הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** פרשת בא *** PARASHAT BO

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 28 בינואר 2009

*** פרשת בא *** PARASHAT BO

Views

bs'd

"BO'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


בס"ד

עבוד- סיכום לדברי הרב דהן שליט"א לפרשת בא תשס"ט

"בא אל פרעה" , ב"א = ג'. ג' המכות שנותרו להכין את עם ישראל ליציאה ממצרים, יציאה מן הרחם .

ככל שאורכת ההכנה , היציאה משובחת יותר . תהליך הגאולה מהגלות התאפיין בגלות של 420 השנים (לבסוף ארך 210 שנים) בהם צריך היה לשבור את הקליפה של פרעה על מנת שיהיו מוכנים לקבל את אור הגאולה אור התורה. הגאולה היא אור גדול שאפילו הניסים אינם בחינת גאולה . נאמר שלעת"ל יגדל אור החמה שבעתיים . שבעתיים משמעו 7 X 7 כלומר פי 49 , אור הגדול מששת ימי בראשית, אור שטרם היה בעולם .

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי שמתי בם וידעתם כי אני ה'" . מאליו מובן שגם פרעה הוא מן המתיידעים על כך בפרט שהמכות עפ"י סידרן מכוונות ומדוקדקות , ומשמעותן, בניית עם ישראל . המכות באות לפכח הן את פרעה מהכתובים והן פרעה הטמון בכ"א מאתנו.

ראוי לידע שכל מה שעובר אדם בחייו ,על יסוריו , קשייו ומאבקיו , הצלחותיו או כשלונותיו בפרנסה, זוגיות וכו' הם חלק מהדרך לעצבו כבנאדם טוב יותר הצועד אלי תכלית שורשו האלוקי . באם מתכחש להם – יצא שכרו בהפסדו – לא למד לקח ... ? יוצא שקיבל מכות לחינם ויצטרך לבוא בגלגול נוסף לתקן.

פרעה בפרשה "מתקשה" להבין ולכן סופג מכות לעוררו . הוא אינו שועה לדיבוריו של משה הבא להזהירו בטרם כל מכה.

בהשאה לשכנינו הערבים , גם הם שוכחים שוב ושוב את החורבן שנגרם להם מנחת זרוענו . אומר שהע"ה במשלי כ"ו ג' : שוט לסוס , מתג לחמור ושבט לגו כסילים . לחכם גערה תספיק . עזה, כרגע , היא הכסיל הצמא לשבט .

מרע"ה בא להזהיר את פרעה ממכת הארבה . מכה שטרם היתה או תהיה אי פעם . ארבה –אותיות באר ה' . עכשיו יבואר לו היטב ואכן המכה הזו הכניעתו והסכים שרק הגברים יצאו לעבוד את ה' . יש מפרשים שהארבה בא בכל גבולות מצרים , היינו סימן את גבול מצרים , בזה הראה לישראל ולעולם ששליטת פרעה מוגבלת ! אין הוא שליט על העולם כפי שמתייהר .

לפני מכת חושך שוב הוזהר והסכים שיצאו הפעם, אך בלי הצאן והבקר . כידוע במכה זו נלפת כל מצרי בתנוחה שהיה מצוי ולכל ישראל אור במושבותיהם . ולבסוף מכת בכורות .

לכאורה נשאלת השאלה אם הקב"ה הכביד לב פרעה – מה אשמתו ? אלא מכיוון שהמכות היו עשויות לרכך את ליבו , אזי לא היתה זו בחירה שוות משקל לכן הכביד ה' את לב פרעה . הכביד מלשון שעשה את ליבו כבד, היינו הוריד את דרגת הלב , דרגת הרוח , לדרגת כבד שהוא הנפש "למען שיתי אותותי אלו בקרבו" . אל תקרא אותותי אלא אותיותי , היינו, להכניס האותיות בלב פרעה , בעל לב האבן, קשה הערף (בפרעה העצמי ) כמובא ביחזקאל י"א י"ט "והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" – אותיות ברסלב . הקב"ה חפץ בעבודת הלב. רחמנא ליבא בעי.

הכבד הוא מקום משכן הס"א , התאוות והכעסים . כבד גימט. 26 . כבד + וא"ו = כבוד, עליו שואלים המלאכים – איה מקום כבודו – איה ??? הקב"ה מגלה כבודו ששוכן בתורה ואותיותיה .

מסכת ברכות דף ה': שלושה דברים נקנים ביסורים : תורה א"י ועוה"ב.

גאולת עם ישראל ממצרים היתה לשם קבלת התורה וככזו נקנית ע"י צמיחה והתבוננות המחייבת את דרך היסורים , לאו דוקא פגמי גוף חלילה , אלא יגיעה עדי התורה שחפצים להשיגה. אינו מובן מאליו להבין בתורה אלא ע"י התמדה נפתח האור.

אם כן 3 המכות האחרונות הם שלב הסיום לקראת היציאה .

בלתי ניתן להנתק מן האקטואליה של ימים אלה . כאשר נבחר הנשיא ברק אובמה , למחרת התקשר לרה"מ והחל מיד בטיפול בנושא, ישראל ושכנותיה . עם ישראל הוא הענין החשוב שאין בלעדיו, עד כדי כך שהוא הראשון באג'נדה . דבר שמורה שהקב"ה מטריד את הנשיא החדש, לב מלכים ורוזנים ביד ה' , - לא תאכל ולא תישן עד שבני בכורי ישב לבטח ויצא לחרות בארצו. המכות ארבה חושך , מכת בכורות נוטריקון ברק חוסיין אובמה . משמע הקב"ה משתף העולם כולו בשלוש המהלכים האחרונים לגאולת עם ישראל אשר טרם תמו יסוריהם , עודנו משועבד לחומר וללבנים – הראיה, רוב האכולוסיה עובדת סביב השעון כדי להשיג ממון . משועבדת למשכנתאות ורדיפה אחר מותרות . הקב"ה רוצה את בנין הנשמות ולא השיעבוד לחומר . ראינו איך הכלכלה העולמית עברה טלטלה עזה בהרף עין .

פרעה בשיחותיו עם משה תוהה על עצם השתדלותו לחלץ את העם ממצרים , הלוא הם בחינת עם הארץ . אתה משה השגת אלוקות , הם לא . אפשר להם להיות שקועים בעם ארציות שלהם , ברידוד הרוח . מה לך ולהם ...

מקביל המצב אילו היה כעת מופיע המשיח , הדור בלבושו ואף אחד לא היה שועה אליו , כ"א עסוק במסירות לשיעבודו הגשמי . אף אחד בעצם לא מצפה למשיח . כתוב בישעיה נ' ב' " באתי ואין איש – קראתי ואין עונה ", על שום מה טרחתי לבוא ? כזו היא גם ההתייחסות למרע"ה שבא להודיע על גאולתם הקרובה "ולא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה" .

תיקון השיעבוד שלנו מגשמיות לרוחניות יעשה ע"י המשיח . הפלא ופלא , הוא הדבר אשר גם ה' מכביד את לב פרעה, -פרעה דאז ופרעה בתוכנו- , ואכן ליבנו שרוי יותר במצב "כבד" מכובד העיסוקים.

מכת דבר, ומכת ברד – אותיות דיבור . בעליל נראה שדוקא כן ניחתה עלינו ע"י מכשיר הסלולר – רע סולל , ה' ירחמנו .

אם המהלך הולך לקראת חרות , בל נחשוב שחרות זה חופש, נופש בטורקיה או בצימרים בצפון. על הלוחות היה חרוט - אל תקרא חרוט אלא חירות . חירות מממון , ממלאך המוות, משעבוד של בנ"א , ממחלות , מקושי בלימוד . כל העוה"ז כולו עבודה לדורות ודאי, עד החירות . בני זוג ישרדו אם תהיה להם רוח משותפת של קרייריזם . במידה ואחד מהם יתקדם והשני יחליט להשתחרר מ"חולי העבודה" WORKOHOLIC כמעט ואין להם סיכוי ביחד. השיעבוד לחומר אינו יודע שובעה . אם לא פוגע בזוגיות פוגע בילדים , במשפחה. אנשים שהפנו עורף למשמעות הרוחניות של תכלית החיים ורצים לפסגה מגיעים אל הריסוק והנסיגה שלאחר מכן . והכל נובע מקשי הערף – אותיות פרעה. גם מוכים על כל צעד ושעל כי בחרו ב"כבד " כובד תאוות העוה"ז ולא בלב – שם הרוח, שם הבינה.

הכבד הוא הס"א המשליט התאוות והרוגז והטחול היא זוגתו. הטחול , מלבד תיפקודיו הביולוגיים הוא מושל על העצבות . רוב שנות האדם , שאינו שומר תו"מ, מעוצבים מן הרצונות של שני האיברים הנ"ל .

בלב , ליבא בינה בה, שם מתגלה הקב"ה , למען שיתי אותותי /אותיותי בקרבו.

מי שחושב על אותיות הויה ב"ה , כמו שחושבים על אהוב ללא הרף , ממילא האותיות יזרימו לו מידע וידחו כל מחלה. לחולי בלשון – סגולה לחשוב על השכינה הקדושה – שכינה = גימט. 385 כנגד אותיות הלשן באופן הזה –ש ה ל ן – גימט 385 . שפה = 385 . הגימט. היא למעשה גם שפה לתיקון ע"י חשיבה. בידוע שפגם בלשון בפה או בשינים נגרם מלשה"ר , סוד פרעה –פה רע .

אם אין לאדם אותיות הויה ב"ה , היינו אותיות תפילה ותורה בפיו - כולו שטות אחת גדולה . יכול לדבר דיבורי קש וגבבה עד בלי די .

בשמות ל' ל"ד בפרשת הקטורת כתוב "בד בבד יהיה" . ב"ד באתב"ש קש .

החירות והחיבור אל התכלית , אל הי"ת נקנים ע"י דעת דקדושה - אם אין דעת הבדלה מנין – ירושלמי ברכות ל"ט. עם ישראל טרם יציאתו ממצרים קיבל את מצות קידוש החודש , ר"ח ניסן ומצות הפסח "שבעת ימים תאכלו מצות" . כאשר אדם משתחרר מעבדות לחירות היה ראוי שיחגוג באכילת מעדנים וממתקים ולא בפיסות לחם המצות היבש. להלן יוסבר : הדבר הכי פשוט בעולם הוא למעשה הכי נשגב , כתר ! יש הנוהגים לשרבב ולהתהדר בשילוב מילים לועזיות בתוך לשה"ק . המצוה "שלא יראה שאור בכל גבולך" , "כל אוכל מחמצת – ונכרתה הנפש ההיא", ר"ל מוות רוחני נגזר עליו ....

עם ישראל היה בתרדמה רוחנית מאז 400 שנה עת הודיעו לשרה אמנו על הולדת בנה יצחק בערב פסח . בברית בין הבתרים ה' הודיע לאברהם "וגר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינום 400 שנה" . מדוע ? לשם מה? על מנת שיאבדו כל "הרוחניות" שילקטו ולא יבנו מהדמיונות והשיגיונות אשר חוו במצרים . במצב זה אין הם יודעים ה' מיהו . כן פושה הדבר אצלנו כאשר דימויי המיסטיקה רווחים בתפיסות עולם שגויות , תוצר האדם מן הקוף וכו.' לדידם ושכמותם אין אלוה. הנהגת הבורא ? הכל יד המקרה . מצב עם ישראל הן במצרים והן במיצרים דהיום – הינו זהה ולכן נצרכת דרך ההכנה הארוכה להתלמד ולהתפכח גם על דרך המכות . כדי להתחיל ללמוד הכל מהתחלה צריך לייבש קודם את הלימוד הקלוקל הקודם בלא השאר לו זכר ולהתחיל לבנות מחדש האמונה .

חג סוכות נקרא חג האמונה כאשר יוצא בעה"ב מביתו לישב בבית ארעי, עולה לרגל לירושלים ובטוח בה' שמאומה לא יארע לביתו , מבצרו המוצק.

בהמשך לשעור מפרשת "ויחי" נאזכר שוב את סוד שם חוה , נקראה קודם לכן באותיות י – ה – ו- ה . לאחר החטא נכנסה היו"ד והתעלמה בתוך הה"א באופן שסתמה ונעשה חוה. סוד החמץ והמצה הוא אותו היו"ד . באם נשאיר את האות יו"ד לפני הה"א , המצה , בעצם תיקרא י ה מ צ = חמץ .

באותיות אתב"ש מ"ם הוא יו"ד, צד"י הוא ה"א ואז מהמלה ח מ ץ יתקבלו אותיות י ה י ה . בהתגלות משיח צדקנו כתוב : " ביום ההוא י ה י ה ה' אחד ושמו אחד " . במעמד הסנה ביקש מרע"ה מה' המפתח לגאולה וה' גילה לו : "א ה י ה אשר (ראש) א ה י ה – זה שמי לעולם ולדור דור.

אז, בטרם הגאולה הטיית שם ה' א ה י ה מורה על הפועל העתידי. כשעם ישראל יגאל סופית עתה במהרה אמן, לא יהיה יותר הויה ב"ה, לשון התהוות אלא פשוט

י ה י ה שהוא שמו המלה של הקב"ה שכולו טוב. י – ה הוא שם ג"ר ו-ה - ז"ת . המוחין של האדם , הראש הוא י"ה . העבודה והגוף ו"ה . והוא סוד החמץ והמצה ולכן דוקא המצה הוא ענין תיקון המוחין הגדול והעצום לנשמת האדם.

החמץ הוא סוד יצה"ר בעולם שהוא מסיס ותופח . כל המזונות התופחים הינם רעלנים לגוף וודאי שמשפיעים רעה על הנפש והרוח . כל הדברים היבשים בריאים לגוף וודאי המצה היבשה.

בער"פ אנו מבערים החמץ ואומרים כל חמירא וחמירא דאיכא ברשותי – החמירא הוא השאור , השמרים , המחמצת המזיקה ,שהיא קליפה עפ"י הקבלה.

ה"שאור" הזה מאד שכיח בחברתנו, התהדרות בתעודות על לימודים אקדמאיים וקורסים הכי זניחים למיניהם. אם הבגדים עושים את האדם , לתעודות ממש אין שום קשר להיות אדם אמיתי וכן. בדומה לכך הוא השימוש הרווח ב"אני" "אני" "אני" , מי שנוקט תדיר בכך , הס"א מיד מעטה עצמו עליו , אנא אבו נפחא ...

צריך ללמד עצמך לחשוב ולדבר עליך כאין , אותיות א י ן , מאין יבוא עזרי . מה הקב"ה אין סוף , בחינת אין – בלתי מתלבט , ענו שאין מרגישים בו , עאכו"כ אתה. אם כך תנהג, מיד תגיע לכתר , לפשטות , בחינת שטוח וענו כמצה .

מי שמגיע לכך , מה"מ כשיבוא לקחתו , ישאל ממנו קודם רשות. כפי שקרה אצל רבי חייא . אחד בעל עליה עשה עליית נשמה ולאחר שירד נעשה עיוור שאלוהו הת"ח מדוע עלה לו כך סיפר שביקש לראות שכרם של צדיקים והראו לו , וביקש גם לראות שכרו של רבי חייא אמרו לו שלא כדאי לו לעמוד על כך אך הוא הפציר והואילו לקחת אותו שיצפה מרחוק . האור שאפף את המקום היה כה עז שסימאו .

צא ולמד ק"ו איזה עוצמת אור חדש יתגלה בעולם .

לעת"ל יתבטל כל החמץ בעולם.

אנו שבים לשלוש המכות שעוד נכונו לפרעה , כיצד משתקפים בימינו . ברק חוסיין אובמה . אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי (חויא – נחש) היא אשתו של עשו . עשו נחש נושא נחש , הוא שורש הרע של עם ישראל מאז ועד היום . מקרר האמונה .

עם ישראל נכון להיום טרם השתחרר מעבדות אמריקה . איראן, וארצות ערב זניחות ואין חשש מהן . תכולת המוחות של הבית הלבן בוושינגטון מקבילה ללבן הארמי שביקש להרוג ולאבד את יעקב אבינו משום שידע שממנו יצא עם ה' . לא בכדי ביקש יעקב "ושמרני מאחי, מאחי עשו " מהאיחוי שרוצה למזג אותנו עמו על מנת שישלוט בנו . אך לעשו גם כן תפקיד – כאשר אנו זהים לו – הוא רוצה להשמידנו. הוא יניח לנו רק אם ישמע קול יעקב. אמריקה עושה עבודתה נאמנה כבר שנים רבות ודוחקת מעמנו הרוח ע"י שמרעיפה עלינו חומר , כסף לרוב ומשכלות "חכמה". כל עוד מגמה זו נמשכת , קיומה הפיזי של ישראל מובטח . כמוה כפרעה ששאל את משה תן להם להשאר עם הארץ, אתה יודע האלקים , דע לעצמך .

ואכן נראה בעליל שעם ישראל משועבד לאמריקה אותיות רמאי קה –ועוד שרגליה יורדות מוות .

ארה"ב ונשיאה החדש שהוא תערובת ישמעאל ועשו , הוא מסוד עמלק . אביו נולד בקניה - אותיות קין .הרוצח מס 1 של העולם . ברק חוסיין אובאמה הוא סמל העבדות בעולם, עבד כי ימלוך . נראה שהקב"ה הפך הקערה על פיה על מנת לגאול אותנו במהרה ונזכה לומר ככתוב בהגדה "עבדים היינו" בעידן הנוכחי, לפרעה האמריקאי והקב"ה יוציאנו ממיצריהם לאלתר אמן.

הגאולה תתחיל מרגע שנגלה רחמנות כלפי הזולת . רחום – אותיות חומר- חמור . סוד המשיח הבא על החמור . לשלוט בחומר באופן רחום. האכזריות נובעת מן ההחמרה ומניבה יחס קשה לב לעומת הרחמן שחס אפילו על החומר.

זכינו ב"ה לראות שה' נלחם לנו בעזה , רחל אמנו נתגלתה, . בחורים סיפורי שקיימו תפילת ערבית וכאשר כרעו "בברכו" צילף עליהם ערבי והכדורים עברו מעל לראשיהם ופגעו בקיר ממול.

הקב"ה מייעד כל פצצה אך אין זה אומר שנשב בחיבוק ידים ההשתדלות למטה מפיקה הצלה מלמעלה.

עפ"י הספה"ק לעת"ל יתגברו בני אדום על ישמעאל ויחשקו בא"י לעצמם . ותבוא אומה מרחוק מארץ צין / קוריאה – קורא י-ה ובמצב עניינים זה הקב"ה ינערם כטלית

בעז"ה נזכה לכל הישועות שהבטיחו לנו הנביאים ונראה בהתגלות הקב"ה עם צדיקיו ובנחמת ציון המהוללה לאלתר או"א.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלקים.

מעובד ע"י שי"ז .

תודה לך שי"ז.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

מכת החושך פרשת בא
מאת:הנחש דקדושה
דברים שכותב החכם :עוּזִי עֶזְרָא מִזְרָחִי
למה חושך?
מכת חושך זו המכה שבה אנו נמצאים היום המכה האחרונה לפני מכת בכורות\המכה של אומות העולם שהביאה את הגאולה. בֹא אל פרעה לקראת הגאולה במצריים הקדוש ברוך הוא מצטרף הפעם אל משה אל פרעה. וכך גם היום הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בסדרת התגלויות מדהימות הפרושות מהשואה ועד היום כאשר במלחמה האחרונה נפלו מאות טילים על ערים בארץ עם כמעט אפס נפגעים. ומראה לנו הנה הגאולה מתחילה ו.. מתחילה נסיגה. המטולטלת הזאת בין הייאוש לתקווה קורעת אותנו, מצד אחד אנו רואים במקורות שלנו סימנים מדהימים לגאולה, כאשר לדעתי שיא השיאים שעד היום ראינו זה הנבואה של הזוהר הקדוש שהביא אותי לחזות את פריצת המלחמה בעזה בדיוק מדהים (קול הרעם 375) והנה מנגד הדברים מתארכים. ולפתע אתנחתא. ונראה לנו כאילו הדברים מסתדרים הפסקת אש (מדומיינת) בניגוד לכאורה לנבואות. וההשתאות הזאת לאנשים שמצפים לגאולה שתבוא שוחקת, ובתוך הייאוש הזה שאליו מנסה להכניס אותנו התשחורת אני רוצה להכניס את הדברים לפרופורציה מבחינה גשמית ורוחנית.
זו הסיבה שאני גאה להיות יהודי
מעולם לא היה לנו טוב יותר. זו רק הטלוויזיה והתקשורת\תשחורת שגורמת לאנשים לחשוב שסוף המדינה שלנו מגיע. רק לפני 65 שנה הובילו את היהודים למוות כמו כבשים לטבח רק לפני 61 שנה ללא מדינה ללא צבא. שבעה צבאות ערב הכריזו מלחמה על מדינה יהודית קטנה בת כמה שעות בלבד. היינו אז רק 650,000 יהודים כנגד כל העולם הערבי. לא כח צבאי, לא כח אוירי, רק אנשים שאין להם לאן ללכת. לבנון, סוריה, עירק, ירדן, מצרים, לוב, ערב הסעודית התקיפו כולן ביחד. המדינה ש " UN " האומות המאוחדות "נתנו לנו" היתה 65% מדבר. המדינה שהתחילה מכלום. לפני 39 שנה נלחמנו בשלושת הצבאות החזקים במזרח התיכון והכינו אותם בשישה ימים. נלחמנו כנגד קואליציות שונות של ארצות ערב בעלי צבאות מודרניים,  נשק וטילים סובייטיים. וניצחנו! היום יש לנו מדינה! צבא! חיל אויר חזק!  הייטק וייצוא של מיליונים. אינטל – מיקרוסופט – אי.בי .אם מפתחים את מוצריהם כאן. הרופאים שלנו זוכי פרסים עולמיים לרפואה ולפיתוחים רפואיים. הפכנו את המדבר לפריחה אנו מוכרים תפוזים וירקות לעולם. ישראל שלחה את הלוויין שלה לחלל. שלושה לוויינים ביחד. אנו  יושבים בגאווה יחד עם - ארצות הברית עם מאתיים וחמישים מיליון איש. רוסיה עם מאתיים מיליון איש, סין עם 1.1 ביליון איש. אירופה – צרפת אנגליה גרמניה עם שלוש מאות וחמישים מליון. המדינות היחידות בעולם ששלחו משהו לחלל. ישראל היום במשפחת המדינות בעלות כח גרעיני - עם ארה"ב רוסיה סין הודו צרפת ואנגליה (איננו מודים בזאת אבל כל אחד יודע...) לחשוב שרק לפני 65 שנה הובלנו מושפלים למשרפות וללא תקווה - אל מותנו. זחלנו החוצה מהכבשנים העשנים של אירופה. ניצחנו את מלחמותינו כאן. עם פחות מכלום בידינו. בנינו "אימפריה" מכלום מי זה לעזאזל נסראללה? לגרום לנו לפחד? מי אלו הפלסטינאצים? לגרום לנו להיות מבוהלים? הם מצחיקים אותנו. פסח נחגג. והבה לא נשכח על מה כל הסיפור. התגברנו על פרעה. התגברנו על היוונים. התגברנו על הרומאים. התגברנו על האינקוויזיציה בספרד. התגברנו על הפוגרומים ברוסיה. התגברנו על היטלר יש"ו. התגברנו על הגרמנים. התגברנו על השואה .התגברנו על 7 מדינות ערב. התגברנו על סדאם. התגברנו על החיזבאללה. התגברנו על החמס. אחים קחו את זה נכון!!! הדרך אומנם קשה. אבל אבא שלנו איתנו יד ביד מלווה אותנו מניצחון לניצחון וכל הקשיים הללו באים להכניס אותנו לתלם הנכון של שמירת תורה ומצוות, כמו אותו כלב רועים שמחזיר את הכבשה האובדת חזרה לעדר. וכל זה חלק מהליך הגאולה שלנו. ואנחנו זכינו בזכייה אדירה כי אחוז חוזרי התשובה בעם ישראל כזה גבוה לא היה בעם ישראל מאז פורים בשושן הבירה ושם נגאלו על ידי הסרת הטבעת של המן והיום ניגאל ע"י הסרת הטבעת של אחמדי ניגד והקשיים האלו שבאים עלינו תפקידם לרמוז לנו לחזור אל אבינו שבשמיים עכשיו לפני הסרת הטבעת!! וזה נקרא משיח ברחמים כי הוא יתגלה בכל מקרה!! אחים אנחנו בעז"ה ננצח נתגבר גם על אויבנו העכשוויים והעתידיים.  לא חשוב איזה חלק מן היסטוריה של האנושות תנסו. חישבו על כך בשבילנו היהודים הסיטואציה שלנו מבחינה גשמית. ואני לא מפחד לומר אפילו רוחנית (מליון חוזרים בתשובה והיד עוד נטויה) מעולם לא הייתה טובה יותר. אז הבה נרים את ראשנו בגאווה והבה נזכור: כל אומה או תרבות שניסתה לרמוס אותנו הושמדה ונכנסה לפח הזבל של ההיסטוריה בעוד אנחנו ממשיכים. מצרים? מישהו יודע לאן האימפריה נעלמה? יוון? אלכסנדר מוקדון? הרומאים? האם מישהו היום מדבר לטינית? הרייך השלישי - מישהו שמע עליו בחדשות מאוחר יותר? הביטו בנו . האומה מהתנ"ך. מהעבדות במצריים אנחנו עדיין כאן ! מדברים את אותה השפה בדיוק כאן בדיוק עכשיו. הערבים עדיין לא יודעים זאת אבל הם ילמדו שיש אלוהים אחד. ככל שאנחנו שומרים את הזהות שלנו אנחנו נצחיים. כל עוד אנו נדבקים בקדוש ברוך הוא, שומרים שבת, ברית מילה, כשרות, נידה, אנו נשרוד לנצח כי: הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ מַשְׁגִּיחַ מִן הַחַלֹּנוֹת מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים: שיר השירים פרק ב הקדוש ברוך הוא מציץ עלינו מן החרכים למרות שאנו לא רואים אותו הוא נמצא שם כמו אותה אימא שמסתתרת לבנה הקטן והוא בוכה בכי תמרורים וכשהיא מתגלה לו הוא מיד מתחיל לחייך מאושר ולרוץ לקראתה. וכמו שבמצריים תפקיד מכת החושך היה כדי לנקות את עם ישראל מהפושעים כמו שכתוב במדרש: חשך למה? יתברך שמו של הקב"ה, שאין לפניו משוא פנים והוא חוקר לבות ובוחן כליות. לפי שהיו פושעים בישראל, שהיה להם
פטרונים מן המצרים והיה להם שם כבוד ועושר (כל הערב רב השולטים בנו השופטים הסדומאים = בג"ץ. ראש הממשלה. השרים. וכלל ההנהגה) ולא היו רוצים לצאת ממצרים. אמר הקב"ה: אם אביא עליהם מכה בפרהסיא וימותו - יאמרו המצרים: כשם שעבר עלינו כך עבר עליהם! לפיכך הביא על המצריים את החשך שלשת ימים כדי שיהו ישראל קוברים מתיהם ולא היו המצרים רואים בהם והיו משבחין להקב"ה על כך. כך גם אנו נמצאים בחושך רוחני אבל כל זאת כדי לקבור את הסטרא אחרא ושליחיו. ולכן עולם יקר ומשתפי הפעולה מהשמאל המתייוונים של היום, אנשי החושך. אנו מצטערים שאנחנו לא דואגים, לא מייללים,  לא בוכים, ואפילו לא פוחדים. הדברים בסדר כאן. הם לבטח יכולים להיות טובים יותר, אבל עדיין המצב מצויין ויהיה יותר טוב כשיתגלה משיח צדקינו!! ולכן אל תלכו שבי אחר הזבל של המדיה והתקשורת = תשחורת. הם לא יספרו לכם שיש מיליון חוזרים בתשובה, הם לא יספרו לנו כי יש מיליוני יהודים בארץ שומרי תורה ומצוות, שלא פושעים לא גונבים לא מעסיקים את מערכת המשפט. הם לא יספרו על מערכת החינוך החרדית הנפלאה שמגדלת ילדים לתפארת ששם אין בתלמודי תורה ילדים עם סכינים, שם אין ילדים שלוקחים פרוטקשן מילדים אחרים. הם לא יספרו לכם שילדים שלמדו במערכת חינוך תורנית לא מכים את הוריהם, הם לא יספרו לכם כי תלמיד שסיים ישיבה לאחר חודש של לימודי חול עוקף בפסיכומטרי כל אחד תוצר המערכת החילונית עד כדי כך שהמורים החילוניים שלהם עומדים נדהמים פעורי פה!! הם לא יספרו לכם  שאנשים ממשיכים לחיות. אנשים יוצאים החוצה שאנשים פוגשים חברים. כן,  המוראל שלנו נמוך. אז מה?  זה רק בגלל שאנחנו מבכים את מתינו, כאשר הם נהנים מן הדם. זה בגלל שאנחנו מאוחדים, וזו אותה הסיבה למה אנחנו ננצח אחרי הכל!! ולכן גם כשאנו רואים שאתמול כי ראש הממשלה שנזרק מתפקידו בחשדות על הונאה וגנבה, ולפתע אנו מגלים ששוב פעם הוא גנב. והפעם גנב לנו את העתיד את הארץ כאשר הבטיח אותה לארכי פושעים הנאצים החדשים אבו מאזן וחמסשו"ת, והוא התחייב הסכים לפינוי 60 אלף מתיישבים,  הגיע להסכמות עם אבו מאזן (המיצג מאזן שלילי של מנהיגינו) על חזרה לגבולות 67, סיפוח גושי התיישבות ומתן שטחים זהים במקום בדרום. ירושלים: העיר תחולק והשכונות המזרחיות יועברו לפלסטינים,המקומות הקדושים בשליטה בינ"ל. גנבה והונאה לאור היום, ואני שואלים את עצמינו מה יהיה? מדוע הדברים עובדים ככה כמטולטלת שיש שיגדירו את זה כדרך הטבע. ואנו אנשי ההשגחה, מבינים כי יש כאן מהלך גדול יותר שאנו לא מצליחים להבין אותו. ולכן אנו בפרשה שלנו רואים דוגמא להנהגת ה' בעולם: וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת מַטֵּהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַה' נִהַג רוּחַ קָדִים בָּאָרֶץ כָּל הַיּוֹם הַהוּא וְכָל הַלָּיְלָה הַבֹּקֶר הָיָה וְרוּחַ הַקָּדִים נָשָׂא אֶת הָאַרְבֶּה: כאשר המהלך הזה מאפשר לאלו שלא מאמינים שיבוא ויגידו מה אתם רוצים? הייתה רוח שסחבה איתה את הארבה ובמקרה זה קרה כשמשה הניף את מטהו. אבל אנחנו יודעים כי ה' יתברך מסתיר את עצמו בטבע וכך גם בגאולה, ולכן אין כלל מקום לשבר, בגלל הכמיהה שלנו להתגלות המשיח עכשיו ממש!! אלא להיפך אנו צריכים לשמוח למרות כל הצרות שאנו עוברים כי כל צרה היא בעצם תחנה נוספת לקראת הגאולה וכמו שאומר לנו מדרש שיר השירים: דומה דודי לצבי אמרה כנסת ישראל להקב"ה את אמר לן דיו דיו את דיאו דיאו לגבן תחלה, דומה דודי לצבי, מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה נראה וחוזר ונכסה, כך גואל הראשון נראה ונכסה וחוזר ונראה, וכמה נכסה מהם, דבר אחר: דומה דודי לצבי, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע את אמרת לי דיו דיו דיאו דיאו את לגבן תחלה, דומה דודי לצבי, מה צבי זה מדלג מהר להר מבקעה לבקעה מאילן לאילן ומסוכה לסוכה מגדר לגדר כך הקב"ה מקפץ מבית הכנסת זה לבית הכנסת זה מבית מדרש זה לבית מדרש זה, כל כך למה כדי לברך ישראל, שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב ד"ה ג ד"א דומה והתורה תמימה אומר: קול דודי - קול דודי זה מלך המשיח, בשעה שהוא אומר בחודש הזה אתם נגאלין, אומרים לו והלא כבר נשבע הקב"ה שהוא משעבדנו ב 70 אומות, הוא משיבן, אחד מכם גולה לברברי ואחד לברטניא ודומה כמו שגליתם כולכם, ולא עוד אלא שהמלכות הזאת מכתבת טירוניא מכל העולם מכל אומה ואומה כותי אחד אי ברברי אחד בא ומשעבד בכם ודומה כאלו נשתעבדתם בשבעים אומות. ולכן אחי אין ייאוש בעולם כל מה שעלינו לעשות זה להיות תמים עם ה' אלוקיך ועל כל אחד מאיתנו להשתתף בנשיאת עול התורה וכל אחד מאיתנו יקח משהו ויוסיף לעצמו (כמו לדוגמא אפשרות קלה זה להפיץ את הדף הזה הלאה לאחים שכנים חברים בעבודה ובכל מקום) וידאג לסביבה הקרובה שלו ויזרז אותם לחזור אל אבינו שבשמיים ולהתחזק כדי שניגאל עכשיו ממש.

eXTReMe

eXTReMe Tracker