
בְּרִיאָתֶּךָ כולה בחכמה עשית וכל חכמי עולם לא יבינו נתיבותיך ,סודותיך פלאים.

החפץ חיים בתורתך ידבק ובשמך יקרא כל ימי חייו.הראת כבודך לעָנָו בנקרת הצור,בסנה אש גִּלִּיתַ שמך למשה נביא האמת גואל הָעָם.הראיתנו כבודך בהר סיני וקולך שמענו,אָנֹכִי י-ה-ו-ה אלהיך.בחרת לך את אהרון לכהן גדול לשרתך במשכן קדשך,נתת ברית שלום לפנחס ולזרעו עד עולם.רוב טובך צפנת ליראיך,אף לדויד משיחך לא גִּלִּיתַ,רק ללבך סיפרת ונצורות פיך שמרת,אין עוד מלבדך מלך כביר נודעות.

אֵלִיָּה הַנָּבִיא בקול גדול קרא אליך ועל הכרמל שם קדשך הפליאת.עובדי עבודה זרה באש חמתך כילית ועם תועי לבב ניקית,חזרו לכור מחצבתך ויחד אמרו בפה מלא יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים,יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, ואותו על סוסי אש הֶעֱלִיתָ.

הואלת לקבל חוטאים השבים מחטאיהם ובדרך תורתך בוחרים,משיב רשעים מרשעתם זוכה לנשיקתך ודיוקנו עומד לעד לפניך,לעולם שבחֵי י-ה-ו-ה אגידה, ארוצה לספר לאחיי מאמרי פיך.

לשומרי שבת הנחלת מנוחה,מעט מחיי עולם הבא רואים בשלווה.בקול רינה יאמרו לך שירה ביום צהלה לקדשך,ביום שמחה שבת המלכה מקור הברכה.

הִלְבִּישַׁנִי בגדי ישע,יגל לבבי בַּי-ה-ו-ה ,ששתי ביום קודש להודות בשירים תהילתך,ושלום תוליכני.הנני אוהב שמך ,מצרות דרכי הבלים תשמרני וידך תנחני ותגונני,אין עוד מלבדך אלהיי אבי מלכי שמרני בצל כנפיך.

יום י-ה-ו-ה הנה זה בא,יום שחור משחור לכל מכחישי שמו,יום אורה לשומרי בריתו ואוהבי מלכותו.יִדַּמּוּ בוגדים וקולם לא ישמע לעולמי עד,במקהלות ישרים נהלל יה הללו יה.

רם ונישא יי וכל חסידיך לך יגידו תהילות,להודות לך על כל מעשיך ורוב טובך שנתת לנו כי אתה יי טוב ומטיב,רוצה בטובת יראיך,האומרים ביראה ובשמחה שם קדשך.

דברי תורתך ביד משה עבדך מסרת,ולנו עַם בחירתך ציוויתנו לשמרה ולעשותה קבעת.משיח בן דויד בקרוב תשלח אמרת,עַם יִשְׂרָאֵל כבר קיבצת,דבריך אמת,דעתך לא חיסרת.

עומדים אנו לפניך בחִיל ורעדה,ביום דין וצדקה קבל תפילתנו מלך רחמן אוהב שבי ציון וגולי יהודה,כי אין לנו אב סלחן רק אתה,ממך החיים והאהבה.

משיח צדק הנה זה בא,בנך יחידך ישראל בשיר ורינה אותך שנות אלפיים ציפה.אור יי זוהר חיינו נשמת כל חי,עשנו זכאים ביום יקרא, הנני כאן.

ו-י-ה-ו-ה יאסוף כל שבור לב ועזוב ומדוכא ביום גאולה,ממעמקים שמע תפילת יתום ,גר ואלמנה,גם עקרה תשמח כי מאת י-ה-ו-ה באה הישועה.

דגל מלכות י-ה-ו-ה יתנוסס על כל הר וגבעה,עשרות אלפי רבבות ילדים ותינוקות של בית רבן יגידו בקול נעים זמירות,שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד .

הללו אלהינו בנבל וכינור,ספרו משפטיו בכל מקומותכם בני אדם וחוה.נפש כל בניו חסדו עליכם סכך,יום גדול הנה זה בא,שמש וירח אורם כיבה.

עולמך י-ה-ו-ה ליום בואך מוכן לקראתך,הדומם והצומח כל בהמה וחי יודע כי ביום שובך עם מקדש קדושתך,לעולמי עד תִּכּוֹן מלכותך.

נשמתי שמחה,שומעת קול צעדיך,רעש מים רבים לא יוכלו לכבות כאש להבה אהבתי שלך ולך
א-ד-נ-י אלהיי.נעו הרים זעו כל צבאות הים,יום י-ה-ו-ה גדול ונפלא למצפים לו מימי בראשית ועד עתה.

נפשי כמעט יוצאת מקרבה,עוד מעט ואראה פני אלהים מלך חי וקיים,אדון האדונים חוס וחמול עליי,הנני עבדך עשה נא עימדי חסד, קחני ממכלאות הצאן אל חיקך.

ותרעשנה האמות וינועו הסיפים ולא יכלו גויים מזעמך,בקצפך תמחה זרעם וידעו כל באי עולם כי אתה האלהים אמת לדור ודור אמונתך,שמך אמת ומלכותך על כל חי ועל כל מת.

עולם ועד י-ה-ו-ה אלהינו אתה בראת ושמך בכל חקקת,תחת כסאך נשמות חצבת,ולד ברחם אמו תורתך לימדת בטרם צאתו לאוויר העולם מיד השכחת,עַם יִשְׂרָאֵל מכל העמים בחרת.

מלכנו י-ה-ו-ה אלהינו ואלהיי אבותינו הננו לפניך קבלנו חזרה אל חיקך.אתה אבינו ואנחנו ילדיך,האר לנו את הדרך לשוב להיות ולחיות בצל קורתך , ביחד, רק איתך.

דברי כפירה ודופי על שמך ותורתך הקדושה הלעיטונו פֹּעֲלֵי אָוֶן, עֵרֶב רַב קמו עלינו ,הסיתונו ממשפטיך ודרכך השלמה,גנבו דעתנו בשלל דימיונות והבלי רוח,לקחו בשבי אחינו ואת אחיותינו לרעות בשממה.אמרו לא יראה יה לכו ונכחידם ולא יזכר עוד שם י-ה-ו-ה אלהי ישראל .פיתונו באמרם אלינו שובו ,בואו ונבנה בית בארץ נחלת אבות.האמנו להם,עזבנו את מדינות גלותנו ועלינו בשמחה,הרגשנו כי באה הגאולה עת נישקנו אדמתך,עטו עלינו הקושרים במזימה,גזזו זקננו ופאת שיער ראשנו,שביסי אימהותינו הסירו,גזלו אחיותינו הכריחון להחליף מלבושי צניעותן בסמרטוטי גויים ולעשות כמעשי תועבותם.הגידו לנו איכלו כל שרץ ונבלה,חללו יום השבת וכל מועדי י-ה-ו-ה,כי תורת משה חלפה כהתה זמנה,בואו ועשו כמצוות דורשי השיוויון ושיתוף הקבוצה.שיכחו אלהי אבותיכם עיזבו כל מסורת ומנהג חכמיכם.רדפונו ואף על פי לא עזבנוך ולא שכחנוך אלהינו,נסתרת מעימנו ,בחנתנו,ניסיתנו היש בכם עוד אמונה.כיתתנו רגלינו בדרכי עפר על קוצים ודרדרים הילכנו למצוא מי יודע דברי אלהינו באמת.תפסונו חיילי צבא מתקוממיך חטפו עוללינו ביום הפנינו מבטנו לרגע קט,חיפשנו היש בקרבנו משכיל את י-ה-ו-ה יודע בנסתרות איש מקובל בתורת אלהינו האחד.ונלך אל קברות אבותינו ורבותינו מצדיקי עַם יִשְׂרָאֵל בניך.ויבואו זעקות שיברנו ותעל צעקתנו השמימה ותעש עימנו חסד רב ותקרא למלחמה כל אוייבנו לצור עלינו,ויבואו בהמונם להרוג עַם קדושך ונהיה בעינהם כצאן בלי רועה.וחמתך בערה בקרבך ותתנם בידינו ותשם רוח גבורה בלב נואשים ובששת ימים הראיתנו ניסים ואותות גדולים.ותביאנו בשירה רמה לשוב אל עיר קדושתך ואל כותל האבנים שריד יחידי שהותרת משני ביתי מקדשים.ויאמרו אלינו ראשי המנצחים,כוחנו ועוצם ידינו עשו לנו את החיל הזה ולא אלהים חיים פדנו מיד אויבים רבים וגם לא היו ביננו מלאכים קדושים.

פשענו ובעוונותינו הרבים לא מחינו שיקוצם ולא גירשנו את יתרתם ולא הרסנו פסיליהם וביתי תועבתם ולא תיקנו דברי אנשי הצבא לאמר לכו ונלכה באור התורה הקדושה לעשות כדבריה ולבנות בית לַי-ה-ו-ה אלהינו על הר הבחירה ולברך יה בשיר תודה והודיה על כל הטובה והישועה אשר עשה לנו לעיני כל העולם בששת ימי קרב ומלחמה.חטאנו לך יי בחטא הגאווה לבנו שכח ובך בגדנו ועצת סוררי מצוותיך עיכלנו ונלך ברום לבב ובגֵּו זקוף ונספרה לגויים כי לנו הנצחון ובשמך לא הזכרנו ולא קראנו. כי ממך הישועה ונצחון המערכה.ותבער חמתך בנו ותתן לנפשנו זמנים לחרטה ולכפרת עוונות וחזרה בתשובה.

תעינו מדרכך י-ה-ו-ה אלהינו ולא שבנו מדרך הצביעות ותיצת אש קנאתך ותבוא רוח בלב אויבינו וביום הכיפורים עלו לאבדנו ויהרגו בבחורינו ותעל שוועתנו ונקרא לאל חי ונאמר,הושיענו אלהינו כי עת צרה ליעקוב וממך תבוא הישועה.

חטאנו מלפניך חוס וחמול עלינו ,הסר חרב המלחמה מעלינו,הצילנו כי מֵעִמָּךְ ההצלה וּמֵאִתָּךְ החסד אבינו מלכנו הרחמן וַתִּמָּלֵא רחמים רבים ותעצר המגיפה ואת אויבינו הובשת וינוסו יחפים בבהלה.

הקמת לנו מחזירים בתשובה ורבבות עַם יִשְׂרָאֵל חזרו ללכת בדרך התורה ושמך הקדוש שמח כי שבו בנים לגבולם .ויראה העֵרֶב רַב כי גדולה התנועה והאמונה ויעשו להם בתחבולה עגל חשמל רע אלילי מסך ומסכה ועינינו ראתה וקולם נשמע ויוליכונו בדברי שלומות להביאם אל תוככי ביתנו ואת ילדינו כישפו לעבדם ולהעריצם.ויטו לבבנו לסור מדרך התשובה וימלאו ראשנו במראות תועבה ובאימרות כזב.כסף רב הביאו מעם ריקן ואת דת השקר הפיצו יום ולילה וגם בשבת וביום חג.עטו עלינו כמוצאי שלל רב להשכיחנו מעימך י-ה-ו-ה אלהינו האחד.ותגעש חמתך ותשלח עלינו עריצים,מרצחים ונחשי דם ושרפי אש בכלים מעופפים וננוסה אל חדרים אטומים ונצעק לַי-ה-ו-ה אלהינו ויצילנו מידם ורקתם ניפץ בסלע גם.ויקשרו החותרים נגד י-ה-ו-ה קשר ויעמידו עלינו לראש וממשלה גנבים שקרנים ובועלי נידה ואוכלי שרץ.

הערימו על עמך ישראל עלילות ותעלולים ויכתיבו לנו חוקי עובדי כוכבים וביתי משפטים כדרך שונאים ואוהבי שלמונים ויטו כף לטובת מחבלים ואת בניך אוהבי ארץ נחלת אבותינו שמו בכבלים ובבית אסורים.

אנשי דמים ובני מחשכים גרשונו מחבל עזה וגוש קטיף וביד רעה הרסו בתים ,עקרו עץ רענן ואף את מֵתְינוּ הוציאו מן הקברים ויהפכו אדמת פרי פוריה למושב אנשי חמס ומקלט לרוצחים בדם קר.

הרשיעו בני תורה ונוחלי אמונה,מכרו בעבור כסף דם יהודים ויענום בכבלי ברזל וירדפום לאבדם מארץ נחלתם ויאמרו,שלום נביא בעזרת חוזים ומשפט אומות גויים ופושעי מלחמה.

לאל חי העולם וההעלם שמע תפלתי ואל נא תתעלם.אותי ולבבי שימה בתורת משה המעולה.צום ואפר העלתי על גופי ונפשי המתענה,הצילנו מיד צר ומענה.

ואקרא לַי-ה-ו-ה בשם כל השמות הקדושים ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אָדָם וְחַוָּה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי שֵׁת ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי נֹחַ ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אַבְרָהָם וְשָׂרָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי יִצְחָק וְרִבְקָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב, רָחֵל וְלֵאָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי שִׁבְטֵי-יָהּ, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי עַמְרָם וְיוֹכֶבֶד, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מֹשֶׁה אִישׁ-הָאֱלֹהִים,עֶבֶד-יְהוָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אַהֲרוֹן כֹּהֵן גָּדוֹל, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי כּוֹהֲנִים וּלְוִיִּים, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מִרְיָם הַנְּבִיאָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי יְהוֹשֻׁעַ-בִּן-נוּן, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי כָּלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מוֹשִׁיעִים וְשֹׁפְטִים בְּיִשְׂרָאֵל, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי דְבוֹרָה הַנְּבִיאָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֶלְקָנָה וְחַנָּה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי נָעֳמִי,רוּת הַמֹּאֲבִיָּה וְבֹּעַז, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי יִשַׁי אֲבִי דָוִד הַמֶּלֶךְ, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי דָּוִד מֶלֶךְ-יִשְׂרָאֵל חַי וְקַיָּם, נָּעִים זְמִירוֹת תְּהִלִּים, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מְלָכִים עַבְדֵי יְהוָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי חֻלְדָּה הַנְּבִיאָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי נְבִיאֵי יְהוָה, עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי חַגַּי וְזְכַרְיָה וּמַלְאָכִי,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי דָנִיֵּאל, חֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה , עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מָרְדֳּכַי וּזְרֻבָּבֶל,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה בַת-אֲבִיחַיִל,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי חֲכָמִים,צַדִּיקִים וַחֲסִידִים,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי רִבִּי המנונא סָבָא ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי רִבִּי מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי רִבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחאי ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי הַשְּׁכִינָה הַקְּדוֹשָׁה ,עֲנֵנִי נָא.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי מְשִׁיחַ בֶּן דָוִיד ,עֲנֵנִי נָא.

דור לדור יברך שם כבוד י-ה-ו-ה ויספר תהילתו בתוך קהל עם ועדה.הללו אלהינו עַם כורתי בריתו מקדשי שמו האומרים בכל יום ויום פעמיים באהבה:שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד .

בני ישראל בואו והיקבצו ואספר לכם מעשי יה. בשיר וניגון כתב אלהינו תורה קדושה וביד משה נביא האמת מסרה לנו ונהיה לו לעם סגולה.

ראש וראשון מלכנו י-ה-ו-ה ואין אלהים זולתו כי הוא כל סוד וענין והדבקים בו חיים יראו גם את הלא יאומן.אלהינו י-ה-ו-ה אדיר ,רם ונישא , גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ ויסובבנו בכל מקום וזמן.

עיבדו את י-ה-ו-ה בשמחה כי הוא הוציאנו מבית עבדים ביד חזקה ובזרוע נטויה,חילות מצרים המשעבדים הטביע בתוך הים.ימין י-ה-ו-ה רוממה אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה.

מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה אודה י-ה-ו-ה בקול הודיה ותודה.לך מלכי יה אספר נפלאותיך כי לך העוז והתהילה.

משמים ממעון קודשך השקפת לראות מי לשם כבודך משורר ובשם הוד הדר כבודך קורא,הנני עבדך ,בנך אשר בארץ הטובה שבח ותודה על שנתת לאבותינו ולנו בני דור אחרון, למשיח י-ה-ו-ה מצפים בכל יום במהרה.

שבחו מלכנו בני עמי ישראל ,רוממו שמו בכל לבבכם,רננו לאלהינו מיכאל וגבריאל,הודו
לי-ה-ו-ה כי עימנו אל,שירו לאל שדי בבואו לבית אל.

הכתר והמלוכה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הכס והשרביט לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הנצח והנצחון לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הכבוד והנכבדות לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הקודש והקדושה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

התהילה והתפארת לך מלכנו י-ה-ו-ה.

השלמות והשלום לך מלכנו י-ה-ו-ה.

העוז והגבורה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הגְדוּלָה והגדלות לך מלכנו י-ה-ו-ה.

הגְאונות והגאווה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

העליונות והעילוי לך מלכנו י-ה-ו-ה.

החכמה והתבונה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

השיר והשירה לך מלכנו י-ה-ו-ה.

מאת י-ה-ו-ה הגואל והגאולה, לך שירת הים והשיר החדש ,בך נגילה ונשמחה.
כֹּה אָמַר יְהוָה, הִנְנִי-שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וְעָבְדוּ, אֵת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם, וְאֵת דָּוִיד מַלְכָּם,
אֲשֶׁר אָקִים לָהֶם בִּירוּשָׁלָיִם הַבְּנוּיָה הָעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו.

סוֹף דָּבָר, הַכֹּל נִשְׁמָע אֶת-הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת מִצְו‍ֹתָיו שְׁמוֹר, כִּי זֶה כָּל הָאָדָם.
כִּי, אֶת כָּל מַעֲשֶׂה, הָאֱלֹהִים יָבִא בְמִשְׁפָּט, עַל כָּל נֶעְלָם אִם טוֹב, וְאִם רָע.

eXTReMe

eXTReMe Tracker