הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: ***PARASHAT "ZOT HA'BERACHA-KIPURIM"

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 בספטמבר 2007

***PARASHAT "ZOT HA'BERACHA-KIPURIM"

Views
bs'd


PARASHAT 'ZOT HA'BERACHA-KIPURIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "זאת הברכה-כיפורים" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: משה לפני מותו מקדיש לברכה, האמת ניכרת על אדם לפני מיתתו של אדם בשל היות השכינה מראשותיו, הקב"ה נתן את התורה קודם לאדום ולא רצו אותה, אח"כ נתנה לישמעאל וגם לא רצו, השם בוחר בעם ישראל, דמותו של משה מיהו מה אופיו ומידותיו? האיש הכי מושלם , חציו איש חציו הגיע לאלוקות, בשל שלמות המידות, נתמנה כשר המלאכים, הוריו הולידו אותו כנגד השכל והגזירות על עם ישראל, בלידתו נתמלא הבית אור, אמו של משה ואחותו ראו שזה משה נולד כבר נער, בתיה בת פרעה מתרפאת מצרעתה ומבינה שזהו נס, גדילתו של משה כבן מלך בארמון של פרעה, גם כשברח חי שם כמלך (מלך כוש ע"פ הסוד) וכושית היא ציפורה אשתו, משה היה ראוי לגדלות בזכות מידותיו שעבד עליהם עד שהגיע למעלת אהבת ישראל עד כדי מסירת עצמו להרג, כל כולו נתון בדאגה לעם ישראל, ההשוואה בין משה לאבות, משה מולידם של עם ישראל לאחדות אחת, מעם של עבדים בעלי ייסורים עצומים משה מוציא עם שלם ממצרים מול כל הכח של מצרים ומגלה להם מציאות השם יתברך, אפילו שהשם מדבר עם האדם עדין יש בחירה ומשה הלך מכח האמונה ולא רק מכח הגילוי של השם אליו, מהו סוד האמונה שלומדים ממנו? , משה לא נהנה משום חומר ובוודאי לא של עם ישראל, משה מתנהל כאחד העם כפשוט, לא קבל כבוד וגדולה רואים זאת במחלוקות שהתעוררו על משה רבינו, קשה להבין שבדקה האחרונה משה מצטוה למות ולא להכנס לארץ שזו היתה תכליתו אפילו בתור ציפור זכה לראות רק מהר נבו, אם היה משה באחרית הימים יקום לתחיה ויבוא יחד עם מתי מדבר ויכנס לארץ לנצח ע"פ המגן אברהם, איך ידעו שמשה מת אם מקום קבורותו לא נודע? , המלאכים מזדעזעים מבני אדם שעושים חסדים ומצוות כי הם לא מצפים מבני אדם להיות טובים הם רגילים שהוא רע, אדם נולד עם מידות רעות והתכלית היא לתקן מידות כפי מידת הרוע שאדם קונה 13 שנה ראשונות של חייו, מגיל 13 ויום מתחילה הרוח לעורר טוב שבו, ואז מתחילה מלחמה בין רע וטוב, המלחמה היא יומימית ותמיד מתגברת אם גוברים עם הטוב גם הרע גדל ואדם עולה כך ברוחניות שלו עד זקנה, זוהי קליפת נגה חציה טוב וחציה רע, אח"כ אדם עולה קצת לנוח וחוזר חלילה לעולם הזה להלחם עוד פעם, מה הקשר למלחמת דור דור בעמלק? , ברגע שיגיע גילוי הטוב אז יתגלו המלאכים לבני אדם, משה היה מבהיל את המלאכים מרוב האור שלו בזכות מעשיו ועבודתו, בעולם הרוחני משה קבל כסא מהשם יתברך, משה קרוי טוביה על הטוב שבו, משה רבנו קבור מול בית פעור להשתיק המקטרגים, המלאכים מקנאים שהשם אוהב את עם ישראל עד כדי שיכולים לשרוף אדם בזמן תפילה, עם ישראל מצופה "חלודה חיצונית" אבל בפנימיות כל יהודי הוא יהלום גדול ברגע אחד השם יכול לגלות את הטוב של עם ישראל.

יום הכיפורים התשס"ח-הקב"ה קבע שביום הזה השם מכפר על כל העוונות ופותח דף חדש, ראשית שמחה ושמחת בחגך שלאחר יוה"כ, רוה"ש נקבע מי יחיה ומי לא, ביוה"כ למי יתכפר ולמי לא יתכפר, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, 5 ענויים כנגד 5 קולות, כיפור גם נקרא שבת, טוב ללבוש בגדי לבן, מה בין עמידה לישיבה, יוה"כ הוא זמן תיקונים אחרונים ובקשת רחמים על מה שנגזר, בורא עולם לא מוותר על שום דבר החוב נשאר בעינו, יש הבדל בין כפרה לתשובה, מי שמתענה בעשרת ימי תשובה נמחלים לו כל עוונותיו של אותם הימים שבהם צם מכל חייו, הרהור תשובה בימים אלה הוא יקר לאין ערוך, מוסר להנהגה ולשיפורים ביוה"כ, כהן גדול תכילתו היא יום הכיפורים הרגע הכי חשוב לעם ישראל בקודש הקודשים, איך היתה עבודותו? , קודש הקודשים ותאורו.

הימים בין רוה"ש ליוה"כ, עשרת ימי נסירה שזה סוד גילוי השכינה הקדושה היא השנה החדשה שתבוא אלינו בשמיני עצרת.

הרעיון של יוה"כ- כהן גדול לוקח 2 עזים זהים בהכל, היתה הגרלה בין 2 השעירים אחד להשם אחד לעזאזל, מדוע?

ברוה"ש איוב נלחם מול השטן, ביוה"כ, "השטן" שהוא גימטריה 364 כנגד 364 יום בשנה ועוד יום האחרון הוא יום הכיפורים שבו אין לו רשות להתגרות ובמקום זה הוא מקבל שעיר לעזאזל ואז אין לו שליטה ביום הכיפורים, העניין של הגרלת העיזים איך נגרם כך? זה סוד פורים שהמן עשה גורל וכן גם היטלר וכל צורר שקם על עם ישראל, ולכן אומרים שכיפור יהיה כפורים יום של שמחה גדולה, נשמת אדם מחליטה ביום הריונה של האישה יש בחירה מי מושך את הנשמה האם או האב, זה קורה בגלל שזה שמוליד את הילד ברוחניות הוא זה שנותן את השם של הילוד, וכך גם בורא עולם היתה לו בחירה את מי להוליד בעולם הרוחני וזה סוד אשר בחר בנו מכל העמים והבחירה הזו הקנתה לעם ישראל את הכח הכי גדול רק שעם ישראל מתבלבל בגלל אומות העולם שרוצים לבלבל אותנו ולהשכיח אותנו מאבינו שבשמים שאנחנו בנו יחידו, עם ישראל סבלני עד גבול מסויים ברגע שכזה עם ישראל פורץ בכל כוחו ברגע המיוחל עם ישראל בסופו של דבר ישמיד את הרשעות בעולם.


אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker