הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** 'PARASHAT 'TETZAVE' - פרשת תצוה ***

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 14 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'TETZAVE' - פרשת תצוה ***

Views


bs'd

'TETZAVE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת תצוה" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת תצוה:

נושאי השמן, בגדי הכהנים, חשיבות הבגדים בעבודת השם, למה השם מבקש בגדים כ"כ מיוחדים, מה הכוונה "ואתה" כפי שמובא בזוהר, משה מגיע לשלמות של "ו" יחד עם כ"ב אותיות א-ת, סוגי השמנים, כיצד בוחרים את הזיתים למנורה ואיזה לקרבנות?, מהו "שמן כתית"?, מה הכוונה "זך"?, מהשמן נולדו כל האותיות, תהליך לידת האותיות, מה הכוונה "סוף מעשה במחשבה תחילה"? , חשיבה עמוקה מביאה לחקר האמת, הפנימיות והחיצוניות, הכהנים,

בגדי כהן גדול מהם?, מהם בגדי כהן הדיוט (פשוט) ? , התכלת של בגדי הכהן, הבגדים כנגד אותיות של השם וכנגד 12 המזלות, הבגדים היו מכפרים על עוונות וגם על עבודה זרה, כיצד?, כהן מרעיש לפני שנכנס אל השם כך גם אדם לא יפתיע בפתאומיות כפי שמסופר על רבי חנינא ואשתו, אצל השם אין הפתעות אלא תמיד בתהליך מדורג, הבגד בוגד באדם מה הכוונה?, כש-"מקלפים" את הבגד מתגלה הפנימיות כך היה גם עונה הרבי מלובביץ' ,

עבודת הכהן יום הכפורים, התחברות של חיצוניות עם הפנימיות צריכה התאמה, פנים נקראים מלשון פנימיות, מה שהתכוון יתרו שנתן הכוונה למשה הוא התכוון לומר לו שאי אפשר להנהיג רק בפנימיות אלא יש צורך גם בגשמיות יש צורך בדרגים, האדם הרוחני של היום גבוה מבעבר בשל הנסיונות הקשים שיש כיום, הדור הזה מתנסה בנסיון קשה מאוד בחיצוניות, אותיות מכניסות רוחניות לפנימיות של האדם, בעולם הרוחני אין לועזית, חיצוניות יתרה גורמת לפיזור הנפש, האותיות הם מקור רפואה לנשמה שמופרעת ע"י חיצוניות, יש צורך להוציא את האותיות ולשמוע באוזן, סוגי הצבעים ומה שהם מורים, קדושת הבגד כפי שנלמדת מדוד המלך, הסכנה בביזוי בגדים, כיצד היה נוהג אור החיים בבגדיו, הבגד שואב קדושה, הצורך להתפלל בנקיות בגדים, כבוד הבגדים, איך אישה זוכה לזרע צדיקים כפי שנלמד מקמחית, לכל דבר ודבר יש רוחניות וחיות משלו.

הבגדים לשבת לפי הקבלה, החובה לכבד שבת בבגד נאה "מכבדי אכבד ובוזי יכלו", בחיצוניות יש מלאכים ובפנימיות אלוקות, מה הכונה "בד בבד יהיה", איך הופכים "שק" ל "בד" בשיטת אתב"ש, העבודה היא לקחת מהגשמיות ולהפוך אותו מגלמי לרוחני פנימי שזה סוד הבגדים, סוד הבגדים של הדור הזה כיום, היום כל הפלסטיק והניילון והביגוד מנפט וזה מוריד מערך הבגד וזה בשל הירידה הרוחנית ויש איזון בין בגד גשמי לרוחני במילים אחרות נשמות אחרונות של עקב אדה"ר.

של עקב אדה"ר.RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT –TEZAVE LECTURE GIVEN ON Feb. 12, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The oil subject, the priestly vestments and their importance in God-worship.

Ve Ata Tezave : Moses reaches his heavenly completeness that is included the Hebrew letters. Ve, means connection between two, male and female united according the Kabala.

From the upper third part of the ripen olive tree, were the olives selected and perforated in one punch to produce the fine oil for the Menorah use. The below parts used for various sacrifices and baking cookies. This oil named Catit for being only punched.

The pure clean fine oil named Zach after the 27 Alpha Beta letters. Our brains produce "oily letters". When we think, the brain get warm and start to produce sentences that we shall translate it to action. A deeper over thinking explores the real truth.

The eight highly priest vestments and the four ordinary priests are expressing in one hand the eight letters of the two names of God. On the other hand the sum of the both 8+4=12, against the twelve tribes and the signs of the Zodiac. Also the special fabrics and material of those vestments had the character to pardon the people while the Cohanim worships God.

Bells were on the mantle of the high priest to make noise, announced his entrance to the Holy of Holies. This is a lesson to us , not to make any surprise appearance even in the private house as told in the story of Rabbi Hanina and his wife. The appearance should be moderate like the sun rises slowly.

The dresses is betraying…. Not what seems to the eyes…. Is the truth and correct. There is a way to "undress" and discover the inside of a person, according to Rabbi from Luvavitch zk"l.

The Holy worship of the high priest in Yomkipur is very tuned and fine. He moves spiritually in and out at the same time. Itro'h advised than to Moses that the people can not be constantly highly tuned always, they need a moderate scale.

The spiritual person of to day is highly degreed cause the tough experiences he goes through, exposing to the external spectacles, exhibitionism of consumption that cause absent mindedness. There for the concentration in the Torah letters, speaking them out to the ear, are the best medication for the soul. Colors have also a good influence for hilling especially natural green. The colors one dressed teaches about his ambitious.

Super extra care is needed to handle clothing. We learned from King David, he could not get warm because he cuts off a piece of King Saul's robe. It's dangerous to despise clothing.

Rabbi Jaim Ben-atar used special clothing for Shabbat that absorbed holiness. The clothing radiating dignity also the fabrics. The Kimhit woman, mother of seven sons who served as high priest in turn, watched herself as modest as could be concerning her clothing.

The Lord say: who respects me - in clothing - is worthy of respect and the despises will be disgraced.

The Hebrew Alpha-Beta has various ways to be read .Direct, indirect and skip over so that the letters have bilateral aspects -Sack , Strew – Bad fabrics etc.

Today, almost the whole textile in the word is artificial and based on kerosene which disgraced the spiritual value and unbalanced the clothing. In a way, our generation who is in Adam's foot step now, actually pointing two edges, spiritual as material at the same time.

Thanks God !אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker